<<
>>

ПИТАННЯ 52. Підготовка матеріалів для призначення почеркознавчої експертизи

До об\'єктів, які необхідні для проведення почеркознавчого дослідження, належать рукописний документ, що досліджують, і зразки почерку ймовірних виконавців. Важливе значення має відбір зразків для порівняльного дослідження.

У криміналістиці виокремлюють вільні, експериментальні й умовно-вільні зразки.

Вільні зразки почерку- це рукописні тексти, що виконані особою не в зв\'язку з розслідуванням кримінальної справи і, як правило, до її порушення. Це може бути особисте й службове листування, заяви, автобіографії, анкети, розписки, бухгалтерські документи тощо. Вимоги до них: імовірність (відсутність будь-яких сумнівів) походження від конкретної особи; відповідність зразку, який досліджують (не мають великого розриву в часі виконання, виконані тією ж мовою, на такому

117

ж матеріалі й аналогічним знаряддям письма, містять однойменні письмові знаки тощо); достатність зразків у їх кількісному виразі (2-5 сторінок рукописного тексту, 10-20 підписів особи).

Експериментальні зразки почерку - це рукописні тексти, що спеціально виконані ймовірним виконавцем на пропозицію органу розслідування чи суду у відповідності до вимог кримінально-процесуального законодавства (на підставі постанови, із складанням протоколу про відбір зразків у присутності понятих).

Правилами отримання таких зразків почерку є: виконання зразків у звичних для особи умовах, а за необхідності - із зміною умов і знаряддя письма, з навмисною зміною почерку, з виконанням тексту незвичною для письма (лівою) рукою, друкованими літерами тощо; виконання заздалегідь підібраного тексту під диктовку з написанням слів і словосполучень, які є в зразку, що досліджують; зразки отримують на різних аркушах і з певним розривом у часі виконання; виконавцю не можна показувати текст, який досліджують, щоб запобігти наслідуванню ознак письма; обсяг експериментальних зразків становить щонайменше 5-Ю аркушів з рукописним текстом і 5-6 аркушів з 10-20-ма підписами.

Умовно-вільні зразки - це рукописні тексти певної особи, котрі виконані в зв\'язку з розслідуванням кримінальної справи, під час її розслідування, але не у зв\'язку з необхідністю використання в якості зразків для проведення почеркознавчих досліджень. Ними можуть бути: заява особи про злочин, пояснення або показання, що написані в протоколі власноруч, записи й підписи в протоколах слідчих дій тощо. До них висувають загальні вимоги як до зразків рукописних текстів та підписів.,

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 52. Підготовка матеріалів для призначення почеркознавчої експертизи:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -