<<
>>

ПИТАННЯ 16. "Ідентифікаційна ознака" та її криміналістичне значення

Ознака є виразом властивостей предмета, його прикметою, здатною характеризувати об\'єкт. Для того, щоб ознаку можна було використовувати як ідентифікаційну, вона має відповідати таким умовам.

По-перше, ознака повинна найбільш повно відображати ідентифікаційні властивості предмета, бути відмінною

24

від середніх величин і норм. По-друге, важливою умовою є виразність ознаки, її здатність до постійного стабільного відображення. По-третє, ідентифікаційні ознаки повинні мати властивість стійкості (відносну незмінність).

Ідентифікаційні ознаки поділяються на загальні та окремі. Загальні ознаки притаманні однорідним об\'єктам, тобто виражають найбільш загальні риси, властиві групі об\'єктів (наприклад, високий зріст, округла форма обличчя тощо). Окремими ознаками називають такі, які дають змогу виокремити об\'єкт із групи однорідних. Окремими ознаками зазвичай виступають деталі об\'єкта. Але сама по собі окрема ознака ще не є достатньою підставою для ідентифікації об\'єкта. Це можливо зробити лише на основі індивідуальної сукупності окремих і загальних ознак.

У процесі криміналістичної ідентифікації порівнюються сукупності ідентифікаційних ознак. На першій стадії за загальними ознаками встановлюється належність об\'єктів, що порівнюються, до одного виду (групи), тобто встановлюється їх групова належність. Якщо особа, яка здійснює ідентифікацію, не встановлює достатньої кількості індивідуальних ознак, тоді процес ідентифікації завершується. За наявності достатніх для індивідуалізації об\'єкта ознак може бути доведено тотожність об\'єкта і встановлена індивідуально-конкретна тотожність. Тотожність вважається встановленою, якщо із заданої сукупності матеріальних об\'єктів був виділений єдиний, який відрізняється від інших індивідуальним комплексом ознак. Схожість об\'єктів за тими чи тими ознаками ще не означає їх тотожності. Наприклад, чорнило, яким був виконаний рукописний текст у документі, і чорнило, що міститься у пляшечці, вилученій у підозрюваного, можуть бути одного сорту і мати однаковий хімічний склад. З погляду хімії вони ідентичні, а з позиції криміналістики в цьому випадку можна говорити лише про загальну групову належність. Якщо ж у процесі експлуатації пляшечки з чорнилом у нього будуть внесені такі добавки (зміни), які зумовили індивідуальний хімічний склад, то в такому випадку можна буде встановити тотожність конкретного чорнила як елемента матеріальної обстановки злочину.

25

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 16. "Ідентифікаційна ознака" та її криміналістичне значення:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -