<<
>>

ПИТАННЯ23. Різниця між криміналістичною версією і гіпотезою

За своєю логічною природою криміналістична версія є різновидом гіпотези. У криміналістичній літературі до сьогодні продовжує обговорюватися питання проте, як співвідносяться поняття "гіпотеза" і "версія".

Більшість вчених дотримуються думки, що за своєю логічною природою версія таки є видом гіпотези, її висунення і перевірка відбуваються за тими ж правилами, що й будь-якої окремої гіпотези. Основна різниця між гіпотезою і версією полягає в тому, що гіпотези висуваються на основі узагальнених наукових даних з приводу тих чи тих значних явищ природи, вагомих проблем суспільного життя, розвитку суспільства або мислення тощо. Версії ж будуються з приводу окремих подій, явищ і фактів, а їхня перевірка здійснюється у терміни, які встановлені для проведення розслідування. Побудова версій не пов\'язана з фундаментальними узагальненнями, та, водночас, вона також вимагає відповідного наукового обґрунтування. Криміналістична версія - різновид саме окремої гіпотези. Пояснюючи сутність, походження і зв\'язки окремих фактів, вона має значення лише для певного конкретного випадку. Після висунення вона претендує на істинність, тобто- постійність пояснення. Версії замінюються іншими не внаслідок своєї тимчасовості, а тому, що спростовуються як такі, котрі не знайшли свого підтвердження. Потрібно пам\'ятати, що версія - це лише форма мислення, яка допомагає йти від імовірного до вірогідного, і тому вона є припущенням, а не доказом, яким би правильним воно не видавалося нам на перший погляд.

Визнаючи версію окремою гіпотезою, необхідно мати на увазі, що вона є специфічним різновидом такої гіпотези. ЇЇ відмінність від інших окремих гіпотез полягає в тому, що вона:

35

- будується і використовується у специфічній сфері су спільної практики, а саме - кримінальному судочинстві;

- висувається і перевіряється особами, які спеціально упов новажені на те законом;

- пояснює факти і обставини, що мають значення для вста новлення істини у кримінальній справі і прийняття законного рішення щодо осіб, причетних до вчинення злочину;

- перевіряється специфічними методами, встановленими законом;

- в умовах її перевірки можлива активна протидія з боку осіб, що зацікавлені у приховуванні істини.

У процесі розслідування кримінальної справи завжди висувається не одна, а декілька версій, які мають різне значення.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ23. Різниця між криміналістичною версією і гіпотезою:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -