<<
>>

ПИТАННЯ 21. Криміналістична версія та її значення для розслідування злочинів

Як у процесі будь-якої іншої пізнавальної діяльності, так і під час розслідування злочинів відбувається не проста констатація фактів, а складний діалектичний процес, пов\'язаний з їх аналізом.

Особи, котрі займаються розслідуванням справи, від зовнішньої сторони події ідуть до встановлення зв\'язків, які існують між окремими фактами і обставинами події, що досліджується, від знання про теперішнє -до знання про минуле. Тому особливе значення в цьому процесі має така формально-логічна категорія, як гіпотеза, тобто умовивід з припущеннями. Стосовно діяльності правоохоронних органів із розкриття злочинів, вона отримала назву "криміналістична версія", яка слугує логічною основою планування розслідування злочинів.

Термін "версія" походить від латинського слова "уегзіо". Його буквальний переклад на українську мову означає "видозміна", що тлумачиться як одне з декількох відмінних між собою положень або пояснень якого-небудь факту, явища. Цей термін означає, що для пояснення однієї і тієї ж сукупності фактичних даних завжди повинно бути декілька версій.

Таким чином, побудова версій і їхня перевірка у процесі розслідування кримінальної справи перетворюється в один з криміналістичних методів пізнання.

Отже, можна дати визначення цієї криміналістичній категорії. Криміналістична версія - це обґрунтоване припущення особи, яка уповноважена здійснювати діяльність із виявлення, розкриття і розслідування злочинів; щодо фактів, явищ чи групи фактів або явищ, які мають або можуть мати значення для спра-

33

ви і свідчать про сутність події, що досліджується; про причини, які її викликали; про винних осіб, характер їхньої вини та інші обставини, що сприяють встановленню істини у справі.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 21. Криміналістична версія та її значення для розслідування злочинів:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -