<<
>>

ПИТАННЯ 29. Поняття судової балістики та її наукові основи

Терміном "балістика" (від грецького слова "бало" - кидаю) прийнято визначати як галузь військової науки, предметом вивчення якої є закономірності руху снаряда каналом ствола й за траєкторією польоту в повітрі.

Під час розслідування кримінальних справ певну роль у встановленні обставин їх вчинення відіграють дослідження вогнепальної зброї, боєприпасів, вистріляних куль та гільз, предметів із слідами пострілу чи слідами зберігання зброї. Отримані результати огляду й експертного дослідження вказаних об\'єктів дають можливість висувати обґрунтовані версії, встановлювати винних та низку інших обставин, що мають значення для справи. Вирішенню цих питань допомагають спеціалісти в галузі судової балістики.

Судова чи криміналістична балістика-це галузь криміналістичної техніки, яка вивчає ознаки вогнепальної зброї й боєприпасів до неї, закономірності виникнення слідів їх застосування, розробляє засоби й методи виявлення, фіксації, вилучення й дослідження таких слідів для встановлення певних обставин розслідування злочинів з метою встановлення істини, а також надає рекомендації щодо запобігання вчиненню злочинів з використанням вогнепальної зброї.

Наукові основи судової балістики формувалися в процесі активного пристосування досягнень природничих й технічних наук для потреб судочинства. Найсуттєвіший вплив на їх формування виявили принципи військових наук, артилерії і загальної балістики, військово-польової хірургії. Досягнення в цих галузях знань дали змогу виявити криміналістично значущі законо-

88

мірності дії вогнепальної зброї, руху снаряда в каналі ствола й за траєкторією, закономірності дії снаряда на перешкоду тощо. Це слугувало науковою базою для подальшого пізнання криміналістичних закономірностей, що пов\'язані з використанням вогнепальної зброї із злочинною метою, зокрема, закономірності утворення слідів на кулях й гільзах, на перешкодах залежно від дистанції пострілу тощо.

Розвиток судової балістики тісно пов\'язується з розвитком і досягненнями криміналістичної трасології. Трасологічні методи знайшли широке застосування в ідентифікаційних дослідженнях зброї, боєприпасів, куль, гільз. У таких дослідженнях широко використовуються положення криміналістичної ідентифікації та діагностики. Знання цих закономірностей стало основою розробки спеціальних засобів, прийомів і методів роботи з балістичними об\'єктами.

Судова балістика широко застосовує досягнення фізики, хімії, судової медицини, судової фотографії. Судово-балістична експертиза проводиться із застосуванням різноманітних оптичних приладів, фотографії та електрофотографії, спектрографії і рентгенографії.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 29. Поняття судової балістики та її наукові основи:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -