<<
>>

ПИТАННЯ 27. Призначення судово-дослідницької фотографії та основні методи фотозйомки, що в ній використовують

Судово-дослідницька або ж експертна фотозйомка застосовується в ході проведення експертних досліджень, як правило, в лабораторних умовах. До судово-дослідницької фотографії поряд із загальними методами фотозйомки входять методи, спеціально розроблені криміналістикою для судово-експертних досліджень.

За їх допомогою не лише виявляють, а й фіксують ознаки, що виявлені під час використання інших науково-технічних засобів. Дослідницька фотозйомка дає можливість виявляти нові ознаки й властивості об\'єктів, побачити ті ознаки, які неможливо спостерігати звичним зором.

Розрізняють такі види судово-експертної фотографії.

1. Виявлення й дослідження фотографічними методами де талей і ознак, які через малі розміри недоступні для звичного зору (наприклад, мікротрас на кулі, мікрокількостей речовини

тощо).

2. Виявлення й дослідження ознак і слідів в об\'єктах, які неможливо побачити неозброєним оком (наприклад, сліди підробки підпису, текст, який залито чорнилом, виявлення слідів кіптяви від пострілу тощо).

Для виконання криміналістичних завдань використовують такі спеціальні методи: фотозйомку зі значним збільшенням; фотографічну зміну контрастів; фотозйомку в невидимих променях спектра.

Мікрофотографія застосовується для виявлення й дослідження мікроструктури й мікрорельєфу окремих об\'єктів. Зйомку

84

в натуральну величину або зі значним збільшенням можна здійснювати з використанням звичайних фотоапаратів, віддаляючи об\'єктив від фотоплівки на дво-трифокусні відстані, застосовуючи мікрофотонасадки, мікрофотокамерою, чи використовуючи оптичну систему мікроскопа. Вибір масштабу збільшення залежить від характеру об\'єкта зйомки та мети дослідження. Так, сліди пальців рук збільшують у 4-5 разів, сліди на кулях, сліди розрізу - із збільшенням у 10-20 разів, мікрочастки пилу, фарби - в 200-400 разів.

Фотографічні методи зміни контрастів застосовують для техніко-криміналістичного дослідження документів.

Розрізняють два види контрастів: за яскравістю і за кольором. Цей метод використовують для виявлення і встановлення тиснутого тексту, встановлення підчистки, вивчення мікрорельєфу тощо.

Метод поділу кольорів - це процес збільшення кольорового контрасту шляхом фотографування з використанням різних світлофільтрів. Цей метод застосовують, коли необхідно підсилити слабовидимий текст, виявити дописку, прочитати текст, залитий барвником. Наприклад, якщо текст написано слабо-видимим синім барвником, то фотографування здійснюють через жовтий світлофільтр і на знімку текст матиме не синій, а чорний, тобто більш контрастний колір.

Фотографування в невидимих променях спектра -це фотографування в інфрачервоних, ультрафіолетових, рентгенівських, бета-, гама-променях. Ці методи дають можливість виявляти й фіксувати особливості об\'єктів, які неможливо побачити під час дослідження в видимій зоні світлового спектра. Застосовують фотозйомку в невидимих зонах спектра для виявлення залитих барвниками записів, ознак підроблення підписів, відбитків штампів і печаток, для виявлення текстів на спалених документах, для читання записів, що заклеєні тонким папером, забруднених речовинами, які є прозорими для інфрачервоних променів, для виявлення й фіксації слідів пострілу, виділень 3 організму людини тощо. Зйомку в ультрафіолетових променях використовують для встановлення послідовності виконання штрихів, які перетинаються, виявлення тайнопису, читання змитих текстів.

85

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 27. Призначення судово-дослідницької фотографії та основні методи фотозйомки, що в ній використовують:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -