<<
>>

Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

У посібнику подано короткі змістовні найбільш типові відповіді на питання, що виносяться на іспити з криміналістики у вищих юридичних навчальних закладах. Охоплено переважну більшість тем з розділів "Теоретичні основи криміналістики", "Криміналістична техніка",^ "Криміналістична тактика" та "Методика розслідування злочинів" у відповідності до типових програм дисципліни. Видання рекомендовано для студентів, курсантів, слухачів, викладачів вищих юридичних закладів освіти і правових факультетів, а також практичних працівників у галузі криміналістики.

<< | >>
РОЗДІЛІ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИКИ
ТЕМА: Предмет, завдання, система криміналістики
ТЕМА: Методи криміналістики
ТЕМА: Криміналістична ідентифікація та діагностика
ТЕМА: Вчення про криміналістичні версії
Тема Історичні етапи становлення і розвитку науки криміналістики та криміналістичних підрозділів
РОЗДІЛИ Криміналістична техніка
ТЕМА: Загальні положення криміналістичної техніки
теМА. Криміналістична трасологія
ТЕМА: Судова фотографія та відеозапис
ТЕМА. Судова балістика та вибухотехніка
ТЕМА: Холодна зброя
ТЕМА Загальні положення криміналістичного дослідження документів
ТЕМА: Техніко-криміналістичне дослідження документів
тема: Криміналістичне дослідження почерку
ТЕМА. Криміналістичне (судове) авторознавство
ТЕМА: Криміналістичне ототожнення людини за її зовнішніми ознаками (габітологія)
ТЕМА: Судова акустика та відеофоноскопія
ТЕМА: Криміналістична одорологія
тема Криміналістичний облік (криміналістична реєстрація)
РОЗДІЛ ІII Криміналістична тактика
ТЕМА: Загальні положення криміналістичної тактики
ТЕМА: Організація і планування розслідування
тема. Тактика слідчого огляду
тема. Тактика допиту
ТЕМА: Тактика обшуку і виїмки
ТЕМА: Тактика затримання й арешту
тема: Тактика пред\'явлення для впізнання
ТЕМА: Тактика відтворення обстановки та обставин події
ТЕМА: Тактика призначення та проведення судових експертиз
ТЕМА: Використання матеріалів ОРД у кримінальному судочинстві
РОЗДІЛ IV Методика розслідування окремих видів злочинів
ТЕМА: Загальні положення методики розслідування злочинів
ТЕМА: Методика розслідування вбивств
ТЕМА: Методика розслідування зґвалтувань
ТЕМА: Методика розслідування злочинів проти власності
ТЕМА: Розслідування хабарництва
ТЕМА. Розслідування злочинних порушень правил безпеки руху або експлуатації транспорту
ТЕМА: Розслідування злочинів, пов\'язаних із виникненням пожеж
тема: Розслідування терористичного акту
ТЕМА: Розслідування контрабанди
ТЕМА: Розслідування фіктивного підприємництва
ТЕМА: Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
ТЕМА: Розслідування податкових злочинів
ТЕМА Розслідування злочинів проти довкілля
ТЕМА: Розслідування злочинів « у сфері використання комп\'ютерів

Книги и учебники по дисциплине Криминалистическая техника:

 1. Лебедева Антонина Константиновна. СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЛИКОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИЧНОСТИ ПО ФОНОГРАММАМ РЕЧИ: ПРАВОВЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ. Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 - 2017 год
 2. Бельков, В. А., Халапханов, В. Т.. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия: учеб. пособие / В.А. Бельков, В.Т. Халапханов. - Иркутск: Иркут. инст-т (фил.) ВГУЮ,2016. - 206 с. - 70 экз. - ISBN 978-5-00094-073-0. - 2016 год
 3. Белкин Р.С.. Курс криминалистики. В 3-х томах. Том 1 - 2016 год
 4. Белкин Р.С.. Курс криминалистики. В 3-х томах. Том 2 - 2016 год
 5. Белкин Р.С.. Курс криминалистики. В 3-х томах. Том 3 - 2016 год
 6. Ковалев С.А.. Особенности компьютерного моделирования при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации: монография / С.А. Ковалев, В.Б. Вехов. - М.: Буки-Веди,2015. - 182 с. - 2015 год
 7. ДУСЕВА НИНА ЮРЬЕВНА. ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В РАССЛЕДОВАНИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ - 2015 год
 8. ИЛЬИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯМ - 2015 год
 9. Кокин Андрей Васильевич. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НАРЕЗНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ПО СЛЕДАМ НА ПУЛЯХ - 2015 год
 10. Хитёв, А. П.. Особенности работы со следовой информацией при расследовании преступлений, совершаемых в учреждениях уголовно-исполнительной системы : практ. пособие / А. П. Хитёв, Т. А. Ткачук, В. Н. Бодяков ; Федер. служба исполн. наказаний, Владим. юрид. ин-т Федер. службы исполн. наказаний, Каф. криминалистики. - Владимир : ВЮИ ФСИН России,2014. - 80 с. - 2014 год
 11. Сабиров Х. А.. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений: учеб. пособие / Х. А. Сабиров. - Краснодар: КубГАУ,2013. - 125 с. - 2013 год
 12. Клипко Е.П.. Основы медико-криминалистчиеской идентификации человека: - М.,2010. - 106 с. - 2010 год
 13. Холопов, А. В.. Применение цифровых технологий фиксации аудиовизуальной информации в уголовном судопроизводстве : учебное пособие / А. В. Холопов. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации,2010. — 68 с. - 2010 год
 14. Меретуков Г.М.и др.. Технико-криминалистические основы исследования банкнот Банка России. Краснодар: Куб ГАУ,2009с. - 2009 год
 15. Бузмаков В.А.. Обнаружение и исследование вещественных доказательств биологического происхождения: учебное пособие. – Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России,2009. – 101 с. - 2009 год
 16. Шевченко, Е. И.. Криминалистические приемы и технические средства исследования следов применения огнестрельного оружия и взрывных устройств : практ. пособие / Е. И. Шевченко.— Новосибирск : СибАГС,2006.— 56 с. - 2006 год
 17. Dieter Van Putte. Topografische technieken in de criminalistiek: 3D-REGISTRATIE VAN SLAGHOEDJES VOOR SPORENONDERZOEK door. 2005-2006 - 2005 год
 18. КОЛДИН Александр Валентинович. ПРОЦЕССУАЛЬНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Нижний Новгород - 2005 - 2005 год
 19. Р.Ю. Трубицына. Криминалистическая видеозапись: Учебное пособие (курс лекций) / Под общей ред. канд. юрид. наук Р.Ю. Трубицына и канд. юрид. наук О.А. Щеглова. - М.: Издательство «Щит-М»,2004. - 208 с. - 2004 год
 20. Гамза В.А., ТкачукИ.Б.. Безопасность коммерческого банка: организацион-Г 18 но-правовые и криминалистические проблемы. Монография. — М.: Изд-ль Шумилова И.И.,2002. — 251 с. - 2002 год
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -