<<
>>

ПИТАННЯ 22. Основні етапи розвитку вчення про криміналістичну версію

Учення про криміналістичну версію почало розроблятись у криміналістиці в 20-ті рр. XX ст. Відомі вчені В. І. Громов, С. О. Голунський у своїх працях обґрунтували тезу про те, що розслідування кримінальних справ проводиться не лише за допомогою технічних прийомів.

Важливою стороною розслідування є логічне мислення, використання індуктивного і дедуктивного методів.

Уперше у вітчизняній криміналістиці визначення версії запропоновано у 1940 р. відомим вченим Б. М. Шавером. Під версією він розумів припущення слідчого, яке ґрунтується на матеріалах справи, про характер злочину, мотиви, внаслідок яких його скоєно, про осіб, які могли вчинити злочин.

У подальшому в криміналістичній літературі було запропоновано велику кількість інших визначень версії, які відрізняються одне від одного залежно від того, що той чи той автор вважає головним у версії: її логічну природу, евристичні, змістовні чи функціональні аспекти.

Більшість вчених розглядали проблему версії у тісному взаємозв\'язку з питаннями планування розслідування злочинів, об\'єднуючи їх у загальний розділ. Однак думка про доцільність створення самостійного розділу у криміналістиці - вчення про версії - була висловлена ще в 50-ті рр. минулого століття.

Позицію криміналістів про необхідність об\'єднання версій і планування в загальний розділ її прихильники пояснювали тим, що теорія версій не має самостійного значення, тому що практична діяльність з побудови версій не є самометою, а лише передумовою встановлення істини і це свідчить про її несамостійний характер. Проте в сучасних наукових роботах проблеми теорії версій домінують. Під час розробки ж питань планування здебільшого увага приділяється не теорії, а організаційним і технічним аспектам.

34

Про незавершеність дискусії щодо визначення сутності цього вчення свідчить той факт, що в 90-х рр. минулого століття Р. С. Бєлкіним було висловлено думку, котру підтримали окремі криміналісти, що теоретичні положення, які стосуються змісту версій, їх класифікації, стадії їхнього розвитку, правила висунення, аналізу і перевірки, а також умов вірогідності утворюють окреме вчення про криміналістичну версію й планування судового дослідження.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 22. Основні етапи розвитку вчення про криміналістичну версію:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -