<<
>>

1532 р., серпня 2, Краків Сигізмунд І надає право райцям Львова збирати чоповий податок терміном на два роки після закінчення терміну попереднього звільнення з метою відбудови міста

Ориг.: ЦДІАУЛ. - Ф.52, оп.1, спр.109, арк. 17-18. Папір з двох аркушів: 29,2x42,3 см. Написи: “Regestrate”, “Mandatum de libertate contributione czopowe, anno 1532” (XVI). На папері під текстом відтиснена у червоному воскові печатка: Gum., XIII, №46.

Коп.: MK, 48, k.32-33.

Регест: MRPS, IV/2, №13532.

igismundus Dei gratia rex Polonie, magnus dux Lithuanie, Russie, Prussie, Masovie etc. dominus et heres. Significamus tenore presencium, quibus expedit, universis. Quia annuentes supplicationibus quorumdam consiliariorum nostro- rum pro civibus nostris Leopoliensibus nobis factis, volentesque reparationem murorum ac munitionem illius civitatis in finibus situate per eos fieri ceptam, ad celeriorem et debitam perfectionem deduci, prorogandam duximus eisdem civibus Leopoliensibus donationem et concessionem contributionis czoppowe, per alias literas nostras ad certum tempus in eis expressum, causa continuande et perficiende ipsius munitionis et murorum ac propugnaculorum reparationis, novisse factam ac tenore presencium prorogamus ad duorum annorum decursum ab expiratione prioris donationis et concessionis computandorum, per proconsulem et consules dicte civitatis nostre Leopoliensis modernos et pro tempore exis- tentes, eam ipsam contributionem czoppowe a singulis cocturis cervisie et a quolibet alio potu, illic in Leopoli exigendam et percipiendam ac ad prefatam reparationem murorum et propugnaculorum, munitionem illius civitatis cum scientia capitanei ipsius convertendam et distribuendam. Quocirca tibi generoso Nicolao Dersznyak iudici Premisliensi et exactori terrarium Russie moderno et pro tempore existentibus exactoribus earundem terrarum, mandamus, ut hanc prorogationem donationis et concessionis contributionis czoppowe, ob continuandam et perficiendam ipsam reparationem murorum et propugnaculorum civitatis nostre Leopoliensis, eius proconsuli et consulibus, ab expiratione prioris concessionis et donationis, ad duos annos prolatam observetis et durante ea prorogatione vos ad exigendam ipsam contributionem czoppowe in eadem civitate Leopoliensi non intromittatis, pro gratia nostra non aliter facturi. Harum testimonio literarum quibus sigillum nostrum est impressum.

Datum Cracovie feria sexta in crastino festi sancti Petri ad vincula, anno Domini millesimo quingentesimo trigesimo secundo, regni vero nostri anno vigesimo sexto.

Sigismundus rex subscripsit.

игізмунд, Божою ласкою (титулатура). Змістом даної (грамоти) повідомляємо всім, кому необхідно. Погоджуємося на прохання деяких наших дорадників, подане з боку наших львівських міщан, і бажаючи, щоб розпочате відновлення мурів та укріплень того міста, що на кордонах (королівства) знаходиться, до швидшого і належного завершення було доведене, ми вважали продовжити тим львівським міщанам донацію і надання чопового податку, до певного часу, викладену в інших наших грамотах, для продовження і закінчення відновлення укріплень, мурів та башт і змістом даної (грамоти) продовжуємо на два роки від часу закінчення попередньої донації і надання, щоб сучасні бурмистер і райці згаданого нашого міста Львова, і що в майбутньому будуть, цей чоповий податок від кожного вару пива і будь-якого іншого напою тут, у Львові, стягували і отримували, використовували та витрачали з відома старости на вищезгадану відбудову мурів та башт, укріплень того міста. Тому тобі шляхетний Миколо Дершняк, перемиський суддя, та сучасний збирачу податків руських земель і збирачі податків тих земель, і що в майбутньому будуть, наказуємо, щоб це продовження донації і надання чопового податку для продовження і закінчення тієї відбудови мурів та башт нашого міста Львова тому бурмистру і райцям від закінчення попереднього надання та донації, оголошеної на два роки, зберігали міцно те продовження і до стягнення цього чопового податку в тому місті Львові не втручалися, інше задля нашої ласки хай не робиться. Для засвідчення цієї грамоти наша печатка є притиснута. Дано у Кракові на другий день свята Петра на престолі, року Божого 1532, нашого панування - 26.

Сигізмунд, король, підписав.

<< | >>
Источник: М.Капраль. Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.)/Упорядник М.Капраль, наук. ред. Я.Дашкевич, Р.Шуст. — Львів: Львівське відділення Інсититуту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України; Львівський національний універсистет ім. І.Франка. — 2-е виправлене видання (електронний варіант).. 1996

Еще по теме 1532 р., серпня 2, Краків Сигізмунд І надає право райцям Львова збирати чоповий податок терміном на два роки після закінчення терміну попереднього звільнення з метою відбудови міста:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -