<<
>>

ПИТАННЯ 1. Поняття і система криміналістичної методики Методика розслідування окремих видів і груп злочинів

(криміналістична методика) - це заключний розділ курсу криміналістики, що становить систему наукових положень і розроблених на їх основі рекомендацій із розкриття та розслідування злочинів конкретних видів і груп.

Методика розслідування може розглядатися в двох аспектах. По-перше, це сам процес розслідування злочинів як специфічна діяльність уповноважених на те законом органів та осіб, що здійснюється на підставі застосування засобів криміналістичної техніки, прийомів слідчої тактики, методів розслідування певних видів злочинів. По-друге, це розділ науки криміналістики, який містить систему комплексних криміналістичних рекомендацій щодо виявлення, розслідування та профілактики окремих видів злочинів.

Методика розслідування як структурна частина науки криміналістики органічно пов\'язана з іншими її розділами - загальною теорією криміналістики, криміналістичною технікою і криміналістичною тактикою.

У криміналістичній методиці виокремлюють два взаємопов\'язаних розділи: перший-загальні положення методики розслідування; другий - методики розслідування конкретних видів і груп злочинів (окремі методики).

До структурних елементів загальних положень методики входять питання:

- поняття і предмет криміналістичної методики; співвідношення методики з іншими частинами криміналістики; значення \'завдання методики;

181

- поняття і зміст обставин, що підлягають встановленню; поняття, сутність криміналістичної характеристики злочинів;

- поняття і зміст слідчої ситуації.

До окремих методик входять питання:

- обставини, які підлягають встановленню під час розсліду вання певного виду злочинів;

- криміналістична характеристика конкретного виду злочину; -особливості порушення кримінальної справи і планування

початкового етапу розслідування;

- особливості тактики окремих слідчих дій і організаційних

заходів;

- особливості застосування спеціальних знань за справами

цієї категорії;

-забезпечення координації дій правоохоронних органів і взаємодії з контролюючими та іншими державними органами;

- профілактична діяльність слідчого.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 1. Поняття і система криміналістичної методики Методика розслідування окремих видів і груп злочинів:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -