<<
>>

12. Поняття валюти та валютних цінностей. Критерії класифікації валют.

Згідно з Декретом, валютні цінності – це : 1) валюта України - грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, які вилучають з нього, проте які підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках, у внесках у банківських та інших кредитно-фінансових установах на території України; 2) платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України; 3) іноземна валюта - іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а вилучені з обігу або такі, які вилучають з нього, проте які підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти в грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках або які вносять до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами України; 4) платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені в іноземній валюті або банківських металах.

Валютою називають грошову одинцю, яка обслуговує міжнародні економічні відносини і використовується як міжнародна розрахункова одиниця чи міжнародний засіб обігу і платежу.

Валюту класифікують за кількома критеріями.

Залежно від емітента валютних коштів виділяють:

Націонална валюта - платіжний засіб (грошова одиниця) пев­ної держави (гривня, долар, фунт стерлінгів тощо), яку емітує націо­нальна банківська система.

Іноземна валюта - грошові знаки зарубіжних держав, а також кредитні та платіжні засоби (чеки, векселі) в іноземних грошових оди­ницях, які використовують у міжнародних розрахунках

Колективна валюта (або міжнародні штучні гроші) - міжнарод­ні грошові одиниці, емісію яких проводять міжнародні фінансово- кредитні. установи і які функціонують за міждержавними угодами (євро, СПЗ, адське песо – розрахункова одиниця країн Андського пакту: Болівія, Перу, Еквадор.).

За режимом використання валюти поділяють:

Неконвертовані валюти - це грошові одиниці тих країн, законодав­ством яких передбачено обмеження практично за всіма видами валютних операцій. Такими, зазвичай, є валюти слаборозвинутих країн чи країн, які переживають глибоку і хронічну економічну й фінансову кризу. До 1997 р. типово неконвертованою була національна валюта України гривня

Конвертованими є валюти, які вільно обмінюють на валюти інших країн за курсом, що формується у передбаченому порядку, і вільно ви­возять та ввозять через кордон. Конвертованість є найважливішою якісною характеристикою валюти.

Залежно від типу міжнародних операцій, для реалізації яких необхідний обмін валюти:

Конвертованість за поточними операціями - це можливість об­мінювати національну валюту на іноземну в процесі виконання між­народних операцій, пов’язаних з торгівлею товарами і послугами, а також міждержавними трансфертами та переказами доходів.

Конвертованість за капітальними операціями – це обміну національної валюти на іноземну в процесі міжнародних операцій, пов’язаних із рухом капіталу, що передбачає здійснення і портфельних інвестицій, а також надання кредитів.

З погляду можливостей обміну валюти для резидентів і нерезидентів країни конвертованість буває:

Внутрішня конвертованість - це такий режим, за якого тільки резиденти країни мають право купувати іноземну валюту без обмежень і здійснювати платежі за кордон.

Зовнішня конвертованість передбачає надання права тільки не­резидентам вільно обмінювати валюту певної країни для розрахунків із закордонними партнерами.

Резиденти такого права не мають.

Залежно від ступеня охоплення міжнародних валютних угод і зовнішньоекономічних операцій тими чи іншими обмеженнями:

Часткова конвертованість означає наявність певних обмежень, коли на деякі напрями зовнішньоекономічної діяльності чи категорії учасників валютного ринку режим конвертованості не поширюєть­ся. Часткова конвертованість також може означати наявність пев­них обмежень за валютними операціями з деякими країнами, їхніми об’єднаннями й регіонами.

Повна конвертованість означає відсутність обмежень у рані с ну валют і за рахунками поточних операцій, і за рахунками опер; пов’язаних з рухом капіталу платіжного балансу. Отже, такий ре охоплює як поточну, так і капітальну конвертованість націонал валюти. Це означає, що і резиденти, і нерезиденти мають змогу к вати необмежені суми іноземної валюти за національну валюту і ни. Повна конвертованість передбачає також відсутність обмежеі експорт та імпорт товарів, що можуть вплинути на їхню ціну.

Залежно від емітента валютних коштів виділяють:

національну валюту - платіжний засіб (грошова одиниця) певної держави (гривня, долар, фунт стерлінгів тощо), яку емітує національна банківська система;

іноземну валюту - грошові знаки зарубіжних держав, а також кредитні та платіжні засоби (чеки, векселі) в іноземних грошових одиницях, які використовують у міжнародних розрахунках;

колективну валюту (або міжнародні штучні гроші) - міжнародні грошові одиниці, емісію яких проводять міжнародні фінансово-кредитні. установи і які функціонують за міждержавними угодами (євро, СПЗ).

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроші і кредит. Відповіді на іспит. 2015

Еще по теме 12. Поняття валюти та валютних цінностей. Критерії класифікації валют.:

 1. 13.1. Поняття та класифікація валютних операцій банків
 2. ТЕМА 4. ВАЛЮТНІ РИНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
 3. ТЕМА 9. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
 4. Глава 14. Фінансовий ринок та фінансові інститути
 5. Розділ VІ Міжнародні фінанси
 6. 3. методичні рекомендації ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 7. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО CЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Модуль I. Вивчення теоретичного курсу дисципліни ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГРОШОВИХ ВІДНОСИН
 8. Валютний ринок
 9. Тема 7. Кредитні системи
 10. Перелік питань (РОЗПИСОВІ ПИТАННЯ)
 11. 12. Поняття валюти та валютних цінностей. Критерії класифікації валют.
 12. 2. ПРОГРАМА КУРСУ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ»
 13. Сутність валюти та її конвертованість
 14. Культурні цінності як об’єкти права власності
 15. Спрощення та гармонізація митних процедур: поняття, зміст, види
 16. 4.1. Класифікація публічних видатків у системі статистики публічних фінансів МВФ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -