<<
>>

ПИТАННЯ 66. Питання, що вирішуються акустичною та відеофоноскопічною судовими експертизами

Під час розслідування кримінальної справи можна призначати як акустичні, так і відеофоноскопічні експертизи. Практично всі питання, котрі стосуються дослідження звукової інформації, що записана на звуковій доріжці магнітної відеострічки, можна вирішувати в процесі фоноскопічної експертизи.

Під час відеофоноскопічної експертизи досліджуються технічні особливості засобу відеозапису та проводиться дослідження відео-та аудіосигналів, що зафіксовані на магнітному носієві.

Експертиза умов і обставин технічної фіксації інформації об\'єднує широке коло питань, які стосуються процесу отримання аудіофонограм. За її допомогою можна: провести реконструкцію змісту (покращити якість зображення) нечіткого запису; видалити зашумлення фонограми сторонніми звуками; відтворити нерозбірливі слова, фрази, нечіткі кадри зображення; відтворити ушкоджений носій інформації; встановити наявність та спосіб монтажу запису; визначити, копією чи оригіналом є магнітний (цифровий) запис, а якщо копією, то якою; чи одночасно здійснено запис звуку і зображення на відеофонограмі; який рівень технічних, операторських або спеціальних навичок У особи, котра здійснила запис, та ін.

Експертиза засобів відео-, звукозапису і носіїв вирішує такі питання: ідентифікація конкретних відеокамер, відеомагнітофонів, магнітофонів, диктофонів, а також носіїв зафіксованої з їх допомогою

. 133

інформації; чи на одному відеомагнітофоні (магнітофоні) тощо здійснено запис декількох відеофонограм; який тип, марка, модель та інші властивості технічного засобу фіксації інформації, на якому виготовлено її матеріальний носій; чи мав технічний засіб фіксації несправності і які саме; чи не є запис копією з лазерного диска, виготовленою на конкретному відеомагнітофоні; чи не є конкретна відеофонограма фрагментом іншої відеофонограми, чи є в аудіофонограмі зупинки технічного засобу фіксації й коли саме, чи складали розірвані відеофонограми єдине ціле та ін.

Експертиза звукового середовища чи місця проведення відеозйомки на підставі дослідження аудіо-, відеофонограм вирішує питання, що пов\'язані з природою звука, характеристикою відкритої місцевості чи приміщення, в якому здійснено запис, встановленням кількості звукових джерел, ідентифікацією конкретного джерела звука, зумовленість певних звуків способом вчинення злочину чи застосуванням певних знарядь, скільки осіб брали участь у розмові.

Криміналістичне дослідження відеограм може дати відповіді на питання про конкретне місце зйомки, зафіксовані на ньому об\'єкти: чи одне місце зафіксовано на окремих кадрах, одночасно проведено зйомку конкретного місця, чи відповідає місце зйомки його описуванню в протоколі допиту тощо.

Експертиза усного мовлення й голосу має своїм завданням, насамперед, ідентифікацію конкретної особи. Може бути встановлено: чи належить одній особі мовлення й голос, що зафіксовані на декількох відеофонограмах, стать, вік, соціальна належність, рівень освіти, рівень інтелекту, професія, рідна мова, місце формування мовленнєвих навичок, фізичний, емоційний, психічний стан особи, чи є висловлювання вільними або ж завченими. Під час дослідження відеофонограми може бути встановлено, чи відповідає зафіксована в них артикуляція губ, жести, міміка звуковій інформації.

Для вирішення поставлених завдань, що виникають на практиці призначення й проведення відеофоноскопічної експертизи, спеціалісти розробили окремі методики, зокрема, спектрографічну (сонографія), фонетико-лінгвістичну, автоматизовану ідентифікацію з використанням експертних комп\'ютерних програм та ін. З удосконаленням технічних засобів фіксації інформації удосконалюються й експертні методики їх дослідження.

134

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 66. Питання, що вирішуються акустичною та відеофоноскопічною судовими експертизами:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -