<<
>>

ПИТАННЯ 20. Форми криміналістичної ідентифікації та діагностики

Ототожнення об\'єктів може здійснюватись у процесуальній формі-висновок експерта, протокол впізнання особи чи предмета, або в непроцесуальній формі в сфері оперативно-розшукової діяльності -довідка спеціаліста, оперативне впізнання тощо.

Таким чином, криміналістична діагностика, визначення групової належності та ідентифікація матеріальних об\'єктів з метою вирішення завдань боротьби зі злочинністю залежно від юридичної регламентації здійснюються у процесуальній або оперативній формах. За напрямками виділяють такі форми ідентифікації: експертна (за матеріально-фіксованими ознаками), оперативно-слідча (пред\'явлення для впізнання, ототожнення об\'єкта за описом під час огляду, обшуку та інших слідчих діях), обліково-реєстраційна (заданими криміналістичної реєстрації).

Кримінально-процесуальна форма криміналістичнихдослід-жень, які пов\'язані з діагностикою та ідентифікацією, існує на стадії як досудового слідства, так і судового розгляду. Вона здійснюється у вигляді криміналістичних експертиз і такої слідчої дії, як впізнання. Результати криміналістичних експертиз оформляються висновками експерта, а впізнання - протоколами слідчих дій.

Оперативна форма криміналістичних досліджень, які пов\'язані з діагностикою, визначенням групової належності та ідентифікацією матеріальних об\'єктів, які проходять за оперативними справами, оформляється у вигляді спеціальних досліджень, а оперативне впізнання -довідками.

Отже, ідентифікація і визначення групової належності матеріальних об\'єктів досить подібні за своїм змістом поняття. Різниця між ними полягає в тому, що під час визначення групової належності використовуються загальні ідентифікаційні ознаки, ідентифікація ж не обмежується цим -для її здійснення використовуються, здебільшого, окремі ознаки.

У результаті ідентифікації особи шляхом порівняльного дослідження визначається зв\'язоктого, хто перевіряється (наприк-

32

лад, підозрюваного), і розшукуваного (наприклад, виконавця рукописного тексту) об\'єктів, кожний з яких виявляє себе за різних обставин справи. У разі позитивного вирішення ідентифікаційного завдання встановлюється, що обидва вказаних об\'єкти - одна і та сама особа.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 20. Форми криміналістичної ідентифікації та діагностики:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -