<<
>>

ПИТАННЯ 53. Судове авторознавство та питання, що ним досліджуються

Завдання діагностики й ідентифікації автора документа вирішують в межах судово-авторознавчих досліджень, які ґрунтуються на методах аналізу загальних і окремих ознак писемної мови.

118

Судове авторознавство - це розділ криміналістичного дослідження документів, який містить загальні принципові підстави встановлення автора тексту на підставі вивчення й аналізу ознак писемного мовлення.

Судове авторознавство вивчає закономірності формування писемної мови і розробляє на їх основі методи встановлення конкретного автора або даних про його стать, вік, освіту, професію, психологічний стан тощо. Воно базується на даних таких наук, як лінгвістика, філологія, психологія тощо, тобто на системі знань про умови й закономірності мовленнєвої поведінки людини.

Писемна мова як засіб вираження думок людини відбиває смислову сторону письма. Отже, на відміну від почеркознавства, авторознавство вивчає не графіку письма документа, а його смислову інформацію. Предметом авторознавчої експертизи є встановлення в ході дослідження тексту документа фактичних даних про особу автора.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 53. Судове авторознавство та питання, що ним досліджуються:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -