<<
>>

§6. Юридичні особи

Юридична особа — це союзне утворення, що об\'єднує людей і майно, яке користу ється самостійною правоздатністю і визнається суб\'єктом права.

Для того, щоб вважатися утвореним, союзне об\'єднання повинно було налічу вати не менше як три особи, а також мати майно та уповноважену\' особу, яка діяла від імені об\'єднання.

Вищим органом вважалися загальні збори всіх членів об\'єднання, на яких рішення приймалися більшістю голосів.

Юридична особа припиняла свою діяльність:

— зі смертю або вибуттям особи зі складу юридичної особи;

— якщо державна влада позбавляла її характеру юридичної особи за протиправні дії;

— у випадку ліквідації майна;

— на загальних зборах засновників при прийнятті рішення про припинення діяльності;

— за умови досягнення мети, заради якої створювалася юри дична особа;

— у разі закінчення терміну, на який було створено юридичну\' особу.

За статусом і повноваженнями розрізняли такі юридичні об\'єд­нання:

— держава;

— імператорський престол;

— політичні союзи: общини, міста, колонії, провінції;

— вільні союзи (релігійні колегії, похоронні колегії, політичні клуби, союзи ремісників);

— церковні інститути (церкви, храми, монастирі, богоугодні дома, лікарні).

Римські юристи розробили принципи, які характеризують юри­дичну особу:

1) незалежність існування юридичної особи від зміни або ви буття Ті окремих членів (вихід з об\'єднання, як і вступ нових осіб, аж до його повного оновлення, не впливає на його правовий статус);

2) наявність власного імені, під яким ведуться справи юри дичної особи;

3) наявність особистого майна, яке знаходиться у власності юридичної особи, а не у власності його окремих членів. Майно юридичної особи існує як відокремлене майно, а не як спільна власність фізичних осіб;

4) наявність самостійних прав і обов\'язків;

5) можливість юридичної особи і окремих її членів вступати в цивільні правовідносини як рівні суб\'єкти;

6) належність усього, що юридична особа отримує зі своїх клієнтів, їй самій, а не окремим її засновникам;

7) можливість юридичної особи самостійно вести справи і від повідати в суді.

<< | >>
Источник: Калюжний Р.А.. Римське приватне право: Курс лекцій. — К.: Істина,2005. — 144 с.. 2005

Еще по теме §6. Юридичні особи:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -