<<
>>

11. Розрахунок валютного курсу. Котирування валюти.

Необхідність визначення обмінного курсу пов’язана з такими головними причинами: 1) розвиток міжнародної торгівлі, що потребує обміну валют різних країн у разі переміщення між ними товарів, послуг, капіталів, кредитів; 2) порівняння цін на товари і послуги в різних країнах для забез­печення еквівалентного обміну результатами праці національних виробників; 3) потреба оцінки економічними агентами країни вартості й рівня дохідності своїх активів за кордоном.

Визначення обмінного курсу відповідно до чинних правил і норм валютного регулювання називають валютним котируванням. Котирування може передбачати визначення валютного курсу або на законодавчому рівні у вигляді офіційного курсу центрального банку, або на засадах ринкових механізмів, під впливом співвідношення попиту і пропозиції. У світовій практиці використовують два методи котирування валют: пряме і непряме, або зворотне.

Використання прямого чи зворотного методів котирування не впливає на рівень обмінного курсу, а лише змінює форму його вираження. Адже зворотне котирування є величиною, оберненою до прямого котирування.

Визначення обмінного курсу відповідно до чинних правил і норм валютного регулювання називають валютним котируванням.

Пряме котирування передбачає вираження одиниці іноземної ва­люти у певній кількості національної валюти. Наприклад, в Україні один долар США прирівнюють до певної кількості гривень. Саме пря­ме котирування використовують у більшості країн світу.

Непряме, або зворотне, котирування - це прирівнювання оди­ниці національної валюти до певної кількості іноземної валюти. На­приклад, у Великій Британії один фунт стерлінгів виражають у певній кількості доларів США.

Крос-курс (крос-котирування) - це співвідношення між двома валютами, яке визначають згідно з їхнім курсом стосовно третьої У такому випадку спочатку купують валюту третьої країни (наприклад долар США), а потім за неї купують уже необхідну валюту.

Для професійних учасників валютних ринків поняття "валютний курс" не існує. Воно розпадається на курс покупця і курс продавця.

Курс покупця (bid rate, BR) - це курс, за яким банки купують іноземну валюту і продають національну (найнижчий курс).

Курс продавця (asked rate, AR) - це курс, за яким банк продає іноземну валюту і купує національну (найвищий курс).

Курс продавця завжди вищий, ніж курс покупця. Різницю між курсом продавця і курсом покупця називають спредом, або маржу Спред становить дохід банку за валютними операціями. Його розраховують за формулою: S=((AR-BR)/BR))*100% , де S- спред; AR - курс продавця, BR - курс покупця.

Види обмінних курсів

Спот-курс - це вартість одиниці валюти однієї країни, виражена у валюті іншої країни, зафіксована на момент укладення угоди за умов поставки валюти банком не пізніше другого робочого дня з дня укла­дення угоди. Спот-курс відображає, як оцінюють національну валюту на момент проведення операції на зовнішніх ринках. Динаміку об­мінного курсу тієї чи іншої національної валюти оцінюють саме через спот-курс.

Форвард-курс - це курс, за яким валюту однієї країни продавати­му чи купуватимуть за валюту іншої країни на певну дату в майбут­ньому. Форвард-курс складається з курсу спот і доходу від валюти, яку купують за спот-курсом та до настання терміну платежу вкладають під певні проценти. У разі запровадження форвард-курсу враховують, що за період до виконання угоди власник валюти може отримати до­хід у вигляді процентів за депозитом. Якщо спот-курс є ціною валюти у поточному періоді, то форвард-курс є показником того, яку вартість матиме та чи інша валюта в певний період у майбутньому.

Номінальний валютний курс - це ціна одиниці іноземної валюти виражена в одиницях національної валюти. Він виражає обмінний курс валют, який діє у певний період на валютному ринку країни, раховують його за формулою:

ERn = Qf / Qd

де ERn - номінальний валютний курс; Qf - кількість іноземної валюти; Qd - кількість національної валюти.

Реальний валютний курс - це курс, який розраховують з огляду на співвідношення цін на національному і зарубіжному ринках. Реальний валютний курс визначають як співвідношення індексів цін товарів і послуг двох країн, узятих у відповідній валюті. Його визнач за такою формулою:

ERr= Рf / Рd * ER

де ERr - реальний валютний курс; ERn - номінальний валютний Рf - індекс цін однієї країни; Рd - індекс цін іншої країни.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроші і кредит. Відповіді на іспит. 2015

Еще по теме 11. Розрахунок валютного курсу. Котирування валюти.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -