<<
>>

ПИТАННЯ 54. Криміналістичне значення особливостей писемного мовлення особи

У документах, які складаються традиційним письмовим способом, смислова інформація відбивається за допомогою писемного мовлення. Його формування, тобто створення стійкого й індивідуального комплексу особливостей, що притаманні певній особі, підпорядковується загальним законам формування будь-яких навичок.

Письмово-мовні навички людини формуються подібно до письмово-рухових під впливом внутрішніх (суб\'єктивних) та зовнішніх (об\'єктивних) факторів. Із внутрішніх факторів для формування індивідуального писемного мовлення велике значення мають особливості проходження у людини вищих нервових процесів. До зовнішніх факторів, які беруть участь у формуванні особливостей писемної мови, належать мовне середовище, освітній і культурний рівень, писемна мовна практика, виховання в сім\'ї, колі друзів, вплив засобів масової інформації.

Поступово під впливом особистих даних особи, зовнішніх умов створюється стійка, найбільш зручна, прийнятна для певної осо-

119

би система умовних зв\'язків. У процесі подальшої практики в писемне мовлення вносяться особливості, які зумовлені професією, видом діяльності: наукової, комерційної, виробничої тощо. Усе це формує індивідуальність писемного мовлення.

Навички писемного мовлення людини фіксуються за допомогою письмово-рухових навичок, тому є певний взаємозв\'язок між писемною мовою і почерком.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 54. Криміналістичне значення особливостей писемного мовлення особи:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -