<<
>>

До Держбуду України надходять звернення громадян з проханням надати роз’яснення з питань встановлення приладів обліку та розрахунків за комунальні послуги.

Держбуд України роз’яснює:

Питання оплати за комунальні послуги регламентуються договором між теплопостачальним підприємством та власником житлового будинку (п.1.3., п.12.5.4.

“Правил користування тепловою енергією”, затверджених наказом Міненерго України та Держбуду України від 28.10.99 № 307/262 та зареєстрованих Мінюстом України 30.11.99 за № 825/4118), або між виконавцем послуг та наймачем (власником) квартири, що передбачено “Правилами надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення”, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.1998 № 1497.

Порядок надання комунальних послуг, взаємовідносини, права та відповідальність споживачів [ наймачів (власників) квартири ] і виконавців послуг (житлово-експлуатаційних та водо-, теплопостачальних, каналізаційних або інших підприємств і організацій, які безпосередньо надають споживачеві комунальні послуги) регламентуються “Правилами надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення”, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.97 № 1497.

Ці “Правила надання…” обов”язкові для виконання усіма споживачами і виконавцями послуг незалежно від форм власності і підпорядкованості.

“Правилами надання…” передбачено, що послуги надаються споживачеві згідно з договором надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення, який розробляється виконавцем послуг (житлово-експлуатаційні, та водо-, теплопостачальні, каналізаційні або інші підприємства і організації, які безпосередньо надають споживачеві комунальні послуги) згідно з типовим договором (додаток №1 до “Правил надання…” ) і укладається за його ініціативою.

Плата за надані послуги вноситься щомісячно за нормами і тарифами, встановленими Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями з розрахунку на 1 кв.

метр житла, на одного мешканця та за нормами на ведення особистого підсобного господарства або за показаннями засобів обліку води і теплової енергії, встановленими на вводі у будинок чи у квартиру (приватний будинок) (п.10 “Правил надання…”).

У разі встановлення будинкових (або на групу будинків) теплолічильників споживач сплачує за опалення згідно з показаннями цих приладів пропорційно до опалюваної житлової площі квартири ( п.15 “Правил надання…” ).

Справляння плати за нормами при наявності засобів побудинкового чи поквартирного обліку (без урахування показань засобів обліку) не допускається, за винятком випадків, передбачених пунктами 13 і 18 цих Правил. Виконавець і споживач не мають права відмовитися від врахування показань засобів обліку ( п.19 “Правил надання…” ).

Якщо ведення обліку води і тепла за допомогою встановлених засобів обліку неможливе (вихід їх з ладу, ремонт тощо), обсяг використаної води і тепла визначається за середньомісячною витратою за попередні два розрахункові місяці або розрахунковим методом за нормативами, затвердженими місцевими органами державної виконавчої влади ( п.20 “Правил надання…”).

Знімання показань із засобів побудинкового обліку здійснюється представниками виробників (постачальників) послуг один раз на місяць у присутності і за сприяння представника виконавця послуг ( п.21 “Правил надання…“ ).

У разі виникнення у споживача обгрунтованих сумнівів щодо правильності показань засобів обліку він подає виконавцю заяву про їх перевірку. Якщо виявлена у показаннях засобів обліку помилка виходить за межі, встановлені паспортом засобу обліку на експлуатаційний термін, виконавець послуг повинен виконати перерахунок за споживання води або тепла з моменту виходу з ладу засобу обліку ( п.22 “Правил надання…” ).

У додатку №2 до “Правил надання…” наведено рекомендовані для укладання договорів вимоги щодо показників якості послуг та зменшення плати у разі зниження їх якості. Зокрема, регламентовано температуру повітря в житлових приміщеннях за умови утеплення приміщень (згідно з діючими нормами і правилами: +180С, у наріжних кімнатах +200С).

Допустимий термін відхилення температури повітря у житлових приміщеннях від нормативної складає 12 годин на добу (один раз за місяць).

За кожний градус відхилення температури в приміщеннях від +180С до +120С плата за опалення зменшується на 5 відсотків плати за період відхилення (за дні з перевищенням допустимого терміну відхилення). За кожний градус відхилення температури в приміщеннях від +120С до +50С плата за опалення зменшується на 10 відсотків плати за весь період відхилення.

Разом з тим, “Правила надання…” допускають місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування у разі аварії, обмежених паливно-енергетичних або водних ресурсах обмежити ступінь нагрівання води, встановити режими подачі гарячої води за графіком або відключити централізоване гаряче водопостачання, зменшити нормативну температуру повітря в житлових приміщеннях житлових будинків для забезпечення населення водо-, теплопостачанням та водовідведенням на мінімально достатньому рівні. При цьому, організація, що надає комунальні послуги зобов’язана проінформувати споживача про невідповідність мінімально достатнього рівня послуг вимогам “Правил надання…”, та відповідно зменшити суму плати за надані послуги.

У разі порушення виконавцем умов договору, режиму надання послуг і зниження їх якості він зобов\'язаний відповідно зменшити розмір плати за послуги та сплатити неустойку (пеню) згідно з договором і відшкодувати збитки, завдані споживачеві та іншим особам, згідно із законодавством ( п. 37 “Правил надання…” ).

У разі порушення прав споживачів (відмова споживачеві в реалізації його прав, надання послуг, що за якістю не відповідають вимогам нормативних документів, відмова у наданні необхідної і вірогідної інформації, ухилення від перевірки якості послуг ) виконавець несе відповідальність згідно із законодавством та договором ( п. 38 “Правил надання…” ).

Порядок оформлення акта-претензії споживача та перерахунку розміру платежів регламентовано п. 41,42 “Правил надання…”.

Якщо між споживачем і виконавцем не досягнуто згоди про надання та оплату комунальних послуг, їх якість тощо, спірні питання вирішуються в установленому законодавством порядку ( п.43 “Правил надання…” ).

Відповідно до Законів України “ Про місцеві державні адміністрації” та “ Про місцеве самоврядування в Україні “ регулювання цін та тарифів за виконання робіт та надання житлово–комунальних послуг підприємствами, а також встановлення норм їх споживання та контроль за їх додержанням ; дотримання законодавства щодо захисту прав споживачів у зазначенних питання належать до повноважень місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Порядок встановлення, повірки та експлуатації засобів обліку споживання води, тепла, газу та електроенергії регламентовано “Правилами користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України”, затвердженими наказом Держжитлокомунгоспу України від 01.07.94 № 65 та зареєстрованими Мінюстом України 22.07.94 за № 165/374; “Правилами надання населенню послуг з газопостачання”, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.99 № 2246; “Положенням про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення”, затвердженим наказом Державної акціонерної компанії “Укргаз” від 02.10.97 № 35 та зареєстрованим Мінюстом України 02.10.97 за № 451/2255; “Правилами користування електричною енергією для населення”, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16.07.99 № 1357; “Правилами користування тепловою енергією”, затвердженими наказом Міненерго України та Держбуду України від 28.10.99 № 307/262 та зареєстрованими Мінюстом України 30.11.99 за №825/4118; “Тимчасовими правилами обліку відпускання і споживання теплової енергії”, затвердженими наказом Держжитлокомунгоспу України та Міненерго України від 01.07.96 № 57/112; технічними умовами на прилади обліку.

Наказом Комітету від 19.11.99 №282 скасовано наказ Держжитлокомунгоспу України від 13.12.95 №55 "Про затвердження Положення про порядок розрахунків за комунальні послуги між виробниками (постачальниками), виконавцями і споживачами послуг водопостачання, водовідведення і теплопостачання в умовах використання засобів обліку споживання води і теплової енергії в житловому фонді та підвищення економічної зацікавленості споживачів у їх встановленні за власні кошти", зареєстрований Мінюстом України 17.12.95 за №480/1016.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1995 року № 947 "Про Програму поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії на 1996-2000 роки" відповідальність за впровадження засобів обліку покладена на облдержадміністрації.

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.95 № 483 заборонено, починаючи з другого півріччя 1995 року введення в дію житлових будинків, закладів культури, об"єктів соціально-побутового та виробничого призначення без оснащення засобами обліку і приладами регулювання споживання води та теплоти.

Щодо роз"яснення стосовно віднесення ремонтних робіт, які проводяться у квартирах житлових будинків, до капітального ремонту

Держбудом надано роз"яснення щодо визначень понять "поточний ремонт", "капітальний ремонт" з переліком основних робіт, які відносяться до них.

Капітальний ремонт будівлі - це комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає зміну, відновлювання та модернізацію конструкцій і обладнання будівель у зв"язку з їх фізичною зношеністю та зруйнуванням, поліпшення експлуатаційних показників, а також покращання планування будівлі і благоустрою території без зміни будівельних габаритів об"єкта. Капітальний ремонт передбачає призупинення на час виконання робіт експлуатації будівлі в цілому або її частин (за умови їх автономності).

Поточний ремонт - це комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає систематичне та своєчасне підтримання експлуатаційних якостей та попередження передчасного зносу конструкцій і інженерного обладнання. Якщо будівля в цілому не підлягає капітальному ремонту, комплекс робіт поточного ремонту може враховувати окремі роботи, які класифікуються як такі, що відносяться до капітального ремонту (крім робіт, які передбачають заміну та модернізацію конструктивних елементів будівлі). Поточний ремонт повинен провадитись з періодичністю, що забезпечує ефективну експлуатацію будівлі або об"єкта з моменту завершення його будівництва (капітального ремонту) до моменту постановки на черговий капітальний ремонт (реконструкцію).

З питань, що стосуються правил використання приміщень житлових та громадських будівель, термінів проведення їх ремонтів та розподілів ремонтно-будівельних робіт за класифікацією, необхідно звертатися до Управління експлуатації житлового фонду Держжитлокомунгоспу України за адресою:03150, м.Київ-150, вул. Димитрова, 24.

Надруковано:

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України.

“Інформаційний бюлетень”, №10, жовтень, 2003 р., К.: “Укрархбудінформ”

Держбуд України надає роз’яснення:

Стосовно порядку визначення прибудинкової території

Відповідно до ст. 16 Закону України „Про планування і забудову територій” з метою розмежування земельних ділянок прибудинкових територій та інших земельних ділянок на території мікрорайону (кварталу) виконується проект розподілу території мікрорайону (кварталу). Проект розподілу території є основою для визначення меж земельних ділянок на території існуючої забудови, розроблення відповідної землевпорядної документації та оформлення в установленому земельним законодавством порядку прав власності або користування земельними ділянками.

Мешканці житлових будинків мають право користуватися територією мікрорайону (кварталу) без юридичного оформлення цього права на однакових засадах з іншими мешканцями міста. Оскільки територія мікрорайону (кварталу) лишається за цих умов у комунальній або державній власності, органи влади мають право вирішувати питання про зміну їх використання, в тому числі розміщення нового будівництва з додержанням вимог законодавства та державних будівельних норм. Одержання згоди на це мешканців мікрорайону не передбачено.

Надруковано:

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України.

“Інформаційний бюлетень”, №3, березень, 2005 р., К.: “Укрархбудінформ”

Стосовно утримання прибудинкової території

Прибудинкова територія – територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку. Згідно з п. 1.2 „Поточний ремонт” Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд передбачено ремонт вибоїн в асфальтових тротуарах дворів. Під час проведення капітального ремонту будинку може виконуватися відновлення або улаштування нових асфальтових тротуарів та вимощення навколо будівель. Порядком формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій визначається механізм формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Зазначений Порядок поширюється на суб\'єктів господарювання усіх форм власності, які надають зазначені послуги. У Порядку наведено Типовий перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, згідно з яким повинен здійснюватися поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території.

Відповідно до Порядку між виконавцем послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і їх споживачем укладається договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Відповідно до п.3 статті 31 Закону України „Про житлово-комунальні послуги” органи місцевого самоврядування затверджують ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво. Виконавець надає послуги відповідно до затвердженого органом місцевого самоврядування рішення про структуру тарифів, періодичність та строки виконання робіт, копія якого також додається до договору. Отже, якщо тарифом на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій до витрат з поточного ремонту не віднесені витрати на поточний ремонт вибоїн в асфальтових тротуарах, орган, який затверджує тарифи, повинен визначити джерела фінансування зазначених робіт.

Надруковано:

“Інформаційний бюлетень Мінбуду”, №3, березень, 2006 р., К.: “Укрархбудінформ”

Щодо влаштування автономного опалення

Надання дозволу на переобладнання інженерних систем у житловому будинку, зокрема на переобладнання центральної системи опалення в багатоквартирних житлових будинках на автономну, є компетенцією органів місцевого самоврядування, оскільки згідно з Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, питання відключення мереж централізованого опалення та постачання гарячої води в багатоповерхових житлових будинках регулюється Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 та Порядком відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання, який затверджено наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 22.11.2005 № 4.

Згідно з пунктом 2.1 зазначених Правил для вирішення питання відключення окремих приміщень житлового будинку від мереж централізованого опалення власник, наймач (орендар) приміщення повинен звернутися до постійно діючої міжвідомчої комісії органу місцевого самоврядування з письмовою заявою про відключення від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання (ЦО і ГВП) із зазначенням причини відключення. При позитивному рішенні Комісії заявнику надається перелік організацій, до яких слід звернутися для отримання технічних умов для розроблення проекту індивідуального (автономного) теплопостачання і відокремлення від мереж ЦО і ГВП.

Підставою для відмови у наданні дозволу на відключення від мереж ЦО і ГВП є неможливість забезпечення у разі відокремлення приміщення даного споживача від внутрішньобудинкових мереж ЦО і ГВП, безперебійної роботи інженерного обладнання сусідніх приміщень або будинку в цілому. У разі незгоди заявника з відмовою спір вирішується в судовому порядку.

Проект індивідуального теплопостачання і відокремлення від мереж ЦО і ГВП повинна виконувати проектна або проектно-монтажна організація на підставі договору із заявником. Проект повинен відповідати вимогам чинних нормативних документів і бути узгодженим з усіма організаціями, які розробили й обґрунтували технічні умови на підключення будинку до зовнішніх мереж.

Надруковано:

“Інформаційний бюлетень Мінбуду”, №4, квітень, 2006 р., К.: “Укрархбудінформ”

<< | >>
Источник: Пакет документів по діяльності ОСББ. 2006

Еще по теме До Держбуду України надходять звернення громадян з проханням надати роз’яснення з питань встановлення приладів обліку та розрахунків за комунальні послуги.:

  1. До Держбуду України надходять звернення громадян з проханням надати роз’яснення з питань встановлення приладів обліку та розрахунків за комунальні послуги.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -