<<
>>

ПИТАННЯ 73. Види і форми криміналістичних обліків

Система криміналістичного обліку складається з різних його видів. Залежно від завдань, що вирішують із їх використанням, криміналістичні обліки поділяють на оперативно-пошукові та інформаційно-довідкові.

В залежності від рівня концентрації інформації про зареєстровані об\'єкти - на централізовані, регіональні, місцеві та змішані.

До централізованого криміналістичного обліку, який створено в Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України відносяться: централізована колекція куль і гільз зі слідами зброї (кулегільзотека); картотека підроблених документів, що виготовлені із застосуванням засобів поліграфії; картотека фальшивих грошей; дактилокартотека, яка поділяється на слідотеку слідів рук, що вилучені з місць нерозкритих тяжких злочинів, та дактилотеку, в яку надсилають дактилокарти осіб, що потрапили в поле зору правоохоронних органів; централізована колекція макетів вибухових пристроїв і вибухових речовин.

У межах централізованих обліків створені інформаційно-довідкові колекції зразків: документів з реквізитами захисту; зброї та боєприпасів; наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; рельєфних підошов взуття; інструментів, що використовуються для зламування перешкод і замків; лакофарбових покриттів; протекторів шин; паливно-мастильних матеріалів тощо. Регіональні обліки створюють у науково-дослідних експертно-криміналістичних центрах при регіональних управліннях МВС. Ці обліки комплектують об\'єктами, які вилучені під час оглядів місць подій у справах про злочини, що вчинені на території відповідного регіону або надіслані для перевірки з інших органів. Такими обліками є: слідотеки слідів рук, вилучених з місць нерозкритих злочинів, та дактилотеки осіб, що затримані за підозрою чи за вчинення злочину; слідотеки слідів взуття та транспортних засобів, які вилучені з місць нерозкритих злочинів; суб\'єктивні портрети осіб, що підозрюються у вчиненні злочинів і оголошені в розшук; колекції підроблених рецептів на одержання наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів; зразки почерку осіб, Що займаються підробкою медичних рецептів, зразки печаток і підписів лікарів, які виписують рецепти на отримання сильнодіючих і наркотичних медичних препаратів.

143

Місцеві обліки створюють у відділах, відділеннях, групах НДЕКЦ і комплектують об\'єктами, які вилучені під час оглядів місць подій за територією обслуговування підрозділу органу внутрішніх справ.

До змішаних криміналістичних обліків заносять об\'єкти, які є в централізованому та місцевих обліках.

Відповідні централізовані й регіональні криміналістичні обліки (автоматизовані банки даних - АБД) створюють також у Центральному Інформаційному бюро МВС та інформаційних бюро ГУ МВС.

Найбільш розповсюдженими формами криміналістичних обліків є: автоматизовані інформаційно-пошукові системи на базі ЕОТ, картотеки, альбоми, колекції, фототеки, відеотеки, журнали.

Рекомендована навчальна література до Розділу II

1.Курс криминалистики / И.С.Андреев, Г.И.Грамович, Н.И.По- рубов. - Минск: Вьіш. шк., 2000. - С. 26-96.

2.Криміналістика: Підручник/За ред. П.Д.Біленчука. -2-ге вид. Випр. І доп. - К.: Атіка, 2001. - С.54-258.

3.Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец, ви щих закладів освіти. - Коп. автор. / За ред. В.Ю.Шепітька. - К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2001. - С.58-175.

4.Криміналістика: Спеціальний курс лекцій / І.В.Гора, В.А.Ко- лесник. - К.: Вид-во НА СБ України, 2002. - С. 65-240.

5.Криминалистика: Учебник/Под ред. Т.А.Седовой, А.А.Зксар- хопуло. - СПб.: Изд-во "Лань", 2001 - С.80-417.

6.Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учеб. пособие для вузов. - 3-є изд., дополн. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон й право, 2001. - С.377- 394, 552-567, 594-605.

7.Попов В.Л., ШигеевВ.Б., КузнецовЛ.Е. Судебно-медицинская баплистика. -СПб.: Гиппократ, 2002. - С. 19-45

8.Криміналістика: Навчальний посібник/Кузьмічов В.С., Про- копенко Г.І. -К.: Юрінком Інтер, 2001. - С.61-180

9.Криміналістика: Курс лекцій. (ч.1). /Бахін В.П., Гора І.В., Цим- бал П.В. - Ірпінь: Акад. ДПС України, 2002. - С.44-162

10. Криміналістика: Підручник / За ред. В.Ю.Шепітька. - 2-ге вид- К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2004. - С.60-177

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 73. Види і форми криміналістичних обліків:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -