<<
>>

ПИТАННЯ 5. Техніко-криміналістичні засоби, що використовують для збирання криміналістичної інформації

Процес збирання доказів полягає в їх виявленні, фіксації й вилученні. Технічні засоби збирання криміналістичної інформації -це поняття досить широке, до нього належать будь-які технічні засоби, що використовуються як знаряддя праці співробітників правоохоронних органів, котрі досліджують події злочину.

Техніко-криміналістичні засоби й методи, які використовуються для виявлення слідів та інших об\'єктів, досить різноманітні. Пропонуються різні варіанти класифікації таких знарядь. Наприклад: технічні засоби, що використовуються на досудовому слідстві; технічні засоби, що використовуються оперативними працівниками; технічні засоби експертного дослідження та техніка спеціаліста; технічні засоби криміналістичної профілактики злочинів тощо. За цільовим призначенням розрізняють: технічні засоби виявлення, фіксації, вилучення, дослідження доказів. За галузями знань, закономірності яких покладаються в основу певних методів, розрізняють: фізичні, хімічні, біологічні засоби й методи.

Вважаємо, що найбільш розповсюджені техніко-криміналі-стичні засоби можна поділити на декілька груп.

Засоби освітлення-це різноманітні прилади, що застосовуються для освітлення приміщень, ділянок місцевості, предметів і людей, які надають змогу створювати розсіяне, спрямоване, моно- чи поліхроматичне освітлення. За характером спектра випромінювання засоби освітлення поділяють на звичайні, ультрафіолетові та інфрачервоні.

Оптичні прилади - це пристосування для розширення чутливості людського ока, які дають змогу збільшити зображення чи побачити ті об\'єкти, які не сприймаються зором внаслідок

55

їх малих розмірів. Насамперед, до них відносять лупи різної , кратності збільшення, з різними конструктивними особливостями (дактилоскопічні, вимірювальні, бінокулярні, складені, з освітленням). Не так широко як лупи, але з тією ж метою використовують мікроскопи.

Пошукові прилади.

Для виявлення прихованих металевих \' предметів використовують індукційні металошукачі як армійського зразка, так і спеціально виготовлені з криміналістичною метою. Такождля пошуку й вилучення металевих (залізних, сталевих) предметів використовують магнітні шукачі-підйомники. Для дослідження порожнин у стінах, громіздких предметах тощо використовують переносні рентгенівські установки. Такождля пошуку тайників з неметалевими предметами розроблено прилади, засновані на звуковій локації, ультразвукових та надвисокочастотних коливаннях, а ще на основі ємнісного методу.

У пересувних криміналістичних лабораторіях є прилади для пошуку трупів. Такі прилади можуть бути двох типів: газові аналізатори, які реагують на гнилісний газ, що виділяється з трупів внаслідок гниття, та електрощупи, якими заміряють електричний опір ґрунту в місці розташування трупа.

Вимірювальні засоби - застосовуються для вимірювання довжини, площини, кутів, об\'єму, маси, ваги, пружності предметів, тіл, а також проведення необхідних замірів на місцевості. Це-лінійки, рулетки, транспортири, кутоміри, ваги, манометри, індикатори напруги, дозиметри, мензурки тощо.

Засоби фіксації надають можливість точно, об\'єктивно, швидко і наочно зафіксувати на матеріальному носієві факти, події, матеріальні сліди, що необхідні для розгляду й вирішення справи. Так, для вербальної фіксації застосовується звукозапис; для графічної - накреслення планів, схем, креслень, рисунків; для предметної- вилучення самого предмета чи сліду, виготовлення моделей, отримання зліпків, відбитків; для наочно-образної-фотографування, відеозапис, кінозйомка. Якщо фіксація має на меті збереження самого об\'єкта, то застосовується консервування шляхом створення спеціального середовища, в яке поміщують цей об\'єкт (стерильна ємність, морозильна камера тощо).

56

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 5. Техніко-криміналістичні засоби, що використовують для збирання криміналістичної інформації:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -