<<
>>

Тема 11. Форми, види та роль кредиту

11.1. Лекції Проблемна лекція

Тема. Комерційний кредит як спосіб стимулювання розвитку економіки.

Тема. Проблеми кредитування та інфляції.

Тема. Співвідношення темпів зростання ВВП та кредитних ресурсів.

Лекція-візуалізація

Тема. Державний кредит — особливості надання та отримання.

201 І

Лекція із заздалегідь запланованими помилками

Тема. Особливості проведення лізингових операцій: юридичний та економічний аспекти.

Тема. Різновиди банківського кредиту.

Тема. Історія розвитку кредитних відносин в Україні.

Лекція-консультація

Тема. Форми та види кредиту.

Бінарна лекція

Тема. Концепції класифікації кредиту.

Лекція-діалог або лекція-бесіда

Тема. Особливості класифікації кредитів за організаційно- правовими ознаками.

Лекція з розглядом конкретних ситуацій

Тема. Споживчий кредит в економіці України.

11.2. Семінарські заняття Міждисциплінарні семінари

Тема. Методологія та законодавчі особливості класифікації кредиту.

Тема. Законодавче регулювання ринку банківського кредитування населення.

Тема. Історія розвитку кредитного ринку в Україні у дореволюційний період.

Проблемні семінари

Тема. Проблеми використання різних форм кредиту в сучасній економіці.

Тема. Проблеми залучення кредитів у низькоприбуткові галузі економіки.

Тематичні семінари

Тема. Особливості міжгосподарського кредиту в ринковій економіці.

Тема. Строки надання кредитів — міжнародна та національна практика.

Орієнтаційні семінари

Тема. Напрями впливу макроекономічних чинників на обсяги кредитування.

Системні семінари

Тема. Система банківського кредитування населення.

Тема. Система балансування міжгосподарського, банківського та кредиту, наданого небанківськими фінансовими посередниками в економіці.

11.3. Ділові ігри та кейси

Завдання 1.

Аудиторія розбивається на три групи.

Кожній із груп надаються тести. Час розв’язування тестів — 5 хвилин. За кожну правильну відповідь група отримує 1 бал. Члени кращої команди отримують позитивні оцінки.

Запитання.

1. За укрупненими об’єктами кредитування банківський кредит поділяється на:

a) кредит в основний капітал, кредит в оборотний капітал, кредит на споживчі потреби;

b) кредит з одноразовим погашенням, з погашенням у розстрочку, з регресією платежів;

c) одноразові кредити, перманентні позички, гарантійний кредит;

d) кредитну лінію, револьверні кредити, контокорентний кредит, овердрафт;

e) строкові, до запитання, пролонговані, прострочені кредити.

2. За характером повернення розрізняють такі банківські кредити:

а) кредит в основний капітал, кредит в оборотний капітал, кредит на споживчі потреби;

b) кредит з одноразовим погашенням, з погашенням у розстрочку, з регресією платежів;

c) одноразові кредити, перманентні позички, гарантійний кредит;

d) кредитну лінію, револьверні, контокорентний кредит, овердрафт;

e) строкові, до запитання, пролонговані, прострочені кредити.

3. За методом надання розрізняють такі банківські кредити:

a) кредит в основний капітал, кредит в оборотний капітал, кредит на споживчі потреби;

b) кредит з одноразовим погашенням, з погашенням у розстрочку, з регресією платежів;

c) одноразові кредити, перманентні позички, гарантійний кредит;

d) кредитну лінію, револьверні кредити, контокорентний кредит, овердрафт;

e) строкові, до запитання, пролонговані, прострочені кредити.

4. За схемою надання розрізняють такі банківські кредити:

a) кредит в основний капітал, кредит в оборотний капітал, кредит на споживчі потреби;

b) кредит з одноразовим погашенням, з погашенням у розстрочку, з регресією платежів;

c) одноразові кредити, перманентні позички, гарантійний кредит;

d) кредитну лінію, револьверні кредити, контокорентний кредит, овердрафт;

e) строкові, до запитання, пролонговані, прострочені кредити.

5. За строком повернення розрізняють такі банківські кредити:

a) кредит в основний капітал, кредит в оборотний капітал, кредит на споживчі потреби;

b) кредит з одноразовим погашенням, з погашенням у розстрочку, з регресією платежів;

c) одноразові кредити, перманентні позички, гарантійний кредит;

d) кредитну лінію, револьверні кредити, контокорентний кредит, овердрафт;

e) строкові, до запитання, пролонговані, прострочені кредити.

6. Комерційний кредит — це...

a) форма руху безпосередньо промислового капіталу і спосіб перетворення товарного капіталу на грошовий шляхом продажу товарів із відстроченням платежу та з поверненням боргу грошима;

b) коли банк відкриває клієнту спеціальний рахунок, з якого здійснюються всі платежі клієнта, у тому числі за рахунок кредиту в межах установленого ліміту, та зараховуються всі надходження клієнту, у тому числі в рахунок погашення кредиту;

c) такий вид кредиту, коли має місце тимчасове перебільшення (у межах установленого банком ліміту) залишку коштів на поточному (розрахунковому) рахунку юридичної чи фізичної особи;

d) кредит, що надається групою банків, у якій один із банків виконує роль менеджера, збирає з банків-учасників необхідну для клієнта суму ресурсів, складає з позичальником кредитну угоду і надає позичку;

e) кредит, який передбачає участь у його наданні кількох банків, але кожний банк окремо оформляє кредит клієнту на однакових погоджених умовах;

f) кредит без забезпечення (застави);

g) кредит, строк погашення якого ще не настав;

Ь) кредит, який видається банком на невизначений термін, і погашається позичальником за першою вимогою банку;

i) кредит, погашення якого на прохання клієнта банк переніс на пізніший термін;

j) кредит, який не погашений клієнтом у передбачений кредитним договором термін.

7. Контокорентний кредит — це...

a) форма руху безпосередньо промислового капіталу і спосіб перетворення товарного капіталу на грошовий шляхом продажу товарів з відстроченням платежу та поверненням боргу грошима;

b) коли банк відкриває клієнту спеціальний рахунок, з якого здійснюються всі платежі клієнта, у тому числі за рахунок кредиту в межах установленого ліміту, та зараховуються усі надходження клієнту, у тому числі в рахунок погашення кредиту;

c) такий вид кредиту, коли має місце тимчасове перебільшення (у межах установленого банком ліміту) залишку коштів на поточному (розрахунковому) рахунку юридичної чи фізичної особи;

d) кредит, що надається групою банків, у якій один із банків виконує роль менеджера, збирає з банків-учасників необхідну для клієнта суму ресурсів, укладає з позичальником кредитну угоду і надає позичку;

e) кредит, який передбачає участь у його наданні кількох банків, але кожний банк окремо оформляє кредит клієнту на однакових погоджених умовах;

f) кредит без забезпечення (застави);

g) кредит, строк погашення якого ще не настав;

h) кредит, який видається банком на невизначений термін, і погашається позичальником за першою вимогою банку;

i) кредит, погашення якого на прохання клієнта банк переніс на пізніший термін;

j) кредит, який не погашений клієнтом у передбачений кредитним договором термін.

8. Овердрафт — це...

a) форма руху безпосередньо промислового капіталу і спосіб перетворення товарного капіталу на грошовий шляхом продажу товарів з відстроченням платежу та поверненням боргу грошима;

b) коли банк відкриває клієнту спеціальний рахунок, з якого здійснюються всі платежі клієнта, у тому числі за рахунок кредиту в межах установленого ліміту, та зараховуються всі надходження клієнту, у тому числі в рахунок погашення кредиту;

c) такий вид кредиту, коли має місце тимчасове перебільшення (у межах установленого банком ліміту) залишку коштів на поточному (розрахунковому) рахунку юридичної чи фізичної особи;

d) кредит, який надається групою банків, у якій один із банків виконує роль менеджера, збирає з банків-учасників необхідну для клієнта суму ресурсів, укладає з позичальником кредитну угоду і надає позичку;

e) кредит, який передбачає участь у його наданні кількох банків, але кожний банк окремо оформляє кредит клієнту на однакових погоджених умовах;

f) кредит без забезпечення (застави);

g) кредит, строк погашення якого ще не настав;

h) кредит, який видається банком на невизначений термін, і погашається позичальником за першою вимогою банку;

i) кредит, погашення якого на прохання клієнта банк переніс на пізніший термін;

j) кредит, який не погашений клієнтом у передбачений кредитним договором термін.

9. Консорціумний кредит — це...

a) форма руху безпосередньо промислового капіталу і спосіб перетворення товарного капіталу на грошовий шляхом продажу товарів з відстроченням платежу та поверненням боргу грошима;

b) коли банк відкриває клієнту спеціальний рахунок, з якого здійснюються всі платежі клієнта, у тому числі за рахунок кредиту в межах установленого ліміту, та зараховуються всі надходження клієнту, у тому числі в рахунок погашення кредиту;

c) такий вид кредиту, коли має місце тимчасове перебільшення (у межах установленого банком ліміту) залишку коштів на поточному (розрахунковому) рахунку юридичної чи фізичної особи;

d) кредит, що надається групою банків, у якій один із банків виконує роль менеджера, збирає з банків-учасників необхідну для клієнта суму ресурсів, укладає з позичальником кредитну угоду і надає позичку;

e) кредит, який передбачає участь у його наданні кількох банків, але кожний банк окремо оформляє кредит клієнту на однакових погоджених умовах;

f) кредит без забезпечення (застави);

g) кредит, строк погашення якого ще не настав;

h) кредит, який видається банком на невизначений термін, і погашається позичальником за першою вимогою банку;

i) кредит, погашення якого на прохання клієнта банк переніс на пізніший термін;

j) кредит, який не погашений клієнтом у передбачений кредитним договором термін.

10. Паралельний кредит — це...

a) форма руху безпосередньо промислового капіталу і спосіб перетворення товарного капіталу на грошовий шляхом продажу товарів з відстроченням платежу та поверненням боргу грошима;

b) коли банк відкриває клієнту спеціальний рахунок, з якого здійснюються всі платежі клієнта, у тому числі за рахунок кредиту в межах установленого ліміту, та зараховуються всі надходження клієнту, у тому числі в рахунок погашення кредиту;

c) такий вид кредиту, коли має місце тимчасове перебільшення (у межах установленого банком ліміту) залишку коштів на поточному (розрахунковому) рахунку юридичної чи фізичної особи;

d) кредит, що надається групою банків, у якій один із банків виконує роль менеджера, збирає з банків-учасників необхідну для клієнта суму ресурсів, укладає з позичальником кредитну угоду і надає позичку;

e) кредит, який передбачає участь у його наданні кількох банків, але кожний банк окремо оформляє кредит клієнту на однакових погоджених умовах;

f) кредит без забезпечення (застави);

g) кредит, строк погашення якого ще не настав;

h) кредит, який видається банком на невизначений термін, і погашається позичальником за першою вимогою банку;.

i) кредит, погашення якого на прохання клієнта банк переніс на пізніший термін;

j) кредит, який не погашений клієнтом у передбачений кредитним договором термін.

11. Бланковий кредит — це...

a) форма руху безпосередньо промислового капіталу і спосіб перетворення товарного капіталу на грошовий шляхом продажу товарів з відстроченням платежу та поверненням боргу грошима;

b) коли банк відкриває клієнту спеціальний рахунок, з якого здійснюються всі платежі клієнта, у тому числі за рахунок кредиту в межах установленого ліміту, та зараховуються всі надходження клієнту, у тому числі в рахунок погашення кредиту;

c) такий вид кредиту, коли має місце тимчасове перебільшення (у межах установленого банком ліміту) залишку коштів на поточному (розрахунковому) рахунку юридичної чи фізичної особи;

d) кредит, що надається групою банків, у якій один із банків виконує роль менеджера, збирає з банків-учасників необхідну для клієнта суму ресурсів, укладає з позичальником кредитну угоду і надає позичку;

e) кредит, який передбачає участь у його наданні кількох банків, але кожний банк окремо оформляє кредит клієнту на однакових погоджених умовах;

f) кредит без забезпечення (застави);

g) кредит, строк погашення якого ще не настав;

h) кредит, який видається банком на невизначений термін, і погашається позичальником за першою вимогою банку;

i) кредит, погашення якого на прохання клієнта банк переніс на пізніший термін;

j) кредит, який не погашений клієнтом у передбачений кредитним договором термін.

12. Строковий кредит — це...

a) форма руху безпосередньо промислового капіталу і спосіб перетворення товарного капіталу на грошовий шляхом продажу товарів з відстроченням платежу та поверненням боргу грошима;

b) коли банк відкриває клієнту спеціальний рахунок, з якого здійснюються всі платежі клієнта, у тому числі за рахунок кредиту в межах установленого ліміту, та зараховуються всі надходження клієнту, у тому числі в рахунок погашення кредиту;

c) такий вид кредиту, коли має місце тимчасове перебільшення (у межах установленого банком ліміту) залишку коштів на поточному (розрахунковому) рахунку юридичної чи фізичної особи;

d) кредит, що надається групою банків, у якій один із банків виконує роль менеджера, збирає з банків-учасників необхідну для клієнта суму ресурсів, укладає з позичальником кредитну угоду і надає позичку;

e) кредит, який передбачає участь у його наданні кількох банків, але кожний банк окремо оформляє кредит клієнту на однакових погоджених умовах;

f) кредит без забезпечення (застави);

g) кредит, строк погашення якого ще не настав;

h) кредит, який видається банком на невизначений термін, і погашається позичальником за першою вимогою банку;

i) кредит, погашення якого на прохання клієнта банк переніс на пізніший термін;

j) кредит, який не погашений клієнтом у передбачений кредитним договором термін.

13. Кредит до запитання — це...

a) форма руху безпосередньо промислового капіталу і спосіб перетворення товарного капіталу на грошовий шляхом продажу товарів з відстроченням платежу та поверненням боргу грошима;

b) коли банк відкриває клієнту спеціальний рахунок, з якого здійснюються всі платежі клієнта, у тому числі за рахунок кредиту в межах установленого ліміту, та зараховуються всі надходження клієнту, у тому числі в рахунок погашення кредиту;

c) такий вид кредиту, коли має місце тимчасове перебільшення (у межах установленого банком ліміту) залишку коштів на поточному (розрахунковому) рахунку юридичної чи фізичної особи;

d) кредит, що надається групою банків, у якій один із банків виконує роль менеджера, збирає з банків-учасників необхідну для клієнта суму ресурсів, укладає з позичальником кредитну угоду і надає позичку;

e) кредит, який передбачає участь у його наданні кількох банків, але кожний банк окремо оформляє кредит клієнту на однакових погоджених умовах;

f) кредит без забезпечення (застави);

g) кредит, строк погашення якого ще не настав;

h) кредит, який видається банком на невизначений термін, і погашається позичальником за першою вимогою банку;

i) кредит, погашення якого на прохання клієнта банк переніс на пізніший термін;

j) кредит, який не погашений клієнтом у передбачений кредитним договором термін.

14. Пролонгований кредит — це...

а) форма руху безпосередньо промислового капіталу і спосіб перетворення товарного капіталу на грошовий шляхом продажу товарів з відстроченням платежу та поверненням боргу грошима;

b) коли банк відкриває клієнту спеціальний рахунок, з якого здійснюються всі платежі клієнта, у тому числі за рахунок кредиту в межах установленого ліміту, та зараховуються всі надходження клієнту, у тому числі в рахунок погашення кредиту;

c) такий вид кредиту, коли має місце тимчасове перебільшення (у межах установленого банком ліміту) залишку коштів на поточному (розрахунковому) рахунку юридичної чи фізичної особи;

d) кредит, що надається групою банків, у якій один із банків виконує роль менеджера, збирає з банків-учасників необхідну для клієнта суму ресурсів, укладає з позичальником кредитну угоду і надає позичку;

e) кредит, який передбачає участь у його наданні кількох банків, але кожний банк окремо оформляє кредит клієнту на однакових погоджених умовах;

f) кредит без забезпечення (застави);

g) кредит, строк погашення якого ще не настав;

К) кредит, який видається банком на невизначений термін, і погашається позичальником за першою вимогою банку;

i) кредит, погашення якого на прохання клієнта банк переніс на пізніший термін;

j) кредит, який не погашений клієнтом у передбачений кредитним договором термін.

15. Прострочений кредит — це...

a) форма руху безпосередньо промислового капіталу і спосіб перетворення товарного капіталу на грошовий шляхом продажу товарів з відстроченням платежу та поверненням боргу грошима;

b) коли банк відкриває клієнту спеціальний рахунок, з якого здійснюються всі платежі клієнта, у тому числі за рахунок кредиту в межах установленого ліміту, та зараховуються всі надходження клієнту, у тому числі в рахунок погашення кредиту;

c) такий вид кредиту, коли має місце тимчасове перебільшення (у межах установленого банком ліміту) залишку коштів на поточному (розрахунковому) рахунку юридичної чи фізичної особи;

d) кредит, що надається групою банків, у якій один із банків виконує роль менеджера, збирає з банків-учасників необхідну для клієнта суму ресурсів, укладає з позичальником кредитну угоду і надає позичку;

e) кредит, який передбачає участь у його наданні кількох банків, але кожний банк окремо оформляє кредит клієнту на однакових погоджених умовах;

f) кредит без забезпечення (застави);

g) кредит, строк погашення якого ще не настав;

h) кредит, який видається банком на невизначений термін, і погашається позичальником за першою вимогою банку;

i) кредит, погашення якого на прохання клієнта банк переніс на пізніший термін;

j) кредит, який не погашений клієнтом у передбачений кредитним договором термін.

16. Визначити мікроекономічні межі кредиту:

a) динаміка ринкової ставки позичкового процента;

b) характер коливання потреби позичальника в основному й оборотному капіталі;

c) структура та рівень розвитку фінансової системи і стан державних фінансів;

d) цілі та методи державної грошово-кредитної політики;

e) стан забезпеченості позичальника власним капіталом та ефективність його використання;

f) правильні відповіді а), в) і с);

g) правильні відповіді а), в) і е);

h) правильні відповіді в), с) і d).

17. Визначити макроекономічні межі кредиту:

a) обсяги і темпи зростання ВВП;

b) характер коливання потреби позичальника в основному й оборотному капіталі;

c) структура та рівень розвитку фінансової системи і стан державних фінансів;

d) цілі й методи державної грошово-кредитної політики;

e) стан забезпеченості позичальника власним капіталом та ефективність його використання;

f) правильні відповіді а), в) і с);

g) правильні відповіді в), с) і е);

h) правильні відповіді а) , с) і d).

18. Норма позичкового процента — це...

a) сота частка будь-якого числа, що взяте за ціле;

b) відношення суми річного доходу, одержаного на позичковий капітал, до суми капіталу, наданого в позичку, помножене на 100;

c) плата за користування позичковим капіталом, його ціна;

d) абсолютна величина доходу, який отримують від надання грошей у борг.

19. За способом нарахування процентів розрізняють:

a) фіксовані та плаваючі процентні ставки;

b) прості та фіксовані процентні ставки;

c) прості та складні процентні ставки;

d) складні та плаваючі процентні ставки;

e) прості та плаваючі процентні ставки.

20. Визначити функції позичкового процента:

a) функція розподілу прибутку;

b) функція збереження позичкового капіталу;

c) капіталотворча функція;

d) правильні відповіді а) і в);

e) правильні відповіді а), в) і с).

21. Кредит — це...

a) суспільні відносини, що виникають між економічними суб’єктами у зв’язку з передаванням один одному в тимчасове користування вільних коштів на засадах зворотності, платності та добровільності;

b) приватні відносини, що виникають між економічними суб’єктами у зв’язку з передаванням один одному в тимчасове користування вільних коштів на засадах зворотності, платності та добровільності;

c) суспільні відносини, що виникають між економічними суб’єктами у зв’язку з передаванням один одному в постійне користування вільних коштів на засадах зворотності, платності та добровільності;

d) суспільні відносини, що виникають між економічними суб’єктами у зв’язку з передаванням один одному в тимчасове користування вільних коштів на засадах забезпеченості, платності, добровільності та цільового використання;

22. Існують такі форми кредиту:

a) товарна;

b) бартерна;

c) грошова;

d) вексельна.

23.Положення НБУ «Про кредитування» визначає довгостроковий кредит як такий, що надається на строк:

a) понад один рік;

b) понад два роки;

c) понад три роки;

d) понад п’ять років.

24.Залежно від суб’єктів економічних відносин розрізняють такі види кредитір:

a) банківський;

b) державний;

c) міжгосподарський;

d) виробничий.

25. Перерозподільна функція полягає у...

а) переміщенні ресурсів між її окремими суб’єктами, секторами на засадах повернення та не змінюючи їх первинного права власності;

b) переміщенні ресурсів між її окремими об’єктами, на засадах повернення та платності, не змінюючи їх первинного права власності;

c) переміщенні ресурсів між її окремими суб’єктами, секторами на засадах повернення та змінюючи їх первинне право власності;

d) кошти, вивільнені в одних ланках процесу відтворення, спрямовуються в інші ланки.

26.Дебіторсько-кредиторська заборгованість виникає в результаті...

a) перевищення дебіторської заборгованості над кредиторською;

b) розриву в часі між рухом натуральної та вартісної форм товару;

c) перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською;

d) несвоєчасного поповнення поточного рахунку.

27. Позичка капіталу — це...

a) позичка, унаслідок якої лише забезпечується рух грошей як платіжного засобу, який не супроводжується розширенням виробництва;

b) позичка, у результаті якої збільшується дійсний капітал;

c) позичка, у результаті якої нагромаджується нова вартість;

d) позичка, яка спрямовується в основний чи оборотний капітал.

28. Джерелом сплати відсотків за кредит є...

a) прибуток кредитора;

b) позичковий капітал;

c) прибуток позичальника;

d) дотації державного бюджету.

29.Кредит, який автоматично поновлюється в межах обумовленого кредитним договором розміру, — це...

a) кредитна лінія;

b) револьверні кредити;

c) контокорентний кредит;

d) овердрафт.

30. Макроекономічною межею кредиту є...

a) загальна потреба у кредитних коштах;

b) співвідношення попиту та пропозиції на кредит;

c) обсяг попиту на кредит окремих позичальників;

d) об’єктивний обсяг кредитних вкладень у народне господарство в цілому.

Завдання 2.

У групі вибирається ведучий та три судці. Група поділяється на дві підгрупи, кожна з яких отримує завдання для обговорення протягом 5 хв. Після завершення обговорення представник кожної з підгруп представляє результати обговорення протягом 2 хв. Судці стежать за правильністю запропонованих рішень. Учасники підгупи-переможця отримують позитивні оцінки.

Завдання для груп.

Підприємство «Сніжок» із розміром статутного капіталу 500 тис. грн, маючи велику прострочену дебіторську заборгованість, хоче взяти кредит на суму 2 млн грн, терміном на три роки, без гарантії та поручителя. Обравши консорціумну форму кредиту підприємство планує укласти угоди з двома банками для залучення коштів. Банки можуть надати кредит у розмірі 1,3 млн грн та 0,7 млн грн, процента ставка за кредитом становить 25 % та 26,3 % відповідно.

Питання для обговорення.

1. Вартість кредиту для підприємства «Сніжок».

2. Опишіть найвигідніші умови отримання кредиту для підприємства «Сніжок».

3. Визначте прийнятні для банків умови надання кредиту підприємству «Сніжок».

Завдання 3.

У групі вибирається ведучий та три судді. Ведучий зачитує питання для групи, і студенти, які хочуть відповісти, піднімають руку. Судді стежать за тим, щоб право першої відповіді належало тому, хто перший підняв руку, та контролюють повноту і правильність відповіді. Учасники, які правильно відповіли на три і більше поставлених запитань, отримують оцінки.

Запитання.

1. Що мають на увазі під терміном об’єкт кредиту?

2. Які існують форми кредиту?

3. Як оформлюються револьверні кредити?

4. Які бувають кредити за терміном користування?

5. Що виконує перерозподільна функція кредиту?

6. Які є види банківських кредитів?

7. Що таке контокорентний кредит?

8. Яку роль відіграють кредитори, і хто може бути кредиторами?

9. Яка характерна ознака позичальника?

10. Які існують вимоги до економічних суб’єктів, які хочуть вступити в кредитні відносини?

11. До яких положень зводиться натуралістична теорія кредиту?

12. Які недоліки мав натуралістичний підхід?

13. Що таке « лізинг»? Що є об’єктом «лізингу»?

14. Що визначає макроекономічна межа кредиту?

15. Під впливом яких загальноекономічних чинників формуються макроекономічні межі кредиту?

16. Що називають нормою позичкового процента?

17. Які об’єктивні та суб’єктивні чинники впливають на рівень норми процента?

18. Які функції виконує позичковий процент?

19. Що мають на увазі під терміном «маржа»?

20. Які виокремлюють види кредиту за організаційно- правовими ознаками та умовами надання позичок?

21. Що називають авансом?

22. Яку роль відіграє процент у стимулюванні населення вкладати свої заощадження в банки?

23. За характером повернення які розрізняють кредити?

24. Які розрізняють кредити за строками повернення?

25. Яке призначення державного кредиту?

26. У чому полягає призначення функції позичкового капіталу?

27. Що таке овердрафт?

28. Що таке урядовий кредит?

29. Які існують форми міжнародного кредиту?

Завдання 4.

Група поділяється на три підгрупи, кожна з яких отримує домашнє завдання для обговорення. В аудиторії представник кожної групи має до 10 хв на представлення результатів обговорення у групі. Оцінювання кожного виступу відбувається учасниками двох інших підгруп у діапазоні 1—4 бали. Представники підгрупи, яка отримала найбільшу кількість балів, отримують позитивні оцінки.

Завдання. Кейс на тему «Чи дадуть Островському іпотеку».

Умови. Чоловік, пан Островський, 27 років, розведений, на утриманні 1 дитина, військовий квиток є, стаж роботи на останньому місці — 2 роки, останні 9 місяців — власник бізнесу (100 % засновник, ТОВ, спрощена система оподаткування), посада — директор, зарплата 17 000 грн/міс. з підтвердженням за формою банку (з них 5000 грн/міс — за формою 2 ДФ).

У власності: 3-кімнатна квартира в центрі загальною площею 99,5 кв. м (приблизна вартість — 3900 тис. грн), гараж (приблиз

на вартість — 260 тис. грн), автомобіль (приблизна вартість — 200 тис. грн). Поточні кредити до моменту формування кредитного досьє будуть закриті, кредитна історія позитивна.

Можливий первинний внесок — 50 тис. грн.

Що бажає: Двокімнатну квартиру на вторинному ринку в Києві.

Що можливо?

1- й варіант для купівлі: квартира вартістю не дорожче від 890 тис. грн за первинного внеску менше 10 %.

Об’єкт: хороша двокімнатна квартира поліпшеного планування в передмісті. У Києві за ці гроші можна розраховувати тільки на однокімнатну, і то не в кращому варіанті. Квартира, яка вимагає хорошого капітального ремонту, «хрущовка» або «брежнєв- ка» на околиці, або пристойніша, але у віддалених районах і не на центральних вулицях цих районів.

Кредит: цільовий іпотечний кредит під заставу квартири, що купується, первинний внесок — 50 тис. грн. Під указані дані пана Островського один банк Києва готовий видати іпотеку на 25 років під 13,2 % річних у гривнях, максимально можлива сума — 840 тис. грн.

2- й варіант: квартира вартістю до 900 тис. грн, за умови, що буде знайдена можливість дослідження додаткових засобів на первинний внесок — 10 % від вартості квартири (тобто 40 тис. грн). Об’єкт: аналогічний 1-му варіанту.

Кредит: також цільовий іпотечний кредит під заставу квартири, що купується; первинний внесок — 10 %. Тепер ми можемо подавати заявки не менше, ніж у 5 банків, та й ставка буде нижчою — 12—13 % річних у гривнях. Кредит можна оформити на 25-річний термін під 12 % річних.

3- й варіант: нерухомість вартістю від 650—750 тис. грн.

Об’єкт: 1-кімнатна квартира в передмісті, або хороша кімната

(або 2 невеликі кімнати в одній багатокімнатній квартирі) у м. Києві.

Кредит: нецільовий іпотечний кредит під заставу наявної нерухомості. Кредит оформляємо строком на 20 років під 11,75 % річних (якнайкраща пропозиція в 1-му банку).

4 варіант: нерухомість вартістю 500 тис. грн.

Об’єкт: кімната в Києві або невелика 1-кімнатна квартира у передмісті.

Кредит: нецільовий іпотечний кредит під заставу наявної нерухомості. Термін кредиту можливий від 10 до 25 років, ставка (залежно від банку і терміну кредитування) — 11—16 % річних. У такій ситуації назустріч нашому «позичальникові» готові бу-

__ 216 [

дуть піти не менше 10 банків. Якнайкраща пропозиція — кредит на 10 років під 11 % річних у гривнях.

Питання для обговорення. Який варіант обрати пану Остров- ському? Аргументуйте свою позицію.

Завдання 5.

Група поділяється на три підгрупи, кожна з яких отримує домашнє завдання для обговорення. В аудиторії представник кожної групи має до 10 хв на представлення результатів обговорення у групі. Оцінювання кожного виступу відбувається учасниками двох інших підгруп у діапазоні 1—4 бали. Представники підгрупи, яка отримала найбільшу кількість балів, отримують позитивні оцінки.

Завдання. Кейс на тему «Суспільство споживання кредитів».

Споживче кредитування в Україні переживає пік популярності — серед жителів великих міст нині складно зустріти людину, яка жодного разу не зверталася в банк за кредитом. Тому кредитні установи, які за останні три роки вдесятеро збільшили портфелі роздрібних кредитів, не мають наміру зупинятися на досягнутому. У боротьбі за клієнта банкіри намагаються зробити гроші ще доступнішими для споживачів і продовжують не помічати ризики збільшення проблемної заборгованості в майбутньому.

Швидкий старт. До 2005 року ринок споживчого кредитування в Україні перебував на стадії становлення — його обсяг не перевищував 15 млрд грн. Це пояснювалося низькою платоспроможністю населення і жорсткими умовами кредитування. Для отримання позики, наприклад на купівлю побутової техніки, банки вимагали місцеву реєстрацію, довідку про офіційні доходи, ліквідну заставу і первинний внесок. Але вже у 2005—2006 роках банки різко знизили вимоги до платоспроможності клієнтів — для видачі кредитів потрібний був лише паспорт і ідентифікаційний код — і почали активно надавати кредити на купівлю побутової техніки та автомобілів. Інтерес до цього сегмента був легко з’ясовний — прибутковість споживчих кредитів у два-три рази перевищувала середню.

Деякі банки зробили ставку лише на роздріб — за три останні роки обсяг споживчого кредитування зріс більш ніж у 10,5 раза і досяг 155,54 млрд грн, що становить понад третину всього кредитного портфеля банків. Нацбанк не розголошує інформацію про частку споживчих бланкових кредитів у цій сумі, але відомо, що за підсумками І кварталу 2008 року іпотека становила трети

ну (понад 65 млрд грн), а ще дві третини займали автокредиту- вання та кредитування на споживчі потреби.

«Банки видавали роздрібні кредити завжди, але пік почався півтора-два роки тому. Населення почало заробляти більше грошей і захотіло «жити тут і зараз», а не накопичувати гроші на майбутні покупки, — говорить заступник голови правління Укр- сиббанку Тарас Киріченко. — Зростання темпів кредитування на споживчі потреби було пов’язане з бажанням банків заробити більше грошей і збільшити клієнтську базу. Крім того, споживчі кредити вимагають невеликих грошових витрат». Наприклад, один кредит на купівлю однокімнатної квартири в Києві ідентичний 90—100 споживчим кредитам по $ 1 тис. У середині 2007 року масовою стала видача банками кредитів населенню готівкою і кредитних карт з лімітами в середньому до $ 5 тис. Перевагою таких карт став пільговий період (у середньому 30—40 днів) безкоштовного користування кредитом. На роздрібний ринок звернули увагу навіть корпоративні банки, такі як Ситібанк (Україна) та ІНГ Банк Україна.

Банківські хитрощі. Проте вже у другій половині 2007 року стало зрозуміло, що первинний попит на доступні кредити задоволений і банкам необхідно шукати нові способи залучення позичальників. Кредитні установи у прямому розумінні слова вийшли на вулицю. БТА Банк запустив програму «Мобільні офіси», у рамках якої спеціальні автобуси курсували по Києву і видавали всім охочим карткові експрес-кредити на суму до $ 3 тис. з безпроцентним зняттям грошей у банкоматах України. Схожий проект упроваджував і Альфа-банк, а Приватбанк створив мережу своїх кіосків на зупинках громадського транспорту.

Одночасно банки запустили програми кредитування через SMS, наприклад Приватбанк і БТА Банк. У Приватбанку розраховують, що такі позики будуть затребувані їхніми клієнтами у період різноманітного розпродажу, і готові через SMS видати на строк до шести місяців суму від 10 до 1000 грн. Доступнішими кредити намагаються зробити і для інтернет-користувачів — Ас- тра-банк почав онлайн-видачу кредитів для купівлі в інтернет- магазинах. А Віейбі Банк вирішив зайняти нішу низько платоспроможних клієнтів, запустивши пільговий кредитний продукт — відсотки виплачуються з другого місяця, сума боргу — з третього.

Дохід покриє все. Банкіри готові йти на подібні хитрощі внаслідок високої прибутковості таких кредитів. Дослідницька компанія «Простобанк консалтинг» підрахувала, що в червні реальні ставки за іпотечними позиками становлять 19,47 % у гривнях і

14,32 % у доларах США, а за автокредитами — 21,97 % і 15,83 % відповідно. При цьому гривневі кредити на купівлю товарів і кеш-кредити забезпечують середню прибутковість відповідно у 50,02 і 49,22 % річних. Чим доступніший кредит, тим вища його вартість. Наприклад, Приватбанку за використання SMS-кредиту на суму 100 грн необхідно платити 1,33 грн на день (485 % річних), за 1000 грн — 7,15 грн (261 % річних).

За словами експертів, середній відсоток неповернень нині становить близько 10 %. Якщо банк очікує, що 10 % коштів йому не повернуть, то ця сума закладається в процентну ставку за останніми 90 % кредитів. Платоспроможні клієнти у результаті переплатять мінімум 12 % сум кредиту, адже банк може закласти у ставку і втрачений прибуток. 30-процентна різниця у ставках між споживчими кредитами й іпотекою відображає ці ризики.

Нові шляхи. Тепер банкіри чекають активного використання технологій мережевого маркетингу (MLM-продажу). У минулому році англійська фінансова компанія Provident Financial заявила, що працюватиме в Україні через агентську мережу, видаючи кредити і приймаючи оплату вдома. Але першими використовувати MLM-канал продажу почали в ШГ Банк Україна.

Пошук нових способів буде продовжений, адже до 1 червня частка кредитного портфеля фізичних осіб до ВВП становила 26 %. «У багатьох країнах ця цифра вища за 100 %. Якщо нашим банкам буде звідки брати гроші, то частка кредитів зростатиме», упевнений перший заступник голови правління Сведбанку Віктор Гладкий.

Питання.

1. З чим пов’язане розширення банками спектра послуг зі споживчого кредитування?

2. Чим пояснюються такі високі ставки?

3. Які запропоновані банками послуги з видачі споживчих кредитів є найбільш ризиковими?

4. Запропонуйте шляхи підвищення частки споживчих кредитів до світового рівня.

5. Визначте загрози надмірного зростання темпів споживчого кредитування в Україні.

11.4. Дебати

Тема. Міжнародний міждержавний кредит — благо для держави.

Тема. Банківський споживчий кредит проти інших видів кредитування населення.

<< | >>
Источник: Чуб О.О.. Гроші та кредит. Інтерактивні методи викладання дисципліни : навч. посіб. / О. О. Чуб. — К.: КНЕУ,2009. — 326, [2] с.. 2009

Еще по теме Тема 11. Форми, види та роль кредиту:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -