<<
>>

11. Розрахунок валютного курсу. Котирування валюти.

Необхідність визначення обмінного курсу пов’язана з такими головними причинами: 1) розвиток міжнародної торгівлі, що потребує обміну валют різних країн у разі переміщення між ними товарів, послуг, капіталів, кредитів; 2) порівняння цін на товари і послуги в різних країнах для забез­печення еквівалентного обміну результатами праці національних виробників; 3) потреба оцінки економічними агентами країни вартості й рівня дохідності своїх активів за кордоном.

Визначення обмінного курсу відповідно до чинних правил і норм валютного регулювання називають валютним котируванням. Котирування може передбачати визначення валютного курсу або на законодавчому рівні у вигляді офіційного курсу центрального банку, або на засадах ринкових механізмів, під впливом співвідношення попиту і пропозиції. У світовій практиці використовують два методи котирування валют: пряме і непряме, або зворотне.

Використання прямого чи зворотного методів котирування не впливає на рівень обмінного курсу, а лише змінює форму його вираження. Адже зворотне котирування є величиною, оберненою до прямого котирування.

Визначення обмінного курсу відповідно до чинних правил і норм валютного регулювання називають валютним котируванням.

Пряме котирування передбачає вираження одиниці іноземної ва­люти у певній кількості національної валюти. Наприклад, в Україні один долар США прирівнюють до певної кількості гривень. Саме пря­ме котирування використовують у більшості країн світу.

Непряме, або зворотне, котирування - це прирівнювання оди­ниці національної валюти до певної кількості іноземної валюти. На­приклад, у Великій Британії один фунт стерлінгів виражають у певній кількості доларів США.

Крос-курс (крос-котирування) - це співвідношення між двома валютами, яке визначають згідно з їхнім курсом стосовно третьої У такому випадку спочатку купують валюту третьої країни (наприклад долар США), а потім за неї купують уже необхідну валюту.

Для професійних учасників валютних ринків поняття "валютний курс" не існує. Воно розпадається на курс покупця і курс продавця.

Курс покупця (bid rate, BR) - це курс, за яким банки купують іноземну валюту і продають національну (найнижчий курс).

Курс продавця (asked rate, AR) - це курс, за яким банк продає іноземну валюту і купує національну (найвищий курс).

Курс продавця завжди вищий, ніж курс покупця. Різницю між курсом продавця і курсом покупця називають спредом, або маржу Спред становить дохід банку за валютними операціями. Його розраховують за формулою: S=((AR-BR)/BR))*100% , де S- спред; AR - курс продавця, BR - курс покупця.

Види обмінних курсів

Спот-курс - це вартість одиниці валюти однієї країни, виражена у валюті іншої країни, зафіксована на момент укладення угоди за умов поставки валюти банком не пізніше другого робочого дня з дня укла­дення угоди. Спот-курс відображає, як оцінюють національну валюту на момент проведення операції на зовнішніх ринках. Динаміку об­мінного курсу тієї чи іншої національної валюти оцінюють саме через спот-курс.

Форвард-курс - це курс, за яким валюту однієї країни продавати­му чи купуватимуть за валюту іншої країни на певну дату в майбут­ньому. Форвард-курс складається з курсу спот і доходу від валюти, яку купують за спот-курсом та до настання терміну платежу вкладають під певні проценти. У разі запровадження форвард-курсу враховують, що за період до виконання угоди власник валюти може отримати до­хід у вигляді процентів за депозитом. Якщо спот-курс є ціною валюти у поточному періоді, то форвард-курс є показником того, яку вартість матиме та чи інша валюта в певний період у майбутньому.

Номінальний валютний курс - це ціна одиниці іноземної валюти виражена в одиницях національної валюти. Він виражає обмінний курс валют, який діє у певний період на валютному ринку країни, раховують його за формулою:

ERn = Qf / Qd

де ERn - номінальний валютний курс; Qf - кількість іноземної валюти; Qd - кількість національної валюти.

Реальний валютний курс - це курс, який розраховують з огляду на співвідношення цін на національному і зарубіжному ринках. Реальний валютний курс визначають як співвідношення індексів цін товарів і послуг двох країн, узятих у відповідній валюті. Його визнач за такою формулою:

ERr= Рf / Рd * ER

де ERr - реальний валютний курс; ERn - номінальний валютний Рf - індекс цін однієї країни; Рd - індекс цін іншої країни.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроші і кредит. Відповіді на іспит. 2015

Еще по теме 11. Розрахунок валютного курсу. Котирування валюти.:

 1. Валютні ф’ючерси
 2. 14.1. Здійснення основних видів операцій банків з купівлі-продажу іноземної валюти
 3. Валютні ринки і валютні операції
 4. ГЛОСАРІЙ
 5. ТЕМА 4. ВАЛЮТНІ РИНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
 6. Глава 14. Фінансовий ринок та фінансові інститути
 7. Валютна політика: особливості її реалізації та інструменти
 8. 2. Валютний ринок та валютний курс.
 9. ТЕМА 11. ВАЛЮТНИЙ РИНОК ТА ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ
 10. 1.2 Зміст навчальної дисципліни «Гроші та кредит»
 11. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО CЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Модуль I. Вивчення теоретичного курсу дисципліни ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГРОШОВИХ ВІДНОСИН
 12. Поняття валюти, валютний курс та конвертованість валют
 13. Валютний курс
 14. Тема Валютний ринок і валютні системи. Кредит у ринковій економіці.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -