<<
>>

ПИТАННЯ 59. Ознаки зовнішності людини та їх криміналістичне значення

Ознаки зовнішності- це зорове сприйняття характеристик зовнішнього вигляду особи загалом або окремих її елементів, за допомогою яких можна відрізнити (впізнати) людину або віднести її до відповідної групи людей.

Такі ознаки поділяють на анатомічні (ознаки зовнішньої будови тіла та обличчя, які спостерігаються), функціональні (примітні ознаки звичного стану людини і її дій) та супутні (ознаки речей, які перебувають у постійному користуванні людини).

Ознаки зовнішності визначаються кількісним або якісним (описовим) методами. Кількісний метод базується на вимірах (наприклад, зріст - 175 см, висота обличчя - 20 см). Якісний або описовий метод ґрунтується на окомірній здатності людської свідомості, яка дає змогу без інструментальних вимірів "на око" з визначеною точністю характеризувати відносні форму, величину, положення, колір та інші зовнішні ознаки людини. Опис при цьому складається термінами, що виражають співвідношення між різними елементами зовнішності або загальновідомими фігурами, тілами, предметами (наприклад, "обличчя овальної форми", "розріз очей мигдалевидний" тощо).

Описовий метод становить основу методу словесного портрета, широко використовується на практиці з огляду на свою універсальність, логічну доцільність і зрозумілість як для оперативних працівників і слідчих, так і для очевидців й осіб, задія-них у розшуку та встановленні особи.

Опис зовнішності людини ведеться у визначеній послідовності (від загального до окремого, зверху-донизу) з викори-

125

станням уніфікованої термінології, заснованої на даних анатомії та антропології, з розподілом ознак, що описуються, на власні і сукупні.

Загальнофізичні ознаки - це ознаки, які характеризують людину в цілому як біофізичну істоту: стать, вік, зріст, тип, статура, етноантропологічнийтип.

Анатомічні елементи і ознаки характеризують зовнішню будову тіла людини, його частин і покривів.

Іноді ці елементи й ознаки називаються статичними, тобто, які характеризують людину у стані спокою.

Функціональні ознаки - це зовнішні прояви життєдіяльності людини. Багатоманітність процесів життєдіяльності передбачає та зумовлює різноманіття функціональних ознак. У криміналістичній літературі пропонуються найрізноманітніші класифікації функціональних ознак. Елементами функціонального портрета людини є: хода, спортивні функціональні ознаки, пантоміміка, голос і усне мовлення, письмові, поведінкові манери, професійні ознаки.

Важливе значення для встановлення, розшуку злочинців та інших осіб за зовнішністю мають особливі прикмети - зазвичай, наочні, яскраві ознаки зовнішності. Найчастіше - це найбільш крайні ступені вираження різних елементів (дуже високий зріст, надзвичайно довгий ніс, пігментна пляма на кисті руки); аномалії - хворобливі зміни (заїкання, викривлення пальців), відсутність постійних у нормі елементів або наявність непостійних елементів зовнішності (рубець на шкірі), татуювання, рідкісні супутні речі, предмети та їх ознаки (манера носити відповідні речі, наприклад, милиці та протези).

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 59. Ознаки зовнішності людини та їх криміналістичне значення:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -