<<
>>

Валютний курс та конвертованість валют.

Валютний курс – це співвідношення між грошовими одиницями двох країх, що використовується для обміну валют при здійсненні валютних та інших економічних операцій.

Чинники, від яких залежить валютний курс :

· Попит і пропозиція на валютному ринку, що встановлюється в кожному конкретному випадку ;

· Стан платіжного балансу держави;

· Рівень інфляції;

· Різниця процентних ставок у різних країнах;

· Ступінь довіри до валюти на світових валютних ринках;

· Міждержавна і соціальна стабільність держави, напрям її зовнішньо-політичного курсу, міжнародний авторитет.

Використання валютного курсу :

· Купівля-продаж валюти в зв’язку з експортом-імпортом товарів і послуг;

· Надходження в країну іноземних капіталів і кредитів;

· Надання кредитів іншим країнам і вивезення капіталів за кордон;

· Проведення статистичних розрахунків (оцінка економічної діяльності тієї чи іншої країни та її позиція в світовій економіці).

Види валютних курсів:

· Офіційний (фіксований) валютний курс – встановлені урядом постійні фіксовані пропорції обміну національної валюти на іноземну і навпаки;

· Ринковий (гнучкий)валютний курс – курс, що формується на валютному ринку під впливом попиту і пропозиції;

· Змішаний – контрольований курс, що застосовується до експорту й імпорту, при погашенні зовнішнього боргу тощо.

Залежно від механізму формування і функціонування розрізняють такі валютні курси:

· Коливні - курси, що змінюються залежно від попиту і пропозиції на валютному ринку, але коригуються валютними інтервенціямит центрального банку з метою вирівнювання тимчасових різких коливань;

· Плаваючі – це режим вільного коливання валютних курсів, що самостійно формується на ринку під впливом попиту і пропозиції (характерні для долара США, німецької марки, англійського фкнта стерлінгів, швейцарського та французького франка).

В основі курсів лежить співвідношення купівельних спроможностей.

Купівельна спроможність валюти – це сума товарів і послуг, які можна придбати за певну грошову одиницю. Паритет купівельної спроможності (РРР) –це співвідношення купівельної сили валют.

Методика визначення РРР: на основі порівняння рівня цін споживчого кошика, на основі співвідношення витрат виробництва, на основі співвідношення ефективних виробничих витрат.

РРР = , де Pj – рівень за відповідний період; А,B- країни, що порівнюються.

Функції валютного курсу :

· Порівняння цінових структур і результатів виробничого відтворення окремих країн;

· Виступає як засіб інтерналізації грошових відносин;

· Порівняння вартостей (цін) національного та світового ринків;

· Перерозподіл національного продукту між країнами, що здійснюють зовнішньоекономічні зв’язки.

Конвертованість – це здатність до вільного використання валюти для будь-яких операцій та обміну на інші валюти. Конвертованість може бути :

· Повна або часткова;

· Зовнішня або внутрішня;

· За поточними операціями або за переміщенням капіталів і кредитів.

Повна – це можливість вільного обміну на іноземну валюту для всіх категорій власників у будь-якій формі та в усіх операціях без обмежень.

Часткова – обмін дозволяється тільки для певних власників або за окремими операціями.

Внутрішня – вільний обмін національної валюти на іноземну для резидентів і вільні платежі за кордон.

Зовнішня – вільне нагромадження валюти на рахунках нерезидентів, переказ за кордон.

За поточними операціями – дозвіл на обмін національної валюти лише для забезпечення зовнішньоекономічної діяльності учасників міжнародних відносин за поточними операціями.

Умови конвертованості: високорозвинена грошова і банківська системи, чітко налагоджений ринковий механізм, нагромадження певних золотовалютних резервів, свобода експортно-імпортних відносин.

Валютне котирування – визначення і встановленя курсу іноземної валюти до національної. Методи котирування: прямий – при якому курс одиниці іноземної валюти виражений у національній; непрямий (зворотний)- за одиницю приймається валюта, курс якої виражений у певній кількості іноземних грошових одиниць (застосовується зрідка).

Крос-курс - певне співвідношення двох валют, яке випливає з їх курсу щодо третьої валюти.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроши та кредит. Курс лекцій. 0000

Еще по теме Валютний курс та конвертованість валют.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -