<<
>>

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 26 лютого 1993 р. N 146 Київ Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 769 ( 769-95-п ) від 27.09.95 N 135 ( 135-2000-п ) від 24.01.2000 N 869 ( 869-2002-п ) від 01.07.2002 N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006 N 537 ( 537-2008-п ) від 11.06.2008 N 1290 (1290-2009-п ) від 02.12.2009 N 744 ( 744-2011-п ) від 13.07.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1.

Затвердити перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб (додається).

{ Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 869 ( 869-2002-п ) від 01.07.2002 }

2. Встановити, що із зобов\'язаних сплачувати аліменти осіб, які виїжджають за кордон для постійного проживання у держави, з якими Україна не має договорів про надання правової допомоги, стягнення аліментів провадиться до виїзду за весь період до досягнення дитиною повноліття, виходячи із його заробітної плати за останній місяць роботи на момент від\'їзду, або ж з п\'ятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на час проведення розрахунків.

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 769 ( 769-95-п ) від 27.09.95 }

Прем’єр-міністр України Л. Кучма

Перший заступник Міністра

Кабінету Міністрів України В. Несміх

Інд.39

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 146

ПЕРЕЛІК видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб

{ Назва Переліку в редакції Постанови КМ N 869 від 01.07.2002}

1. Утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом, в тому числі з:

1) основної заробітної плати за посадовим окладом, тарифною ставкою, відрядними розцінками тощо;

2) усіх видів доплат і надбавок до заробітної плати;

3) грошових і натуральних премій;

4) оплати за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі та вихідні дні;

5) заробітної плати, що зберігається під час відпустки, а також з одержуваної при звільненні компенсації за невикористану протягом кількох років відпустку; { Підпункт 5 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 135 від 24.01.2000 }

6) заробітної плати, що зберігається під час виконання державних і громадських обов\'язків, та в інших випадках збереження середньої заробітної плати;

7) винагороди за загальні річні підсумки роботи підприємств та організацій;

8) винагороди, що виплачується штатним літературним працівникам газет, журналів, агентств друку, радіо, телебачення із фонду літературного гонорару, а також нештатним літературним працівникам, що підлягають державному соціальному страхуванню;

9) одноразової винагороди (відсоткових надбавок) за вислугу років;

10) допомоги по державному соціальному страхуванню, а також з допомоги по тимчасовій непрацездатності, що встановлені в колективних сільськогосподарських підприємствах;

11) доплат до допомоги по державному соціальному страхуванню, виплачуваних за рахунок підприємств, установ, організацій;

12) сум, виплачуваних для відшкодування збитків у зв\'язку з втратою працездатності внаслідок каліцтва або іншого пошкодження здоров\'я, за винятком сум для відшкодування витрат на догляд за ними, на додаткове харчування, санаторно-курортне лікування (включаючи оплату проїзду) і протезування потерпілих;

13) допомоги по безробіттю;

14) одержуваної пенсії, за винятком надбавок до пенсії, що виплачуються інвалідам першої групи на догляд за ними;

14-1) державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства, призначеної відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам";

{ Пункт 1 доповнено підпунктом 14-1 згідно з Постановою КМ N 744 від 13.07.2011 }

15) стипендій, виплачуваних студентам в період навчання у вищих навчальних закладах, учням професійних навчально-виховних закладів та слухачам навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

16) доходів від підприємницької діяльності, селянських (фермерських) господарств, кооперативів, об\'єднань громадян, а також доходів, що припадають на частку платника аліментів від присадибної ділянки або підсобного господарства;

17) усіх видів заробітку, одержуваного адвокатами за роботу в юридичних консультаціях;

18) плати, отриманої за передачу в оренду земельної ділянки або земельної частки (паю); { Пункт 1 доповнено підпунктом 18 згідно з Постановою КМ N 869 від 01.07.2002 }

19) інших видів заробітку.

2. З членів колективних сільськогосподарських підприємств утримання аліментів має провадитися з сум, одержуваних за роботу в цих господарствах (включаючи вартість натуральних видач).

3. З письменників, композиторів, художників та інших творчих працівників утримання аліментів провадиться з сум авторського гонорару і винагороди, одержуваної за публічне виконання творів, а з тих, що одержують заробітну плату, - із заробітної плати.

З позаштатних лекторів - з оплати, одержуваної за читання лекцій.

4. З членів кооперативів, спільних підприємств утримання аліментів провадиться з усіх видів заробітку, одержуваного за роботу в кооперативі чи спільному підприємстві (в тому числі із заробітку у валюті).

5. З фермерів та осіб, які працюють у сільському господарстві за сімейним підрядом, утримання аліментів провадиться після реалізації продукції з власного господарства в кінці року.

6. З осіб, що відбувають покарання на виправних роботах, аліменти утримуються із загальної суми заробітку без врахування утримань, передбачених вироком або постановою суду.

7. До всієї заробітної суми, з якої відраховуються аліменти з осіб, що відбувають покарання в установах виконання покарання, а також з осіб, що перебувають у наркологічних відділеннях психіатричних диспансерів, лікарень та на підприємствах, включається та частина суми, що стягується для покриття витрат на утримання цих осіб у вказаній установі.

{ Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1290 від 02.12.2009 }

8. З військовослужбовців Збройних Сил України та інших військ, осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ, Держспецзв\'язку та Державної кримінально-виконавчої служби утримання аліментів провадиться з усіх видів грошового забезпечення, що надається щомісячно (оклад за штатною посадою, оклад за військове або спеціальне звання, відсоткова надбавка за вислугу років, вчене звання і науковий ступінь, кваліфікацію та умови служби).

{ Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1074 від 01.08.2006, N 537 від 11.06.2008}

9.

Особи, які працюють в установах України за кордоном, виплачують аліменти на користь осіб, які проживають в Україні, з подвійного заробітку з установленими надбавками, одержуваного в Україні у національній валюті.

10. З осіб, які працюють за контрактами в іноземних компаніях і одержують заробітну плату тільки за кордоном, аліменти утримуються із 100 відсотків заробітної плати, яку платник аліментів одержував до укладення контракту, або виходячи із його заробітної плати за останній місяць роботи на момент від\'їзду, або з п\'ятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на час проведення розрахунків.

{ Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 769 від 27.09.95}

11. Аліменти з осіб, що одержують заробітну плату як у гривнях, так і у валюті на підприємствах, в установах, організаціях, розташованих на території України, утримуються бухгалтеріями (розрахунковими відділами) за місцем роботи у розмірах, встановлених рішеннями судів, як із гривень, так і з валюти.

{ Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 869 від 01.07.2002 }

12. Утримання аліментів не провадиться з:

1) вихідної допомоги при звільненні і сум неоподаткованого розміру матеріальної допомоги;

2) компенсації працівникові за невикористану відпустку, крім випадків, коли особа при звільненні одержує компенсацію за відпустку, не використану протягом кількох років; { Підпункт 2 пункту 12 в редакції Постанови КМ N 135 від 24.01.2000 }

3) допомоги на лікування; { Підпункт 3 пункту 12 в редакції Постанови КМ N 135 від 24.01.2000 }

4) допомоги у зв\'язку з вагітністю та пологами; { Підпункт 4 пункту 12 в редакції Постанов КМ N 135 від 24.01.2000, N 869 від 01.07.2002 }

5) компенсаційних виплат при відрядженнях і переведенні на роботу в іншу місцевість;

6) польового забезпечення, надбавок до заробітної плати й інших сум, які виплачуються замість добових і квартирних;

7) компенсаційних сум, які виплачуються за амортизацію інструментів і зношеність одягу;

8) матеріальної допомоги осіб, які втратили право на допомогу по безробіттю;

9) вартості безкоштовного надання квартир та комунальних послуг;

10) одноразової допомоги при народженні дитини; { Підпункт 10 пункту 12 в редакції Постанови КМ N 135 від 24.01.2000 }

11) державної допомоги на поховання;

12) допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; { Підпункт 12 пункту 12 в редакції Постанов КМ N 135 від 24.01.2000, N 869 від 01.07.2002 }

13) допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням; { Підпункт 13 пункту 12 в редакції Постанови КМ N 869 від 01.07.2002 }

14) допомоги малозабезпеченим сім\'ям з дітьми; { Підпункт 14 пункту 12 в редакції Постанови КМ N 869 від 01.07.2002 }

15) соціальної допомоги малозабезпеченим сім\'ям; { Підпункт 15 пункту 12 в редакції Постанови КМ N 869 від 01.07.2002 }

16) державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів, а також надбавки на догляд за інвалідом з дитинства та дитиною-інвалідом, що передбачені Законом України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"; { Підпункт 16 пункту 12 в редакції Постанов КМ N 869 від 01.07.2002, N 744 від 13.07.2011 }

17) допомоги по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років; { Підпункт 17 пункту 12 в редакції Постанови КМ N 869 від 01.07.2002 }

18) тимчасової державної допомоги, якщо місце проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину; { Підпункт 18 пункту 12 в редакції Постанови КМ N 869 від 01.07.2002 }

19) субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива; { Підпункт 19 пункту 12 в редакції Постанови КМ N 869 від 01.07.2002 }

20) щомісячної грошової допомоги у зв\'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення; { Підпункт 20 пункту 12 в редакції Постанови КМ N 869 від 01.07.2002 }

21) вартості речового, продовольчого забезпечення або його грошової компенсації; { Підпункт 21 пункту 12 в редакції Постанови КМ N 869 від 01.07.2002 }

22) дотацій на обіди, вартості путівок до санаторіїв і будинків відпочинку, що надаються за рахунок коштів підприємств та організацій.

{ Підпункт 22 пункту 12 в редакції Постанови КМ N 869 від 01.07.2002 }

З військовослужбовців, а також осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Держспецзв\'язку та Державної кримінально-виконавчої служби утримання аліментів не провадиться з вихідної допомоги при звільненні з військової служби і з органів внутрішніх справ, Держспецзв\'язку та Державної кримінально-виконавчої служби, а також інших видів грошового забезпечення, що не має постійного характеру. { Абзац пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1074 від 01.08.2006, N 537 від 11.06.2008 }

13. Утримання аліментів провадиться з суми заробітку (доходу), що належить особі, яка сплачує аліменти, після утримання з цього заробітку (доходу) податків.

14. Доставка стягувачу грошових переказів утриманих аліментів через відділення зв\'язку провадиться за рахунок платника аліментів.

Перший заступник Міністра

Кабінету Міністрів України В. Несміх

Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень, затверджене Наказом Міністерства юстиції України від 20 травня 2003 р. № 43/5 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 21 (06.06.2003). – ст. 981 (Електронна адреса доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0388-03 ).

<< | >>
Источник: В.В. Комаров, В.В. Баранкова, В.А. Бігун та ін.. Виконавче провадження : посібник / В.В. Комаров, В.В. Баранкова, В.А. Бігун та ін. ; за ред.. В.В. Комарова. – Х.,2014. – 717 с.. 2014

Еще по теме КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 26 лютого 1993 р. N 146 Київ Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -