<<
>>

10. Економічна сутність і режими валютного курсу.

Валютний курс - це вартість грошової одиниці однієї країни виражена у грошових одиницях інших країн або міжнародних платіжних засобах. Замість власне поняття валютного курсу можна вживати синонім - обмінний курс, тобто розмір пропорцій обміну однієї валюти на іншу, що характеризує співвідношення між валютами різних країн саме у процесі їхнього обміну.

Обмінний курс є одним із найважливіших елементів національної валютної системи.

Режим валютного курсу полягає у запровадженні порядку визна­чення курсу національної валюти, його зміни та використання для виконання розрахунків у міжнародних економічних відносинах. Не­обхідність запровадження в країні певного режиму валютного курсу пов\'язана з потребою в обміні валют під час товарообмінних опера­цій, наданні послуг, виконанні робіт у сфері зовнішньоекономічних зв’язків, міжнародного руху капіталів та кредитів, що зумовлює необ­хідність адекватної оцінки вартості фінансових активів.

Фіксований валютний курс передбачає такий режим запровадження обмінного курсу національної валюти, за якого держава в особі уповноважених нею органів визначає твердий паритет національної грошової одиниці щодо іноземних валют та вживає відповідних захо­дів валютної політики для підтримання цього паритету.

Способи реалізації режиму фіксованого валютного курсу:

Прив’язування національної валюти до однієї з провідних іноземних валют.

Прив’язування національної валюти до валютного кошика. Фіксація курсу національної валюти до іноземної на підставі змінного паритету.

Плаваючий валютний курс - це співвідношення між валютою різних країн, що складається на ринку під впливом зміни попиту та пропозиції на національну й іноземну валюту. Такий режим валютного курсу передбачає використання передусім ринкових механізмі регулювання курсових співвідношень валют під впливом зміни попиту і пропозиції. Однак це не заперечує можливості впливу валютної політики центрального банку на механізми курсоутворення.

Різновиди плаваючого валютного курсу можуть передбачати запровадження ЦБ режимів

Вільне плавання, за якого на валютний курс впливає лише ринко­ва кон’юнктура.

Обмежене плавання, за якого центральний банк задає граничні норми коливання обмінного курсу національної валюти (валютний коридор - режим, за якого центральний банк визначає максимальний і мінімальний рівні відхилення обмінного курсу; обмежено гнучкий курс, за якого центральний банк проводить операції на валютному ринку для згладжування курсових коливань. Кероване плавання - це режим управління валютним курсом, який і полягає у цілеспрямованій зміні вартості національної валюти, зазвичай, у бік девальвації. Такий режим використовують здебільшого в періоди кризових ситуацій на валютних ринках та разом із заходами макроекономічної стабілізації, спрямованими на вирівнювання платіжного балансу.

Режим множинності валютних курсів - це форма реалізації валютно-курсової політики, за якої в країні застосовують диференційовані курси національної валюти залежно від видів валютних операцій, учасників цих операцій та використовуваних валют. Зазвичай, такий режим передбачає наявність двох або більше валютних курсів, що застосовують для різних типів операцій, зокрема, офіційний курс для визначеного переліку операцій і ринковий курс для всіх інших операцій.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроші і кредит. Відповіді на іспит. 2015

Еще по теме 10. Економічна сутність і режими валютного курсу.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -