<<
>>

ПИТАННЯ 38. Основи підготовки та призначення експертиз

Судова експертиза призначається в разі потреби застосування спеціальних знань для вирішення питань, які мають правове значення. Експертами можуть бути співробітники судово-експертних установ чи підрозділів або інших спеціалізованих установ (наприклад, пожежні інспекції).

Водночас, законодавство передбачає можливість призначення експертизи будь-якій особі, яка володіє спеціальними знаннями в певній галузі науки, техніки, мистецтва або ремесла, і рівень володіння якими достатній для відповіді на питання органів розслідування. Висновок експерта є джерелом доказів у справі. Процес підготовки експертизи містить такі основні елементи: збирання необхідних матеріалів і об\'єктів досліджень; визначення необхідності й вибір моменту призначення експертизи; визначення предмета судової експертизи; формулювання запитань експерту; вибір експертної установи або експерта.

Підставою для проведення експертизи є постанова слідчого (ухвала судді), в якій необхідно вказати: для встановлення яких обставин призначається експертиза; викласти коротку фабулу справи, визначити галузь знань, що необхідні для відповіді

176

на конкретні питання, сформулювати питання експерту і зазначити експертну установу або конкретну особу, на вирішення якої ставляться ці питання. Також у постанові необхідно перерахувати, що саме направляється експертові на дослідження.

На вирішення експерту не можна ставити питання правового характеру, а також ті, що виходять за межі його компетенції.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 38. Основи підготовки та призначення експертиз:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -