<<
>>

СКОРОЧЕННЯ, ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ

Скорочення,

терміни

АБЖ

АВР

Вбудована ТП

Відкрита провідна частина

ВП

ВРП

Головна

заземлююча

шина

Групова мережа

Груповий щиток

В и з н а ч е н н я

Агрегат безперервного живлення, який забезпечує живлення струмоприймачів при зникненні напруги за рахунок енергії акумуляторних батарей, що входять до його складу.

(У технічній літературі часто визначається терміном ИБП - источник бесперебойного питання, в англомовній літературі UPS -Uninterruptible Power System)

Автоматичне включення резерву

Трансформаторна підстанція, яка вписана в контур основної будівлі (споруди)

Неструмопровідна частина, що доступна доторканню, яка може опинитись під напругою при порушенні ізоляції струмо-провідних частин. Під неструмопровідною частиною розуміють частину електроустановки, яка здатна проводити електричний струм, що в процесі нормального функціювання не знаходиться під робочою напругою, але у випадку порушення ізоляції струмо-провідної частини відносно землі може опинитись під напругою (наприклад, металеві корпуси електроприймачів)

Ввідний пристрій - сукупність конструкцій, апаратів і приладів, які установлюються на вводі лінії живлення в будівлю або в її відокремлену частину

Ввідно-розподільний пристрій - сукупність конструкцій, апаратів і приладів, які установлюються на вводі лінії живлення в будівлю або в її відокремлену частину, а також на лініях, що відходять від ВРП.

Шина, що є частиною заземлюючого пристрою електроустановки до 1кВ і призначена для приєднання декількох провідників з метою заземлення і зрівнювання потенціалів

Мережа, що живить світильники, штепсельні розетки і інші електроприймачі

Пристрій, у якому установлені апарати захисту і комутаційні апарати (або тільки апарати захисту) для окремих груп світильників, штепсельних розеток і стаціонарних електроприймачів

ГРІЦ

ДЕС

ЕП

Зрівнювання потенціалів

ЗРП

Квартирний щиток

КЗ

КТП

Мережа живлення

ПЗВ

ПЛ

Поверховий щиток

Прибудована ТП

Головний розподільний щит, через який забезпечується живлення електроенергією всієї будівлі або її відокремленої частини.

Роль ГРЩ може виконувати ВРП або щит низької напруги підстанції

Дизельна електростанція

Приміщення або його відгороджена частина, що доступна тільки для кваліфікованого обслуговуючого персоналу, де установлюються ВП, ВРП, ГРЩ, пристрої КРП, СТЕ, АБЖ, ДЕС, акумуляторні батареї та інше електрообладнання

Електричне з\'єднання провідних частин для досягнення рівності їх потенціалів.

Термін "зрівнювання потенціалів", що використовується в цих нормах слід розуміти, як захисне зрівнювання потенціалів, тобто зрівнювання потенціалів, що виконуються з метою електробезпеки.

Закритий розподільний пристрій (приміщення), що служить для приймання і розподілу електроенергії та складається із комутаційних апаратів, збірних і з\'єднувальних шин, пристроїв захисту, автоматики, вимірювальних приладів, допоміжних пристроїв (акумулятори тощо)

Груповий щиток, установлений у квартирі і призначений для живлення електроприймачів квартири (світильників, штепсельних розеток, стаціонарних електроприймачів)

Коротке замикання

Трансформаторна підстанція, яка складається із трансформатора і блоків, комплектних розподільних пристроїв, які поставляються в зібраному або повністю підготовленому для збирання вигляді

Мережа від розподільного пристрою підстанції або відгалуження від ліній електропередачі до ВП, ВРП, ГРЩ

Пристрій захисного відключення - комутаційний апарат або сукупність елементів, які у випадку досягнення (перевищення) диференціальним струмом заданого значення за певних умов експлуатації повинні викли­кати роз\'єднання контактів

Повітряна лінія електропередачі

Щиток, установлений на поверсі житлового будинку та призначений для живлення квартирних щитків чи безпосередньо електроприймачів квартири (світильників, штепсельних розеток, стаціонарних електроприймачів). Поверховий щиток установлюється на сходовій клітці, в холах або в коридорі поверху

Трансформаторна підстанція, яка безпосередньо примикає до основної будівлі (споруди)

Пристрої КРП Розподільна мережа

РП

СГЕ

Система БННН

Система ЗННН

Система TN-C-S

Система TN-S

Стороння

провідна

частина

Пристрої компенсації реактивної потужності

Мережа від ВП, ВРП, ГРЩ до РП і щитків

Розподільний пункт - пристрій, у якому установлені апарати захисту і комутаційні апарати (або тільки апарати захисту) для окремих електроприймачів або їх груп (електродвигунів, групових щитків)

Система гарантованого електропостачання - набір функціональних пристроїв і схемних рішень, призначених для забезпечення безперебійним і якісним електроживленням відповідальних струмоприймачів особливої групи 1 категорії

Система безпечної наднизької напруги (англійський еквівалент "SELV System"),

Основний захист здійснюється шляхом обмеження напруги у ланцюгах системи БННН до наднизького значення і відділення ланцюгів системи БННН від усіх інших ланцюгів.

Додатковий захист полягає у тому, що відділення ланцюгів системи БННН від інших ланцюгів є захисним розділенням. Ланцюги системи БННН відділені від землі.

Навмисне приєднання відкритих провідних частин до захисного провідника не допускається

Система наднизької напруги у випадку заземленого кола системи БННН (англійський еквівалент "PELV System") Основний захист здійснюється шляхом обмеження напруги у заземлених ланцюгах системи ЗННН до наднизького значення і відділення ланцюгів системи ЗННН від усіх інших ланцюгів.

Додатковий захист полягає у тому, що відділення ланцюгів системи ЗННН від інших ланцюгів є захисним розділенням.

Допускається приєднання відкритих провідних частин електрообладнання (крім обладнання III класу за ГОСТ 12.2.007.0) до захисного або заземлюючого провідника, якщо це передбачено стандартом на виріб

Система заземлення, де функції N- і РЕ-провідників поєднані в одному провіднику в частині мережі, починаючи від джерела живлення

Система заземлення, де N- і РЕ-провідники працюють роздільно по усій системі

Частина, яка здатна проводити електричний струм і не є частиною електроустановки, наприклад, металоконструкції будівлі, металеві труби газової мережі, водопроводу, опалення тощо і неелектричні апарати, які гальванічне з ними пов\'язані (газові плити, раковини, радіатори тощо), підлоги і стіни з неізоляційного матеріалу

ТП

L-провідник

N-провідник

PЕ-провідник PEN-провідник

Трансформаторна підстанція для перетворення і розподілу електроенергії, що складається із трансформаторів, розподільних пристроїв та пристроїв керування

Фазний провідник

Нульовий робочий провідник, що використовується для живлення приймачів електричної енергії та з\'єднання одного із їх виводів з заземленою нейтраллю електроустановки

Нульовий захисний провідник, що з\'єднує занулені частини з глухозаземленою нейтраллю генератора або трансформатора в мережах трифазного струму, з глухозаземленим виводом джерела однофазного струму, з глухозаземленою середньою точкою джерела у мережах постійного струму

Суміщений нульовий робочий та захисний провідник, що сполучає функції цих провідників

ДОДАТОК В

(обов\'язковий)

Таблиця B.1 - Вимоги до освітлення приміщень об\'єктів цивільного призначення

Характеристика зорової роботи

Найменший

або еквіва­лентний розмір об\'єкта розрізнення

Розряд зорової ро­боти

Підрозряд зорової ро­боти

Відносна тривалість зорової ро­боти в на­прямку зо­ру на робо­чу поверх­ню, % Штучне освітлення

освітленість на робочій по­верхні від систе­ми загального

освітлення, лк

циліндрична освітленість, лк

показник дискомфорту,

М

коефіцієнт пульсації освітленості,

Кд, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Розрізнення об\'єктів при фіксованій та нефіксованій лініях зору:

дуже високої точності

від 0,15

до 0,3

включно

А

1

2

не менше

ніж 70

менше ніж

70

500

400

150*)

100*)

40

15**)

40

15**)

10

10

високої точності понад 0,3

до 0,5

включно

Б

1

2

не менше

ніж 70

менше ніж

70

300

200

100*)

75*)

40

15**)

60

25**)

15

20

15***)

середньої точності

більше ніж 0,5

В

1

2

не менше

ніж 70

менше ніж

70

150

100

50*)

Не регламен-тується

40

25**)

60

25**)

20

15***)

20

15***)

Продовження таблиці В.1

1 2

3

4

5

6

7

8

9

Огляд

оточуючого

простору при дуже короткочас­ному, епізодич­ному розрізненні об\'єктів:

при високій

насиченості приміщень світлом

незалежно від розміру об\'єкта розрізнення

-

Г

-

незалежно від тривалості зорової роботи

-

300

100

60

не регла­менту­ється

-

при нормальній

насиченості

приміщень світлом

-

Д

-

200

75

90

при низькій

насиченості

приміщень світлом

Е

-

150

50

90

Загальне

орієнтування в просторі інтер\'єру:

при великому скупченні людей

незалежно

від розміру об\'єкта розрізнення

Ж

1

незалежно

від тривалості зорової роботи

75

не

регламентує­ться

не

регламентує­ться

не

регламентує­ться

Закінчення таблиці В.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

при малому

скупченні людей

2

50

Загальне

орієнтування в

зонах

Те саме

3

Те саме

Те саме

Те саме

Те саме

Те саме

пересування:

при великому скупченні людей

1

30

при малому скупченні людей

2

20

*) Додатково регламентується у випадках спеціальних архітектурно-художніх вимог.

**) Нормоване значення показника дискомфорту у приміщеннях при направленні лінії зору переважно у гору під кутом 45° і більше до горизонту і в приміщеннях з підвищеними вимогами до якості освітлення (спальні кімнати в дитячих садках, яслах, санаторіях, дисплейні класи в школах, середніх спеціальних навчальних закладах тощо).

***) Нормоване значення коефіцієнта Ка пульсації для дитячих, лікувальних приміщень з підвищеними вимогами до якості освітлення.

Примітка 1. Освітленість слід приймати, враховуючи 3.21, 3.22 цих Норм.

Примітка 2. Найменші розміри об’єкта розрізнення та відповідні їм розряди зорових робіт установлюються при розташуванні об’єктів розрізнення на відстані не більше ніж 0,5 м від працюючого при середньому контрасті об’єкта розрізнення з фоном та світловим фоном. При зменшенні (збільшенні) контрасту допускається збільшення (зменшення) освітленості на один ступінь за шкалою освітленості.

ДОДАТОК Г (обов\'язковий)

Таблиця Г.1 - Нормовані показники освітлення приміщень об\'єктів цивільного призначення, а також супутніх виробничих приміщень для підприємств побутового обслуговування

Приміщення

Площина

(Г - горизон­тальна, В - вер­тикальна), на якій нормується освітленість і КПО, висота пло­щини над рівнем підлоги, м

Розряд і

підрозряд зорової ро­боти

Штучне освітлення
Освітленість робочої по­верхні, лк

циліндрична освітленість, лк

показник дискомфор-ту, не більше ніж

коефіцієнт пульсації освітленості, не більше ніж, %

при комбінова­ному освітленні

при загаль­ному освітленні

1

2

3

4

5

6

7

8

Будинки управління, ко­нструкторських і проек­тних організацій, науково-дослідних установ

1. Кабінети і робочі кімна­ти, проектні кабінети

Г-0,8

Б-1

400/200

300

-

60/40

15/20

2. Проектні зали і кімнати, конструкторські, крес­лярські бюро

Г-0,8

А-1

600/400

500

-

40

10

3. Читальні зали

Г-0,8

Б-1

400/200

300

100

60/40

15/20

4. Приміщення запису і реєстрації читачів

Г-0,8

Б-2

-

200

-

60

20

Продовження таблиці Г.1

1

2

3

4

5

6

7

8

5. Бібліотечно-бібліогра­фічні каталоги

В - фронт карток

Б-2

200

60

20

6. Лінгафонні кабінети

Г-0,8

Б-2

-

200

60

20

7. Приміщення тематичних

виставок нових надходжень

Г-0,8

Б-2

-

200

75

60

-

8. Книгосховища та архіви, приміщення фонду відкри­того доступу

В - 1 (на стелажах)

Ж-1

-

75

-

-

-

9. Палітурно-брошуру­вальні

Г-0.8

Б-2

-

200

-

60

20

10. Приміщення для електрофотографування,

світлокопіювання та мікро-фотографування

Г-0,8

Б-2

-

200

-

60

20

11. Приміщення офсетного

друку:

а) редакційно-оформлю-вальне відділення

б) відділення підготовки та

виготовлення друкарських форм

в) друкарське відділення

Г - 0,8, на робочих столах

Г-0,8

Г-0,8

А-1

Щб

ІІІб

600/400

-

-

500

300

300

-

-

-

40

40***)

40***)

10/20

15

15

12. Макетні, столярні та ремонтні майстерні

Г - 0,8, на верстаках та робочих столах

ІІІВ

750/200

300

-

40***)

15/20

13. Приміщення для роботи з дисплеями та відеотерміналами, дисплейні зали

В - 1,2 (на екрані дисплея)

Г - 0,8, на робочих столах

Б-2

А-2

-

500/300

200

400

-

-

-

25****)

-

10

Продовження таблиці Г.1

1

2

3

4

5

6

7

8

14, Конференц-зали, зали

засідань

Г-0,8

Д

-

200

75

60

15

15. Кулуари (фойє)

Підлога

Е

-

150

50

90

-

16. Лабораторії органічної

та неорганічної хімії,

препараторські

Г-0,8

А-2

500/300

400

-

40

10/15

17. Аналітичні лабораторії

Г-0,8

A-l

600/400

500

-

40

10

18. Вагові, термостатні

Г-0,8

Б-1

400/200

300

-

60/40

15/20

19. Лабораторії: термічні, фізичні, спектрографічні,

стилометричні, фотометричні,

мікроскопічні,

рентгеноструктурного

аналізу, механічні та

радіо-вимірювальні,

електронних приладів

Г-0,8

А-2

500/300

400

-

40

10/15

20. Фотокімнати, дистиляторні, склодувні

Г-0,8

Б-2

-

200

-

60

20

21. Архіви проб, зберігання реактивів

В-1.0

В-2

-

100

-

60

-

22. М и й н і

Г-0,8

Б-1

-

300

-

40

15

Продовження таблиці Г.1

1

2

3

4

5

6

7

8

Установи фінансування,

кредитування і страху­вання

23. Операційний зал,

кредитна група, касовий

зал, приміщення для

перерахування грошей

клієнтами та касирами

Г - 0,8, на

робочих столах

А-2

500/300

400

-

25****)

10

24.Інкасаторська

Г-0,8

Б-1

-

300

40

15

25. Передкомора, комора

цінностей

Г-0,8

Б-2

-

200

-

60

20

Загальноосвітні школи

та школи-інтернати, про­фесійно-технічні, середні спеціальні та вищі на­вчальні заклади

26. Класні кімнати, аудиторії, навчальні кабінети, лабораторії, лаборантські

В - на середині

дошки

Г - 0,8 на

робочих столах та партах

А-1

Б-1

-

-

500

300

-

-

-

40

15

15

27. Кабінети інформатики

та обчислювальної техніки

В - 1,2 (на екрані дисплея)

Г - 0,8 на

робочих столах

та партах

Б-2

А-2

-

-

200

400

-

-

-

25****)

-

10

Продовження таблиці Г.1

1

2

3

4

5

6

7

8

28. Кабінети технічного креслення та малювання

В - на дошці,

Г - 0,8 на робочих столах та партах

А-1

-

500

-

40

10

29. Майстерні з обробки

металу та деревини

Г - 0,8, на

верстаках та робочих столах

ІІІб

1000/200

300

-

40***)

15

30. Інструментальна

кімната

майстра-інструктора

Г-0,8

Б-1

-

300

-

40

15

31. Кабінети праці

для дівчат:

а) з обробки тканин

(шиття)

б) кулінарії

Г-0,8

Г-0,8

А-2

Б-1

-

-

400

300

-

-

40

40

10

15

32. Спортивні зали

Підлога

В - на рівні 2 м від підлоги з об­ох сторін на по­здовжній осі приміщення

Б-2

-

-

200

75

-

40****)

20

33. Снарядні, інвентарні, господарчі комори

Г-0,8

Ж-2

-

50

-

-

-

34. Криті басейни

Г - на поверхні води

В-1

-

150

-

60

20

Продовження таблиці Г.1

1

2

3

4

5

6

7

8

35. Актові зали, кіноауди-торії

Г-0,8

Д -

200

75

90

-

36. Естради актових залів

В-1,5

Г -

300

-

-

-

37. Кабінети та кімнати викладачів

Г-0,8

Б-1

-

300

-

40

15

38. Рекреації

Підлога

Е

150

90

20

Театри, кінотеатри, клуби

39. Зали, які призначені для проведення заходів державного значення

Г-0,8

А-1

-

500*)

150

40

15

40. Зали для глядачів те­атрів, концертні зали

Г-0,8

Г

-

300*)

100

60

-

41. Зали для глядачів клубів, фойє театрів

Г-0,8

Д

-

200*)

75

90

-

42. Виставкові зали

Г-0,8

Д

-

200*)

75

60

-

43. Зали для глядачів кіно­театрів

Г-0,8

Ж-1

-

75

-

90

-

44. Фойє кінотеатрів, клубів

Підлога

Е

-

150

50

90

-

45. Кімнати гуртків

Г-0,8

Б-1

-

300

-

40

15

Продовження таблиці Г.1

1

2

3

4

5

6

7

8

46. Кіноапаратні, звуко-апаратні, світлоапаратні

Г-0,8

В-1

-

150

-

60

20

Дитячі дошкільні закла­ди

47. Приймальні

Підлога

Б-2

-

200

-

25

15

48. Роздягальні

Підлога

Б-2

200

60

15

49. Групові, гральні кімнати, їдальні, кімнати для музичних занять

Підлога

Б-2

-

200

-

25

15

50. Спальні, веранди Підлога

В-1

- 150

-

25

15

51. Ізолятори, кімнати для хворих дітей

Підлога

В-1

-

150

-

25

15

Санаторії, будинки відпо­чинку

52. Палати та спальні кімнати

Підлога

В-1

-

150

-

25

15

Підприємства грома­дського харчування

53. Обідні зали, буфети

Г-0.8

Б-2

-

200

75

60

20

54. Роздавальні Г-0,8 Б-1 300 40 15
55. Гарячі цехи, холодні цехи, доготувальні та за­готівельні цехи

Г-0,8

-

-

200

-

60

20

Продовження таблиці Г.1

1

2

3

4

5

6

7

8

56. Мийні кухонного та столового посуду, приміщення для нарізання хліба, приміщення завідуючого виробництвом

Г-0,8

Б-2

-

200

-

60

20

57. Кондитерські цехи та приміщення для борошняних виробів

Г-0.8

Б-1

-

300

-

40

15

58. Мийні тари напівфабрикатів

Г-0,8

Б-2

-

200

-

60

20

59. Приміщення для персоналу

Г-0,8

Б-2

-

200

-

60

20

60. Завантажувальні, комори тари

Г-0.8

Ж-2

-

75

-

-

-

61. Експедиції Г-0,8 Б-2 - 200 - 60 -
Магазини

62. Торговельні зали мага­зинів:

книжкових, готового одя­гу, білизни, взуття, тканин, хутряних виробів, парфу­мерних, галантерейних, ювелірних, електро- та радіотоварів, продоволь­чих без самообслуговуван­ня

Г-0,8

Б-1

-

300

100

40

15

Продовження таблиці Г.1

1

2

3

4

5

6

7

8

63. Торговельні зали

продовольчих магазинів з самообслуговування м

Г-0,8

А-2

-

400

100

40

15

64. Торговельні зали

магазинів:

посудних, меблевих,

спортивних товарів, будматеріалів, електропобутових

приладів, іграшок та канцелярських товарів

Г-0,8

Б-2

-

200

75

60

15

65. Примірювальні кабіни В-1,5 Б-1 - 300 - - 20
66. Демонстраційні зали нових товарів

Г-0,8 Г - 300 100 60 15
67. Приміщення відділів замовлень, бюро обслуговування

Г-0,8

Б-2

-

200

-

60

20

68. Приміщення для

підготовки товарів

до продажу:

а) розрубочні, розфасувальні,

комплектувальні відділу замовлень

б) приміщення для різання

тканин, прасувальні

майстерні, майстерні в

магазинах радіо- та електротоварів

Г-0,8

Г-0,8

Б-2

Б-1

-

-

200

300

-

-

60

40

20

15

Продовження таблиці Г.1

1 2 3 4 5 6 7 8
69. Приміщення головних кас Г-0,8 Б-1 - 300 - 40 15
Підприємства побутового обслуговування населен­ня

70. Лазні:

а) очікувальні-охолоджу­вальні

б) роздягальні

в) мийні, душові

г) басейни

д) парильні

Г-0,8

Г-0,8

Підлога

Підлога

Підлога

Е

Ж-1

Ж-1

В-2

Ж-1

-

-

-

-

-

150

75

75

100

75

-

-

-

-

-

90

-

-

-

-

20

-

-

-

-

71. Перукарні Г-0,8

А-2

500/300

400

40

10

72. Фотографії:

а) салони приймання та видачі замовлень

б) знімальний зал

фотоательє

в) фотолабораторії, приміщення для приготування розчинів та регенерації срібла

г) приміщення для ретушування

Г-0,8

Г-0,8

Г-0,8

Г-0,8

Б-2

В-2

Б-2

ІІІб

-

-

-

1000/200

200

100

200

300

-

-

-

-

60

-

60

40***)

20

20

20

10/20

73. Пральні

а) відділення приймання та видачі білизни: приймання з міткою та облік, видача

Г-0,8

Б-2

-

200

-

60

20

Продовження таблиці Г.

1

2

3

4

5

6

7

8

зберігання білизни

б) пральне відділення:

прання механічне

та приготування розчинів

прання ручне

зберігання пральних засобів

в) сушильне - прасувальні

відділення:

механічні

ручні

г) відділення розбирання, ремонту та пакування білизни

В-1,0

Підлога

Підлога

Підлога

Г-0,8

Г-0,8

Г-0,8

Ж-1

Б-2

Б-2

Ж-2

Б-2

Б-1

Б-1

-

-

-

-

-

-

-

75

200

200

50

200

300

300

-

-

-

-

-

-

-

-

60

60

-

60

40

60

-

20

20

-

15

15

15

74. Пральні з самообслуговуванням

Підлога

Б-2

-

200

-

60

20

75. Ателье хімічного

чищення одягу:

а) салон приймання та видачі одягу

Г-0,8

Б-2

-

200

-

60

20

Продовження таблиці Г.1

1

2

3

4

5

6

7

8

б) приміщення хімічного чищення

в) відділення виведення плям

г) приміщення для зберігання хімікатів

Г-0,8

Г-0,8

Г-0,8

Б-2

ІІІа

Ж-1

-

2000/200

-

200

500

75

-

-

-

60

40***)

-

20

15/20

-

76. Ательє виготовлення

та ремонту одягу і трикотажних виробів:

а) пошивні цехи

б) закрійні відділення

в) відділення ремонту одягу

г) відділення підготовки прикладних матеріалів

д) відділення ручного та машинного в\'язання

е) прасувальні, декатирувальні

Г-0,8

(робочі столи)

Г-0,8

(робочі столи)

Г-0,8

Г-0,8

Г-0,8

Г-0,8

ІІа

ІІб

ІІа

IVa

ІІв

IV

2000/750***)

-

2000/750****)

-

-

-

-

750

-

300

500

300

-

-

-

-

-

-

20***)

20***)

20***)

40***)

40***)

40***)

10/20

10

10/20

20

10/20

20

Продовження таблиці Г.1

1

2

3

4

5

6

7

8

77. Пункти прокату:

а) приміщення для

відвідувачів

б) комори

Г-0,8

Г-0,8

Б- 1

В-2

-

-

200

150

-

-

60

-

20

-

78. Ремонтні майстерні:

а) виготовлення та ремонт

головних уборів, кушнірські роботи

б) ремонт взуття та

галантереї, металовиробів,

виробів з пластмаси,

побутових електроприладів

в) ремонт годинників,

ювелірні та гравірувальні роботи

г) ремонт фото-, кіно-, радіо- та телеапаратури

Г-0,8

Г-0,8

Г-0,8

Г-0,8

ІІа

ІІІа

ІІб

ІІв

2000/750***)

2000/300***)

3000/300

2000/200

-

-

-

-

-

-

-

-

40***)

40***)

20***)

30***)

10/20

10/15

10/20

10/20

79. Студія звукозапису:

а) приміщення для запису,

перезапису та

прослуховування

Г-0,8

Б-2

-

200

-

60

20

б) фонотеки В-1 В-2

- 100 - - -

Продовження таблиці Г. 1.

1

2

3

4

5

6

7

8

Г о т е л і

80. Бюро обслуговування

Г-0,8

Б-2

-

200

-

60

20

81. Приміщення чергового обслуговуючого персоналу

Г-0,8

Б-2

-

200

-

60

20

82. Вітальні

Г-0,8

Е

-

150

-

90

-

83. Номери

Г-0,8

В-2

-

100

-

-

-

Житлові будинки

84. Житлові кімнати

Г-0,8

В-2

-

1007), 8)

-

-

-

85. Кухні Г-0,8 В-2 -

1008)

-

-

-

86. Коридори, ванні, туале­ти Підлога Ж-2 - 50 - - -
87. Загальнобудинкові при­міщення:

а) вестибюлі:

б) поповерхові коридори та ліфтові холи

в) сходи та сходові площад­ки

Підлога

Підлога

Підлога (пло­щадки, східці)

3-1

3-1

-

-

-

-

30

20

10****)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Продовження таблиці Г.1

1

2

3

4

5

6

7

8

Допоміжні будівлі

та приміщення

88. Санітарно-побутові

приміщення:

а) умивальні, туалети, курильні

б) душові, гардеробні,

приміщення для сушіння, обезпилювання та

знешкоджування одягу

і взуття, приміщення для обігрівання працівників

Підлога

Підлога

Ж-1

Ж-2

-

-

75

50

-

-

-

-

-

-

89. Пункти здоров\'я:

а) очікувальні

б) реєстратура, кімнати чергового персоналу, кабінет завідуючого

в) кабінети лікарів, перев\'язувальні

г) процедурні кабінети

д) автоклавні, комори лікарських та перев\'язувальних засобів

Г-0,8

Г-0,8

Г-0,8

Г-0,8

Г-0,8

Б-2

Б-2

Б-1

Б-2

В-1

-

-

-

-

-

200

200

300

200

150

-

-

-

-

-

60

60

15

25

-

15

15

15

15

-

Продовження таблиці Г.1

1

2

3

4

5

6

7

8

Інші приміщення

виробничих, допоміжних

та громадських будівель

90. Вестибюлі та

гардеробні вуличного

одягу:

а) у вузах, школах,

театрах, клубах,

гуртожитках, готелях і

головних входах у великі

виробничі та громадські

будівлі

б) в інших виробничих,

допоміжних та

громадських будівлях

в) вестибюлі в житлових

будинках

Підлога

Підлога

Підлога

Е

Ж-1

3-1

-

-

-

150

75

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91. Сходи:

а) головні сходові

площадки громадських,

виробничих та

допоміжних будівель;

б) сходові клітки житлових

будинків

в) інші сходові клітки

Підлога

(площадки,

східці)

Підлога

Підлога

В-2

-

Ж-2

-

-

-

100

10****)

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

92. Ліфтові холи:

а) у громадських,

виробничих та

допоміжних будівлях

Підлога

Ж-1

-

75

-

-

-

Закінчення таблиці Г.1

1

2

3

4

5

6

7

8

б) у житлових будинках

Підлога

3-2

20

-

93. Коридори та проходи:

а) головні коридори

та проходи

б) поповерхові коридори

житлових будинків

в) інші коридори

Підлога

Підлога

Підлога

Ж-1

3-2

Ж-1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

94. Машинні відділення

ліфтів та приміщення

для фреонових установок

Г-0,8

З-1

-

30***)

-

-

-

95. Горища

Підлога

-

-

5**) ; ****)

-

-

-
*) При використанні ламп розжарювання норму освітленості слід знижувати на один ступінь шкали освітленості.

**) Освітленість дана для ламп розжарювання.

***) Наведено показник осліплення.

****) Нормовані значення установлені експериментальна при галузевому нормуванні.

Примітка 1. Наявність нормованих значень освітленості в графах обох систем штучного освітлення вказує на можливість застосування однієї

з цих систем.

Примітка 2. При дробовому позначенні освітленості, що наведена в графі 4 таблиці, у чисельнику показана норма освітленості від загального

та місцевого освітлення на робочому місці, а у знаменнику - освітленість від загального освітлення приміщення.

Примітка 3. При дробовому позначенні показника дискомфорту, наведеного в графі 7 таблиці, у чисельнику показана норма загального освітлення у системі комбінованого освітлення, а у знаменнику - для системи одного загального освітлення.

Примітка 4. При дробовому позначенні коефіцієнта пульсації, наведеного в графі 8 таблиці, у чисельнику показана норма для місцевого освітлення або одного загального освітлення, а у знаменнику - для загального освітлення у системі комбінованого.

Примітка 5. Для приміщень, вказаних у пунктах 83, 84, 85 даної таблиці, норма КПО відноситься до рівня підлоги.

Примітка 6. Більш докладні таблиці нормованих значень показників освітлення надані у галузевих нормах.

Примітка 7. Потрібні додаткові розетки.

Примітка 8. Нормується середнє значення освітленості від усіх світильників, за винятком настільних.

Таблиця Г.2 - Нормовані показники освітлення виробничих приміщень та ділянок

Приміщення та ви­робничі ділянки, обладнання, спору­ди

Робоча поверхня та площина, на якій нормується освітленість

(Г - горизонтальна,

В - вертикальна)

Розряд зорової

роботи

Нормована освітленість, лк Показ­ник осліп­леності, не більше

Коефіцієнт пульсації, не більш

Додаткові вказівки

при

загаль­ному освітл­енні

при комбінованому освітленні

всього

від загаль­ного
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Електроприміщен-ня вбудовані:

1. Приміщення роз­подільних пристроїв, диспет­черських, опера­торських, електрощитових:

а) з постійним пере­буванням людей;

Г - 0,8 м від підлоги:

Г - стіл оператора

Г,В - 1,5 м панелі, пульти керування, шкали приладів

В - 1,5 м задня сторона щита

III в *)

ІV г

VIII в

200

300

150

50

-

750

-

-

-

200

-

-

40

-

-

-

20

20/15

20

-

Передбачити розетки для пе­реносного

освітлення

Продовження таблиці Г.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

б) з періодичним перебуванням лю­дей

Г - 0,8 м від підлоги;

Г,В - 1,5 м - панелі, пульти

керування, шкали приладів

В - 1,5 м - задня сторона

щита

-

IV г*)

VIII в

150

150

50

-

-

-

-

-

40

-

-

20

20

-

2. Пульти і щити ке­рування

у приміщеннях:

а) з вимірювальною апаратурою

б) без вимірюваль -

ної апаратури

Г - 0,8 м шкали приладів

В - 1,5м

Г - 0,8 м

В - 1,5 м важелі, рукоятки,

кнопки

IVr*)

VI*)

150

150

-

-

-

-

-

-

20

20

Передбачити розетки для пе­реносного освітлення

3. Окремо

розміщені прилади

контролю

у приміщеннях:

а) з постійним спос­тереженням

б) з періодичним спостереженням

Г,В - шкали приладів

Г,В - шкали приладів

IV г

IV r *)

200

150

-

-

-

-

-

-

20

20

4. Електрощитові в житлових та грома­дських будинках

Г - 0,8 м від підлоги

В - 1,5 м на щитах

VIII б

75

-

-

-

-

Закінчення таблиці Г.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5. Приміщення для кондиціонерів, теп­лові пункти

Г - 0,8 м від підлоги

IV*)

150

-

-

40

20

Передбачати ро­зетки для пере­носного освітлення

Приміщення інже­нерних мереж

6. Вентиляційні приміщення і уста­новки:

а) камери витяжних і припливних венти­ляторів

б) відсіки для кало­риферів та фільтрів

Г - 0,8 м від підлоги

Г - 0,8 м від підлоги

VIII в

VIII г

50

20

-

-

-

-

-

-

-

-

*) Освітленість знижена на ступінь шкали, так як обладнання не потребує постійного обслуговування, або внаслідок короткочасного перебівання людей у приміщенні.

Примітка 1. Наявність нормованих позначень освітленості в графах обох систем освітленості вказує на можливість застосування однієї з цих систем. Переважним є застосування системи комбінованого освітлення.

Примітка 2. При дробовому позначенні коефіцієнта пульсації в чисельнику вказується нормована величина для загального освітлення в системі комбінованого освітлення, а в знаменнику – для місцевого та загального освітлення.

Примітка 3. Більш докладні таблиці нормованих позначень освітленості наведені в галузевих нормах.

ДОДАТОК Д (обов\'язковий)

Таблиця Д.1 - Значення коефіцієнта запасу

Приміщення

та території

Приклади приміщень

Штучне освітлення Природне освітлення
Коефіцієнт запасу К3 Коефіцієнт запасу К3
Кількість чищень світильників на рік Кількість чищень скла світлових отворів на рік
Експлуатаційна група світильників за додатком Ж Кут нахилу світлопропускаючого матеріалу до горизонту
1-4

5-6

7

0-15

16-45

46-75

76-90

3

4

5

6

7

8

9

Виробничі приміщення з особливим режимом відносно чистоти повітря при обслуговуванні світильників:

з технічного поверху

знизу з приміщення

1,3

4

1,4

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приміщення

громадських та житлових будинків:

пильні, жаркі та сирі

Гарячі цехи підприємств громадського харчування, охолоджувальні камери, приміщення для приготування розчинів у пральнях, душових тощо

1,4

2

1,4

1

1,4

1

1,5

2

1,4

2

1,3

1

1,2

1

Закінчення таблиці Д.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

з нормальними умовами середовища

Кабінети і робочі

приміщення, житлові кімнати, учбові приміщення, лабораторії, читальні зали, зали нарад,

торговельні зали тощо

1,4

2

1,4

1

1,4

1

1,5

2

1,4

2

1,3

1

1,2

2

Населені пункти

Вулиці, площі, шляхи, території житлових районів, парки, пішохідні тунелі, фасади будинків, пам\'ятники.

1,6

2

1,5

2

1,5

2

-

-

-

-

Транспортні тунелі

1,7

2

-

-

-

-

-

-

Примітка 1. Значення коефіцієнта запасу, які вказані в графах 6-9, слід множити на 1,1 – при застосуванні візерунчастого скла, склопластика, армоплівки та матованого скла, а також при використанні світлових отворів для аерації; на 0,9 – при використанні органічного скла.

Примітка 2. Значення коефіціентів запасу, які вказані в графах 3-5, надані для розрядних джерел світла. При використанні ламп розжарювання їх слід множити на 0,85.

<< | >>
Источник: Пакет документів по діяльності ОСББ. 2006

Еще по теме СКОРОЧЕННЯ, ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ:

 1. ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ
 2. Глава 5. Фінанси домашніх господарств Яке визначення соціально-економічної категорії «домашнє господарство» трактує система національних рахунків ООН та вітчизняне законодавство?
 3. Основні терміни і поняття
 4. Терміни по економічної теорі
 5. Термінологічний словник
 6. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
 7. Термінологічний словник
 8. Н А К А З 24.06.2004 N 117 Про затвердження Правил визначення вартості робіт з ремонту устатковання та обладнання, які виконуються на об\'єктах житлово-комунального господарства
 9. СКОРОЧЕННЯ, ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ
 10. Правила використання юридичних термінів.
 11. Термінологічний словник
 12. Історичні та соціальні детермінанти Державної виконавчої служби
 13. Проблеми визначення іспитового строку
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -