<<
>>

ПИТАННЯ 47. Почерк і як він формується у конкретної особи

Термін "письмо" використовується для позначення декількох понять: засіб фіксації думки; вид писемності; процес виконання рукописних документів.

У криміналістиці цей термін вживається головним чином у першому, найпоширенішому, його значенні.

Графіка відбиває почерк людини як систему рухів, які властиві кожному виконавцю письмових знаків.

Почерк - поняття, що тісно пов\'язане з письмом як засобом комунікації у людському суспільстві. Письмо засноване на складній різноманітній системі навичок, які утворюють письмовий функціонально-динамічний комплекс, що підкоряється одній меті - фіксації думок у рукопису для передачі їх на відстань і для збереження у часі.

Технічно відображення людських думок на письмі відбувається за допомогою письмових знаків. Власне з суб\'єктивним характером письмово-рухового функціонально-динамічного комплексу пов\'язується уявлення про почерк, індивідуальні особливості якого зробили це поняття синонімом усього своєрідного. Отже, почерк- це зафіксована в рукопису система звичних рухів особи, в основі формування якої лежить набутий письмово-руховий навик.

Процес формування письмово-рухових навичок проходить одночасно з навчанням письму і починається задовго до початку навчання дитини у школі. Початковим етапом формуван-

111

ня почерку є елементне письмо, основною метою якого є ознайомлення учня зі звуковим складом слів, графічним позначенням звуків, з вимогами, які ставляться до форми письмових елементів, правилам їх з\'єднання.

Наступним етапом оволодіння письмово-руховими навичками є письмо літерами, де головна увага учня зосереджена на правильному графічному зображенні окремих літер. Третій етап формування письмово-рухових навичок-зв\'язане письмо. На цьому етапі увага сконцентрована на правильному пов\'язуванні елементів письмових знаків, на з\'єднанні літер у слова, а також на дотриманні правил розташування письмових знаків відносно рядка.

У процесі зв\'язаного письма закріплюються і автоматизуються навички, що отримані на перших двох

стадіях навчання.

Наступною стадією формування письмово-рухових навичок є скорописне письмо. На відміну від попередніх етапів, на цьому рівні, коли вже засвоєні технічні та графічні навички, учень має можливість сконцентрувати увагу повністю на змістовному боці, на змісті письма. На перший план виступають засвоєння навичок письма, зміст. У цей період в учня формуються орфографічні навички. Він одночасно з вибором змісту тексту відшукує необхідні слова.

Особливістю скорописного етапу формування почерку є цілісність цього процесу. Чим швидше людина пише, тим більш зв\'язним стає її почерк. Велика швидкість у виконанні письмових знаків можлива саме тому, що рухи, які необхідні для їх написання, людина виконує автоматично. Технічні та графічні навички особа, котра пише, зазвичай, не усвідомлює. Виконуючи визначені рухи у процесі написання письмових знаків, слів, речень, людина контролює правильність їх написання. Якщо через причини об\'єктивного чи суб\'єктивного характеру виникають перешкоди написанню, людина уповільнює темп і починає контролювати свої рухи.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 47. Почерк і як він формується у конкретної особи:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -