<<
>>

ПИТАННЯ 35. Питання, що вирішуються судово-балістичною експертизою

Дослідження вогнепальної зброї, боєприпасів та слідів пострілу здійснюється спеціалістами в галузі криміналістичної судово-балістичної експертизи. Питання, які вирішуються експертизою, прийнято поділяти на ідентифікаційні та неідентифікаційні.

Ідентифікаційні питання можуть стосуватися самої зброї (ідентифікація зброї за стріляними кулями, гільзами, шротом) та боєприпасів (патронів, гільз, пороху, куль тощо). Завдання ідентифікації зброї полягає у встановленні індивідуальної тотожності зброї (або групової належності - виду, системи, моделі), а експертиза боєприпасів найчастіше полягає у встановленні джерела походження патронів, пороху, заряду.

Питання неідентифікаційного характеру вирізняються великою різноманітністю. Серед них можна виділити ті, що стосуються самої зброї, а також ті, що стосуються обставин її застосування.

Найбільш типовими є такі питання:

- у разі дослідження зброї: чи є цей саморобний предмет вогнепальною зброєю; чи є надана для дослідження зброя вогнепальною, а якщо так, то до якого виду, системи та моделі

95

вона відноситься; чи справна і чи придатна зброя для стрільби; у чому полягає несправність і яка причина виникнення; який калібр цієї вогнепальної зброї; чи міг відбутися постріл із цієї зброї за певних обставин; чи можливий постріл із цього екземпляра зброї патронами певного калібру; чи здійснювалася стрільба з цієї зброї після її останньої чистки; частиною зброї якого зразка є надана для дослідження деталь; які маркувальні надписи були на зброї та ін;

- у разі дослідження боєприпасів: до якого виду й зразка належить патрон; чи придатні патрони для стрільби; до якого виду й зразка патронів належить куля, гільза; чи складали ці ку ля й гільза єдине ціле як патрон; чи споряджався цей патрон у конкретний магазин, досилався й видалявся з патронника кон кретної зброї; чи не цим інструментом виготовлено шрот, кар теч, споряджено мисливський патрон; чи відповідають боєпри паси нормам, встановленим для патронів цього типу та ін;

- у разі дослідження стріляних куль, гільз, шроту, пижів: яким є механізм утворення слідів на кулі, гільзі; зі зброї якого виду, системи відстріляна куля; чи не відстріляна куля, гільза з кон кретного екземпляра зброї; чи не складали куля й гільза до по стрілу один патрон; чи не відстріляна куля зі зброї невідповід ного (більшого, меншого) калібру; чи не слугував конкретний предмет пижем до мисливського патрона та ін;

- у разі дослідження слідів пострілу: чи є вказане пошко дження вогнепальним; яким саме снарядом утворено пошко дження; які з ушкоджень є вхідними (вихідними) отворами; з якої відстані здійснено постріл у перешкоду; в якій послідов ності спричинено вогнепальні ушкодження; з гладкоствольної зброї якого калібру було вистрілено шрот (картеч), які надані на до слідження; яким було взаємне розташування зброї і перешкоди в момент пострілу; з якого місця було зроблено постріл та ін.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 35. Питання, що вирішуються судово-балістичною експертизою:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -