<<
>>

ПИТАННЯ 48. Властивості почерку особи та їх криміналістичне значення

Із положень криміналістичної ідентифікації відомо, що для встановлення тотожності об\'єкта необхідно, щоб він мав властивості відображення, індивідуальності і відносної стійкості.

112

Під час встановлення тотожності почерку для дослідження всіх цих властивостей необхідне застосування знань у галузі почеркознавства, анатомії, фізіології, психології, біомеханіки.

Індивідуальність почерку виявляється у своєрідності, неповторності його у різних людей і у специфічних змінах, доповненнях та скороченнях щодо стандартного пропису.

Обставини, які впливають на формування письмово-рухових навичок, можна поділити на суб\'єктивні, що зумовлені анатомічними, фізіологічними та психологічними особливостями учня, і об\'єктивні, до яких відносяться особливості сидіння та умови письма, умови, в яких проходить процес навчання письму, методика навчання письма.

Стійкість почерку означає збереженість у ньому на визначений більш-менш довгий термін індивідуальних особливостей. Завдяки автоматизації процесу письма у результаті багатократних повторень і тривалих вправ, письмово-рухові навички у людини стають настільки усталеними, що навіть свідомі спроби змінити свій почерк не призводять до бажаних результатів.

Під час формування почерку найбільш стійкими до змін будуть зорово-рухові образи письмових знаків у цілому та їх елементів, які відобразились у нервових центрах людини на початкових етапах навчання письма. Саме завдяки стереотипності рухів на письмі можлива ідентифікація особи за почерком. Незважаючи на відносну стійкість почерку конкретної особи, у ньому під впливом різних обставин можуть бути всілякі зміни.

Отже, збереження особливостей рухів людини на письмі в різних умовах, усталеність, стереотипність їх відтворення -це властивості почерку, що необхідні для ідентифікації особи.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 48. Властивості почерку особи та їх криміналістичне значення:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -