<<
>>

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ НАВЕДЕНО ПОСИЛАННЯ

ДСТУ 3463-96

(ГОСТ 14209-97)

(ІЕС 354-91)

ДСТУ 3680-98

(ГОСТ 30586-98)

ДСТУ Б В.2.7-19-95

(ГОСТ 30244-94)

ГОСТ 12.1.018-93

ГОСТ 12.2.007.0-75

ГОСТ 12.4.124-83

ГОСТ 7397.0-89Е

ГОСТ 13109-97

ГОСТ 14254-96

(МЭК 529-89)

ГОСТ 17677-82Е

(МЭК 598-1-86,

МЭК 598-2-1-79,

МЭК 598-2-2-79,

МЭК 598-2-4-79,

МЭК 598-2-19-81)

ГОСТ 28249-93

ГОСТ 28681.4-95

ГОСТ 30331.3-95

(МЭК 364-4-41-92)

Керівництво з навантаження силових масляних трансформаторів

Сумісність технічних заходів електромагнітна.

Стійкість до дії грозових розрядів. Методи захисту

Матеріали будівельні. Методи випробування на горючість

ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования

Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Общие технические условия

Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

Степени защиты, обеспечиваемые оболочками. Код IP

Светильники. Общие технические условия

Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ

Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц

Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током

ДБН 79-92

ДБН В. 1.1-7-2002

ДБН В 2.2.5-97

ДБН В.2.2-9-99

ДБН В. 2.5-24-2003

СНиП 2.08.01-89

СНиП 2.09.04-87

СНиП II-35-76

СанПіН 1304-75

СанПіН 3077-84

ДСНіП № 239-96

ДНАОП 0.00-1.29-97

ДНАОП 0.00-1.32-01

ПУЭ, 6-те видання

НАПБ А.01.001-95

НАПБ Б.07.005-86

(ОНТП 24-86)

НТПД-90

РД 34.21.122-87

Житлові будинки для індивідуальних забудовників України

Пожежна безпека об\'єктів будівництва

Будинки і споруди.

Захисні споруди цивільної оборони

Громадські будинки та споруди. Основні положення

Електрична кабельна система опалення

Жилые здания

Административные и бытовые здания

Котельные установки

Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых домах

Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки

Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

Правила захисту від статичної електрики

Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

Правила устройства электроустановок

Правила пожежної безпеки в Україні

Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

Нормы технологического проектирования дизельных электростанций

Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений

Методика обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією та її

споживачами (затверджена наказом №19 Мінпаливенерго України від 17.01.2002 р.).

<< | >>
Источник: Пакет документів по діяльності ОСББ. 2006

Еще по теме ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ НАВЕДЕНО ПОСИЛАННЯ:

 1. Н А К А З N 65 від 01.07.94 Про затвердження Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України
 2. Н А К А З 24.06.2004 N 117 Про затвердження Правил визначення вартості робіт з ремонту устатковання та обладнання, які виконуються на об\'єктах житлово-комунального господарства
 3. ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ. ПОЛІГОНИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
 4. ДБН В. 2.5-23-2003. ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО РИЗНАЧЕННЯ
 5. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ НАВЕДЕНО ПОСИЛАННЯ
 6. ЗМІСТ
 7. Завдання до самостійної роботи
 8. Співвідношення юридичної техніки із законодавчою технікою та законодавчою технологією.
 9. Вплив концепції правової інформатизації ОВС України на формування інформаційного суспільства
 10. 2.3. Удосконалення правового регулювання пенсійного забезпечення державних службовців
 11. Повноваження військових прокуратур щодо представництва інтересів громадян і держави у воєнній сфері в судах
 12. 3.1. Вирішення земельно-правових колізій за юридичною силою джерел права
 13. Територіальна, організаційна та матеріально-фінансова основа міського самоврядування
 14. 2.2 Об’єктивні ознаки злочинів проти правосуддя, що вчиняються свідками, експертами, перекладачами або щодо них
 15. 2.2 Обов’язкові ознаки об’єктивної сторони складів злочинів проти порядку проходження військової служби
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -