<<
>>

ПИТАННЯ 65. Наукові основи ідентифікації особи за її голосом

Основою правильного розуміння закономірностей утворення й формування мовленнєвого процесу є вчення про умовнорефлекторну діяльність головного мозку й вищу нервову діяльність людини.

Науковою основою ідентифікації особи за голосом є криміналістична фоноскопія, яка вивчає звукову, мовленнєву інформацію, з основному, у вигляді магнітних та відеомагнітних записів, апаратури звуко-та відеозапису.

Теоретичними передумовами методики ідентифікації особи за фонограмою усного мовлення є такі положення.

Голос людини має індивідуальні властивості. Це зумовлено специфічним для кожного голосовим апаратом: формою і розмірами ротової й носової порожнини, навколоносових пазух, гортані, діафрагми, -глотки, органів дихання. Органи мовлення під час вимови звуків створюють різні перешкоди на шляху повітря і не лише перетворюють звуки в зрозумілу мову, а й надають їй певну якість. Тому фізична характеристика звуків - частота, тривалість, інтенсивність, забарвлення, звуковий колорит -у кожної людини індивідуальні.

Акустична характеристика голосу відносно стала за часом і залишається індивідуальною навіть у разі морфологічних чи патологічних змін в органах мовлення.

Мова конкретної людини характеризується рисами, що притаманні лише їй, і визначається соціальними та психологічними факторами. Сформовані в юнацькому віці особливості мовлення, інтонації, манера розмовляти стають звичними і майже не зазнають змін протягом усього життя людини.

Тому в основу методики фоноскопічних досліджень покладено акустичний та лінгвістичний аналізи усного мовлення. Лінгвістичний аналіз у цілому спрямований на дослідження усної мови, що відображає соціальні, інтелектуальні, психофізіологічні та інші характеристики особи. Акустичний аналіз вивчає характеристики мовлення, що визначаються анатомічними, фізіологічними особливостями людини. Він базується на численних вимірах спектрально-часових характеристик мовленнєвого звукового сигналу з наступною статистичною розробкою для виявлення індивідуального комплексу ознак.

132

Основними ознаками голосу є такі:

- висота голосу, яка визначається частотою коливання голо сових зв\'язок, а також резонансом додаткових порожнин голо сового апарату;

- час звучання характеризує звуки за їх тривалістю. Із зміною темпу мовлення відповідно змінюється й час звучання окре мих звуків, але зберігається певне співвідношення їх абсолют них величин;

-тембр голосу характеризується своєрідним забарвленням звуків завдяки своєрідному поєднанню верхніх тонів, що супроводжують основний тон.

Діапазон - це звуковий об\'єм голосу, його частотні межі.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 65. Наукові основи ідентифікації особи за її голосом:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -