<<
>>

ПИТАННЯ 50. Окремі ознаки почерку та їх криміналістичне значення

Окремими ознаками почерку в криміналістиці називають сталі особливості, які виявляються в будові частин і елементів письмових знаків та їх з\'єднань.

Окремі ознаки почерку відображають сталі особливості письмово-рухових навичок конкретної людини, які розкриваються у процесі виконання та з\'єднання письмових знаків і їх елементів.

Це відхилення від прописів, але на відміну від загальних ознак вони пов\'язані з характеристикою окремих знаків та їх елементів. Ці ознаки мають великий ступінь стійкості до різних факторів об\'єктивного та суб\'єктивного характеру. Сукупність особливостей руху дає змогу встановити виконавця рукопису.

У процесі вивчення окремих ознак почерку необхідно, насамперед, звертати увагу на своєрідне відхилення рухів під час виконання елементів письмових знаків від загальноприйнятих прописів. Для аналізу цих відхилень необхідно знати, з яких елементів складаються письмові знаки, що передбачені прописом.

Усі окремі ознаки почерку аналізуються з погляду їх складності, форми, напрямку, протяжності рухів, кількості елементів, Що становлять письмовий знак, послідовності рухів у виконанні цих елементів, ступеня безперервності рухів під час написання і зв\'язування букв.

115

Інформативність ознак почерку визначається частотою їх появи у рукописах різних осіб. Що менше будь-яка ознака трапляється в різних осіб, котрі пишуть, тим вища її ідентифікаційна значущість.

Для завдань діагностичного характеру інформативними будуть ті ознаки, які часто трапляються у представників будь-якої однієї групи осіб і рідко у представників іншої (протилежної) групи. Наприклад, "чоловічі" ознаки у почерках жінок.

Загалом комплекс ознак, що притаманні почерку окремої особи, неповторний. Отже, ідентифікація виконавця рукопису можлива на підставі збігу ознак, що утворюють індивідуальну сукупність, тобто сукупність, яка є неповторною у почерках інших осіб.

Індивідуальна сукупність ознак почерку, яка дає підстави для встановлення виконавця рукопису, в почеркознавстві називається ідентифікаційною сукупністю.

Обсяг ознак, що мають ідентифікаційне значення, може бути у кожному конкретному випадку різним і залежить від частоти їх наявності в почерках різних людей. Чим менший збіг ознак, тим таких ознак у ідентифікаційній сукупності може бути менше. І навпаки, чим частіше трапляються ознаки, які входять у ідентифікаційну сукупність, тим більше їх повинно бути за кількістю.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 50. Окремі ознаки почерку та їх криміналістичне значення:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -