<<
>>

ПИТАННЯ 36.Дослідження криміналістичної вибухотехніки, її наукові основи та завдання

Проблема криміналістичного дослідження вибухових пристроїв, вибуху, слідів його дії, вирішення якої сьогодні є надзвичайно актуальним, виникла порівняно недавно. Активне її вивчення роз-

96

почали з 70-х рр.

XX ст. Для цього знадобилася розробка відповідних методик його проведення. Утворившись в межах судово-балістичної експертизи і отримавши назву "вибухотехнічного", новий вид судової експертизи на цей час сформувався в самостійний вид техніко-криміналістичного дослідження зі своїми специфічними завданнями, об\'єктами й методами, які ґрунтуються на базі пізнання специфічних закономірностей, що діють в механізмі вибуху.

Не випадково вибухотехнічу експертизу часто уявляють як комплексну, яку проводять з використанням методів, розроблених в трасології (для встановлення приналежності уламків, осколків вибухового пристрою одному цілому), у судовій хімії (для дослідження вибухових речовин та продуктів вибуху), у судовому матеріалознавстві (для встановлення матеріалу, з якого виготовлено оболонку та наповнення вибухового пристрою), у судовій медицині (для встановлення причини й механізму ушкодження тіла людини) тощо.

Об\'єктами таких криміналістичних досліджень є: сліди й продукти вибуху, вибухові пристрої й вибухові речовини, засоби підриву й пристрої для збудження детонації, засоби пакування й маскування вибухових пристроїв та ін.

У ході вивчення вказаних об\'єктів можна вирішувати такі завдання:

- встановлення факту здійснення вибуху;

- встановлення обставин і причин вибуху;

- встановлення конструкції й виду та способу виготовлення вибухового пристрою;

- визначення виду й кількості використаної вибухової речо вини та потужності вибуху;

- визначення направленості вибуху;

- отримання інформації про професійну підготовку осіб, що ви готовили вибуховий пристрій, та осіб, що привели його в дію.

Із урахуванням специфіки завдань та об\'єктів дослідження криміналістична вибухотехніка розробляє відповідні технічні засоби, прийоми й методи їх застосування з метою виявлення, фіксації, вилучення й зберігання вибухових пристроїв, вибухових речовин, слідів та продуктів вибуху, а також правила безпеки, яких необхідно дотримуватися в процесі роботи з такими об\'єктами.

97

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 36.Дослідження криміналістичної вибухотехніки, її наукові основи та завдання:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -