<<
>>

Основні терміни і визначення

Додаток N 3

до Правил технічної

експлуатації систем

водопостачання та

каналізації населених

пунктів України

Основні терміни і визначення

Абонент Водоканалу - юридична або фізична особа, з якою

Водоканалом укладений договір на надання послуг водопостачання і

каналізації (або однієї з цих послуг).

Біохімічне споживання кисню (БСК) - кількість розчиненого

кисню, витрачена на біохімічне окислення речовин, які містяться у

воді, за певний проміжок часу і за певних умов.

Водоканал - підприємтство, яке видобуває, очищує і подає в

населений пункт питну воду, експлуатує зовнішні мережі і споруди

водопостачання і каналізації населеного пункту та споруди для

очищення стічних вод.

Перелічені функції можуть здійснюватися як одним

підприємством, так і кількома підприємствами різного

підпорядкування. Ці Правила поширюються на всі підприємства, що

виконують перелічені функції, або хоча б одну з них, незалежно від

їх підпорядкування і форми власності.

Вода питна - склад і властивості води відповідають вимогам

чинного Державного стандарту "Вода питна".

Вода стічна господарсько-побутова - стічна вода, що

відводиться від жилих будинків, лазень, їдалень та інших об\'єктів

комунально-побутового господарства.

Вода стічна промислова - стічна вода від технологічних

операцій на промислових підприємствах.

Вода стічна міська - суміш господарсько-побутової,

промислової і деякої частки дощової (снігової) стічих вод, що

надходить у міську каналізацію.

Водокористування - використання водних об\'єктів для

задоволення потреб населення і народного господарства.

Водопостачання - подача води певної якості споживачам.

Водопровід - комплекс споруд для видобування, очищення і

подачі води певної якості споживачам.

Водоспоживач - юридична або фізична особа, яка здійснює

водоспоживання.

Житлово-експлуатаційна організація (ЖЕО) - організація, яка

здійснює технічне обслуговування, ремонт і реконструкцію жилих

будівель, а також організаційно-виховну роботу з населенням.

Зона санітарної охорони (ЗСО) - територія і акваторія, на

якій запроваджується особливий санітарно-епідеміологічний режим

для запобігання погіршенню якості води джерел централізованого

господарсько-питного водопостачання і охорони водопровідних

споруд.

Знезараження води - зменшення кількості хворобних організмів

у воді до меж, встановлених санітарно-гігієнічними нормами.

Каналізація - сукупність заходів, споруд, що забезпечують

приймання, очищення і відведення стічних вод з території

населеного пункту, включаючи ліквідацію чи утилізацію осаду

стічних вод.

Моніторинг вод - постійне стеження за станом вод з

визначенням показників їх якості, його оцінка і зберігання бази

цих даних.

Мулова площадка - спланована ділянка землі, розділена на

окремі карти, для обезводнення осаду стічної води.

Мулове господарство - комплекс споруд і пристроїв для збору,

обробки, обезводнення, вилучення і використання осаду, який

утворюється в процесі очищення води.

Окисненість води - величина, що характеризує вміст у воді

органічних і мінеральних домішок, які піддаються окисленню одним

із сильних хімічних окислювачів за певних умов.

Ремонт поточний - проведення робіт із систематичного і

вчасного захисту елементів споруд і устаткування від передчасного

зношення шляхом здійснення профілактичних заходів і усунення

незначних пошкоджень і несправностей.

Ремонт капітальний - комплекс технічних заходів і

будівельно-монтажних робіт, спрямованих на відновлення або заміну

зношених конструкцій, деталей, устаткування, споруд або

трубопроводів.

Система планово-попереджувального ремонту (ППР) - сукупність

організаційних і технічних заходів щодо нагляду і усіх видів

ремонту трубопроводів, споруд і устаткування на підприємствах

водопровідно-каналізаційного господарства, які проводяться

періодично за здалегідь складеним планом.

Синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР) - синтетичні

мийні засоби, які викликають спінювання стічних вод, утруднюють

процеси їх очищення та забруднюють водойми.

Технічна експлуатація споруди і мереж водопостачання

і каналізації - комплекс робіт, спрямованих на збереження та

забезпечення безперебійної і надійної роботи всіх споруд і мереж

водопроводу та канлізації при високих техніко-економічних і

якісних показниках з урахуванням вимог державного стандарту на

питну воду, Правил охорони водойм від забруднення стінчими водами

і раціонального використання всіх ресурсів.

Хімічне споживання кисню (ХКС) - кількість розчиненого кисню,

витрачена на хімічне окислення органічних і неорганічних домішок

води під дією сильного окислювача - біхромату калію.

Хлорне господарство - комплекс споруд, пристроїв і мереж для

примання, зберігання, випаровування, дозування і подачі хлору у

воду з метою її очищення та знезараження.

<< | >>
Источник: Пакет документів по діяльності ОСББ. 2006

Еще по теме Основні терміни і визначення:

 1. Лекція № 10. Основні форми безготівкових розрахунків. Санкції в системі грошових розрахунків
 2. 1.3. Основніцивільно-правові системи сучасного світу та тенденції їх розвитку
 3. Основні терміни і визначення
 4. СКОРОЧЕННЯ, ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ
 5. Правила використання юридичних термінів.
 6. Інформація в криміналістиці та діяльності з розслідування злочинів: терміни, сутність і співвідношення понять
 7. Основні класифікації інформації, що мають значення для розвитку наукових основ інформаційно-довідкового забезпечення розслідування
 8. Основне призначення та принципи генерування інформаційного середовища ОВС України
 9. Історичні та соціальні детермінанти Державної виконавчої служби
 10. Правові засади оскарження рішень, дій і бездіяльності державного виконавця та місце серед них адміністративно-правового регулювання
 11. Різноманітність точок зору на природу та визначення злочинності в кримінології та їх критичний аналіз
 12. Формування суддівського корпусу: поняття, зміст та основні напрями реформування
 13. 3.2. Основні перспективи розвитку законодавства в сфері діяльності захисника у провадженні у справах про адміністративні правопорушення.
 14. Кодифікація як основний засіб усунення правових колізій у межах актів земельного законодавства
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -