<<
>>

ПИТАННЯ 1. Поняття криміналістичної техніки й завдання, що вона вирішує

Криміналістична техніка - це одне з перших понять, яке ссрорму-валось у криміналістиці на етапі її становлення як науки. Під криміналістичною технікою розуміють самостійний розділ криміналістики, в якому розробляються науково-технічні прийоми і засоби розслідування та попередження злочинів.

Під криміналістичною технікою також розуміють і сукупність власне науково-технічних засобів та прийомів їх використання.

Сьогодні це один із розділів криміналістики, в якому представлена система наукових положень і технічних засобів, прийомів та методів, що призначені для збирання й дослідження доказів у процесі судочинства в кримінальних і цивільних справах. Засоби, прийоми і методики криміналістичної техніки становлять собою природничонаукові та технічні знання. Характерною особливістю прийомів і засобів криміналістичної техніки є те, що вони спрямовані на використання матеріальних ознак, які мають значення для розслідування і попередження злочинів.

Основне призначення криміналістичної техніки як розділу науки криміналістики полягає в розробленні методів виявлення, фіксації, вилучення й дослідження речових доказів шляхом використання даних природничих і технічних наук, її прийомами і засобами досліджуються анатомічні й функціональні ознаки злочинця, які відобразились у слідах на місці події; речові ознаки знарядь злочину, технічних засобів та інших предметів, що пов\'язані зі скоєнням злочину. Наприклад, криміналістична техніка розробляє прийоми виявлення безбарвних слідів пальців рук, способи їх фіксації і вилучення, методи порівняльного дослідження пальцевих відбитків з метою встановлення особи злочинця тощо.

•\'-••- \'-• \' •\'•,>>-\'

51

Водночас, до криміналістичної техніки належать прийоми описування, систематизації і реєстрації низки об\'єктів, що мають значення для розслідування злочинів. Такими, наприклад, є прийоми описування ознак зовнішності особи, їх реєстрації та подальшої ідентифікації конкретної людини.

Криміналістична техніка розробляє також криміналістичні науково-технічні засоби, апаратуру, обладнання і матеріали, які спеціально пристосовані для розкриття й попередження злочинів. Серед таких засобів, наприклад, науково-технічне спорядження слідчого, спеціальна оптична і фотографічна апаратура, засоби пошукової техніки тощо.

Характерною особливістю засобів криміналістичної техніки є підзаконний, юридичний характер їх застосування. Криміналістична техніка застосовується у процесі проведення передбачених законом слідчих дій і оперативно-розшукових заходів. Деякі норми кримінально-ироцесуального закону передбачають під час проведення таких слідчих дій, як обшук, огляд та інших; можливість вимірювання, фотографування і відеозапису виготовлення відбитків. Застосування криміналістичної техніки в судочинстві повинно здійснюватись у межах процесуальних норм і фіксуватись у протоколах відповідних слідчих дій. Якщо криміналістична техніка застосовувалася без дотримання передбачених законом правил, то результати такого застосування не будуть мати доказового значення.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 1. Поняття криміналістичної техніки й завдання, що вона вирішує:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -