<<
>>

ПИТАННЯ 40. Криміналістичне значення поняття "документ"

Документ - це матеріальний об\'єкт, на якому за допомогою знаків, символів природної або штучної мови зафіксовані відомості про факти. Багатозначність терміна "документ" зумовлена тим, що документи використовуються у різних сферах людської діяльності.

У широкому розумінні слова документ - це будь-який об\'єкт, у якому зафіксована певна інформація. Іноді під документом у криміналістиці мається на увазі письмовий акт або спеціально виготовлений предмет, на якому за допомогою письма або інших знакових систем зафіксовані відомості про обставини, що стосуються справи, які підлягають спеціальним дослідженням з метою встановлення їх доказового значення. З криміналістичного погляду документ є одним із видів матеріальних носіїв зафіксованої у ньому інформації, яка має значення для вирішення правових, організаційних, пошукових та пізнавальних завдань у кримінальному судочинстві.

Документи мають різну матеріальну основу: тонкий папір, картон, фотопапір, фотопластинки, фотоплівку, магнітні стрічки тощо. Вони відрізняються за механізмом фіксації: рукописні записи, машинописні тексти, запис на магнітній стрічці, голограми, тобто у них відображаються непорівнювані якості. Закономірності відображення також своєрідні, тому документи досліджуються в межах не лише різних родів, а іноді й класів експертиз. Так, письмові документи можуть вивчатися судово-почеркознавчою, судово-авторознавчою та судово-бухгалтерською експертизами. Судово-фототехнічна експертиза вивчає фотознімки, негативи, діапозитиви, кінострічки для ідентифікації кіно- і фотоапаратури та лабораторного обладнання, які використовувалися для їх виготовлення; для ідентифікації об\'єктів, що зображені на фотознімках; для дослідження фотоматеріалів і реактивів, які використовувалися для виготовлення знімків.

101

Фоноскопічна експертиза передбачає вирішення питань: відбудови записів, встановлення монтажу стрічки, ідентифікації особи за голосом та пристрою, який записує, а експертиза відео-запису - пристроїв відеозапису на магнітній стрічці та наявність монтажу стрічки, що досліджується.

Тому-то, навіть у випадках загального об\'єкта (письмовий документ-для судово-почеркознавчої, судово-авторознавчої, судово-технічної експертизи документів, а магнітна стрічка -для фоноскопічноїта відеофоноскопічної експертиз), безпосередній об\'єкт дослідження для кожного класу, роду, виду експертизи специфічний.

Різні за походженням, формою, змістом документи можуть виконувати у кримінальному судочинстві дві загальні функції: бути джерелом доказів та самостійним речовим доказом. Документи є джерелом доказів, якщо у них викладені та засвідчені обставини, що мають значення для справи. До речових доказів відносяться документи, які є знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину або були об\'єктом злочинних дій.

Кожний документ як самостійний носій інформації про конкретні фактичні дані, дає змогу отримати різні за походженням та змістом відомості, що мають значення для доказування у справі.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 40. Криміналістичне значення поняття "документ":

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -