<<
>>

ПИТАННЯ 37. Об\'єкти вибухотехнічних досліджень і питання, що ними вирішуються

Нагальні вибухотехнічні питання вирішуються спеціалістом безпосередньо на місці події в ході дослідження, яке проводиться в процесі проведення слідчого огляду. Такими є: з\'ясування питання, чи мав місце вибух або ж руйнування сталися внаслідок інших причин; встановлення осередку вибуху; виявлення, фіксація й вилучення слідів і продуктів вибуху, осколків вибухового пристрою, детонатора, засобів підриву; відтворення механізму вибуху за слідами й речовими доказами на місці події; встановлення потужності вибуху та його спрямованості; з\'ясування облікових характеристик виконавця вибуху та особи, яка виготовила вибуховий пристрій, конструктивних особливостей самого пристрою та способу його лаштування на місці злочину.

За необхідності відразу проводиться експрес-аналіз наявності слідів вибухової речовини та продуктів вибуху на окремих предметах, одязі, тілі підозрюваних чи очевидців вибуху. Обставини, що встановлені під час огляду, мають значення для подальших експертних досліджень.

Вирішення цих завдань вимагає спеціальних знань і навичок. Судова вибухотехнічна експертиза проводиться з метою встановлення віднесеності матеріалів, речовин та виробів до вибухових речовин, боєприпасів і пристроїв, з\'ясування обставин підготовки й здійснення вибуху, визначення його природи, а також інших питань, що пов\'язані з використанням вибухових пристроїв та вибухових речовин з метою вчинення злочину.

Завдання вибухотехнічної експертизи й обсяг дослідження залежать від того, які саме об\'єкти надані для дослідження експертові.

Основними об\'єктами досліджень можуть бути такі: справні вибухові пристрої, їх заготовки, частини чи рештки, що залишилися після вибуху; вибухові речовини та їх залишки на різних предметах; об\'єкти зовнішнього середовища, на яких є сліди дії вибуху; матеріали справи, в яких є відомості про вибух, вибуховий пристрій, осіб, які причетні до підготовки й здійснення вибуху; креслення, технічна документація, хімічні формули тощо, які свідчать про виготовлення та компонування вибухового пристрою; висновки судово-медичних експертиз, якими досліджено трупи та живих потерпілих, що постраждали від вибуху.

98

На вирішення експертів-вибухотехніків можуть бути поставлені групи таких питань:

1)стосовно конструкції вибухового пристрою й складу вибу хової речовини;

2)стосовно принципів дії вибухового пристрою, його встанов лення на місці події та способу підриву вибухової речовини;

3)відносно самого факту й обставин вибуху, його потужності, додаткових факторів, конкретних наслідків та можливої спря мованості;

4)стосовно обізнаності, професійних навичок, а також інших особливостей характеристики осіб, які виготовили та використа ли вибуховий пристрій.

В окремих випадках для відповіді на питання, які цікавлять слідство, доцільно призначати й проводити комплексні експертизи, наприклад, судові вибухотехнічні й будівельні, вибухо-технічні й радіотехнічні, вибухотехнічні й судово-медичні татра-сологічні.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 37. Об'єкти вибухотехнічних досліджень і питання, що ними вирішуються:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -