<<
>>

13. Поняття і завдання валютного регулювання та контролю.

Валютне регулювання - це діяльність держави в особі уповноважених нею органів, що передбачає вжиття законодавчих та організаційних заходів, які визначають порядок виконання операцій з валютними цінностями на території країни.

Воно є невід’ємною складовою валютної політики, оскільки передбачає регламентування поведінки учасників валютного ринку і способів проведення валютних операцій, що дає змогу контролювати співвідношення попиту і пропозиції іноземної валюти та обмежувати вплив негативних чинників, які дестабілізують ринок.

Головні завдання валютного регулювання такі:

1) захист національної валюти, що передбачає мінімізацію зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на її купівельну спроможність;

2) визначення оптимального режиму обмінного курсу національної валюти, спроможного збалансувати інтереси експортерів та імпортерів для ефективної участі країни у міжнародному поділі праці;

3) регламентування порядку використання іноземної валюти суб’єктами валютного ринку країни, що визначає динаміку його кон’юнктури, а відтак і стан обмінного курсу;

4) захист прав власності на валютні цінності, що є необхідною умовою ефективного руху валютного капіталу та розвитку валютного ринку країни;

5) визначення статусу національної валюти, що передбачає запровадження відповідного режиму її конвертованості для забезпечення стратегічних завдань розвитку національної економіки та її участі у світовому господарстві.

Залежно від виду використовуваних державою у процесі валютного регулювання інструментів валютне регулювання може бути прямим або опосередкованим.

Пряме валютне регулювання - це сукупність законодавчих і нормативно-правових актів, а також адміністративних дій органів державної влади, які визначають порядок проведення операцій з валютними цінностями.

Опосередковане валютне регулювання передбачає використання економічних важелів впливу на поведінку суб’єктів валютного ринку шляхом, формування в них економічної зацікавленості виконувати ті чи інші валютні операції. Такими важелями передусім є відповідні інструменти, використовувані центральним банком.

Валютний контроль - це сукупність заходів, спрямованих на забезпечення виконання ухвалених державою законів, норм і проведення валютних операцій.

До головних завдань валютного контролю належать:

1) визначення відповідності валютних операцій чинному законодавству та наявності необхідних для цього ліцензій;

2) перевірка виконання резидентами зобов’язань в іноземній валюті перед державою, а також зобов’язань із продажу на внутрішньому валютному ринку;

3) перевірка обґрунтованості платежів, що їх проводять в iноземній валюті;

4) перевірка повноти й об’єктивності обліку та звітності за валютними операціями суб’єктів господарювання;

5) перевірка виконання зобов’язань декларувати валютні цінності та інше майно резидентів, яке перебуває за межами країни;

6) визначення відповідальності за порушення норм валютного законодавства.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроші і кредит. Відповіді на іспит. 2015

Еще по теме 13. Поняття і завдання валютного регулювання та контролю.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -