<<
>>

ПИТАННЯ 51. Можливості встановлення підроблення підпису особи

Підпис особи слугує засобом посвідчення документа і має такі ж індивідуальні особливості, що і почерк людини. У практиці виокремлюють два види підроблення підпису - рукописний і технічний.

Перший вид підробки досліджують у межах судово-почеркознавчої експертизи, а другий - в межах техні-ко-криміналістичного дослідження документів.

Рукописне підроблення підпису передбачає виконання його певною особою шляхом наслідування почерку іншої особи. Ознаками такого підроблення можуть бути: нетвердість рухів, що свідчитиме про уповільнений темп виконання підпису, недостатню виробленість; сліди невиправданих зупинок приладу письма у вигляді стовщень або надривів штрихів; домальовування штрихів; істотні відхилення від загальної транскрипції справжнього підпису певної особи.

116

Технічне підроблення передбачає використання різноманітних технічних прийомів і засобів копіювання справжнього підпису. Способами технічного підроблення підпису можуть бути: копіювання підпису на просвіт; тиснення справжнього підпису через копіювальний папір або гострим твердим предметом із наступним обведенням відбитка знаряддям письма; використання проміжного кліше; виготовлення факсиміле з дійсного підпису; сканування підпису з використанням комп\'ютерних можливостей і його наступний друк.

Для встановлення факту технічного підроблення підпису треба виявити ознаки, що характерні для певного способу. Так, копіювання підпису на просвіт чи з попереднім тисненням призводить до подвоєння штрихів, нерівномірності їх забарвлення, а сліди тиснення помітні під навскісним освітленням та в разі збільшення підпису під мікроскопом. Якщо для попередньої підготовки підпису застосовано простий олівець, то на папері під барвником залишаються мікрочастки графіту. Проміжне кліше не залишає на папері слідів тиснення знаряддя письма, утворює нерівномірне забарвлення штрихів.

Під час дослідження спірний підпис рекомендується порівнювати з експериментальними та вільними зразками підписів особи, від імені якої його виконано.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 51. Можливості встановлення підроблення підпису особи:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -