<<
>>

ПИТАННЯ 28. Криміналістичне значення, прийоми і методи застосування судового відеозапису

Кримінально-процесуальне законодавство передбачає можливість застосування з метою фіксації ходу й результатів слідчих дій не лише фотографування, а й таких способів фіксації, як кінозйомка та відеозапис.

Відеозапис не може повністю витіснити фотографію, замінити її в кримінальному процесі та судово-експертних дослідженнях, але він має низку важливих переваг.

За допомогою відеозапису можна здійснювати фіксацію подій та явищ у динаміці їх розвитку. Також можна фіксувати предмети в їх статичному стані, до того ж така фіксація здійснюється безперервно, даючи можливість роздивитися предмет з різних боків, наближаючись чи віддаляючись від нього, рухатися вздовж довгих чи протяжних об\'єктів. Застосування швидкісної зйомки дає можливість спостерігати швидкоплинні процеси, а сповільнена зйомка скорочує час спостереження за процесами, які мають повільний розвиток.

Одночасний запис зображення й звуку забезпечує реальність сприйняття обставин, які фіксують. Відсутність потреби у спеціальній обробці магнітної відеоплівки дає можливість відтворення відеозапису відразу після закінчення слідчої дії, його перегляду та внесення необхідних доповнень або уточнень до змісту запису. Відзнятий відеоматеріал може бути неодноразово відтвореним у будь-який час. Підроблення відеомагнітних записів можна без особливих складнощів встановити шляхом проведення відеофоноскопічної експертизи. Індикатори дати, годин, хвилин, секунд, які виведені на монітор і фіксуються одночасно з зображенням, дають реальну уяву про перебіг зафіксованих подій. Спеціальні функції багатьох сучасних відеокамер роблять цей технічний засіб фіксації цінним робочим інструментом для криміналіста - судового експерта.

Підчас проведення слідчих дій чи оперативно-розшукових заходів можна здійснювати орієнтуючу, оглядову, вузлову й детальну відеозйомку. За метою й загальними правилами фіксації ці види відеозйомки не відрізняються від фотозйомки.

Важливим доповненням є одночасна синхронна фіксація відео-й звукової інформації.

86

Прийоми судового відеозапису зумовлені загальними прийомами відеозйомки. Знімати епізоди відеофільму необхідно від загального плану до окремого детального кадру, уникаючи довготривалих, незмінних епізодів, що не мають виразного смислового навантаження. Водночас, короткі, менше п\'яти секунд записи не дають можливості роздивитися події і створюють враження миготіння. Для адекватного сприйняття зафіксованої обстановки має значення правильність композиційної будови відеофільму, що зумовлена особливостями зафіксованих подій.

Багато в чому особливості відеозйомки зумовлені видом слідчої дії, для фіксації якої застосовують відеозапис. Найбільший ефект застосування цього засобу фіксації досягається в тих випадках, коли для слідчого має значення одночасна й синхронна фіксація зображення і звуку, реакція особи на поставлене запитання, поведінка під час обшуку, демонстрація шляхів та способу пересування, здійснення певних дій особою, можливості сприйняття обстановки за певних обставин, взаємне розташування предметів тощо.

Ефективним також є застосування відеозапису з тактичною метою. Наприклад, не завжди доцільно на певному етапі розслідування проводити очну ставку між співучасниками злочину, особливо, якщо існує загроза можливого впливу з боку одного співучасника на іншого з метою схилення до неправдивих показань чи змови співучасників під час очної ставки про спільну лінію поведінки на досудовому слідстві.

Бажано також застосовувати відеозапис допиту осіб, які мають фізичні або психічні вади, наприклад, глухих, німих, з дефектами мови, а також осіб, чий стан здоров\'я є небезпечним для життя.

Застосування відеозйомки в ході проведення експертних досліджень дає можливість не лише зафіксувати сам процес проведення експертизи, а може бути одним із методів експертного дослідження. Як метод фіксації, відеозапис застосовують для відображення найдинамічнішої стадії дослідження - експертного експерименту. Отриманий таким чином відеозапис додається до матеріалів експертизи як додаток. За таким відео-записом можна в будь-коли встановити й перевірити правильність проведення експертизи, застосованих експертних

87

методик та відповідність висновків експерта фактичним обставинам. Якщо відеозапис застосовано як метод експертного дослідження, то він є складовою частиною самого висновку, а не додатком до нього.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 28. Криміналістичне значення, прийоми і методи застосування судового відеозапису:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -