<<
>>

ПИТАННЯ 41. Криміналістична класифікація документів

Документи - речові докази - за характером зв\'язку зі злочином, який розслідується, можна поділити на окремі типові групи, що:

- слугують засобами ("знаряддям") вчинення злочину;

- зберігають на собі сліди злочину; -були об\'єктами злочинних дій;

- можуть сприяти розкриттю злочину та викриттю винного за фактом виявлення у визначеному місці або належності кон кретній особі, чи іншого зв\'язку зі злочином.

У криміналістиці особливе значення має класифікація документів за юридичною природою - справжні та підроблені.

102

Справжнім є документ, що виготовлений належною посадовою особою (або іншою особою, від імені якого він був виконаний), зміст якого відповідає дійсності. Для таких документів характерна наявність цілого комплексу елементів, тобто реквізитів. Такими є: визначена форма та зміст бланка документа, наявність у них водяних знаків та захисних сіток, відбитків печаток та штампів і, наприкінці, підписів. Низка інших документів містить меншу кількість реквізитів (наприклад, під час складання актів ревізії необхідними і достатніми реквізитами будуть підписи відповідних осіб).

Справжній документ, що складений за встановленою або прийнятою формою, може бути дійсним або недійсним. Дійсний документ _ це справжній документ, який має юридичну силу. Недійсний документ - це справжній документ, який втратив свою юридичну силу (наприклад, перепустка до установи, у якої минув термін дії).

Підробленим є документ, відомості чи реквізити якого не відповідають дійсності. Розрізняють два види підробки документів: інтелектуальну та матеріальну. Інтелектуальне підроблення виражається у складанні та наданні документа, правильного з формального боку (містить усі необхідні реквізити), але зміст якого хибний. Матеріальне підроблення виражається у зміні змісту справжнього документа шляхом внесення у нього хибних відомостей (замість точних), викривлень, підчисток тощо. Документи, у яких є сліди матеріальної підробки, у криміналістиці прийнято називати підробленими.

Підроблений документ може повністю імітувати справжній (повне підроблення) або містити зміни, які внесені до нього з протиправною метою (часткове підроблення).

Окрім цього, документи можуть класифікуватися за джерелом - офіційні та приватні; за способом передачі інформації -відкриті та закодовані. Можливі й інші класифікації документів (за ознаками дубліката, умовами формування тощо).

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 41. Криміналістична класифікація документів:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -