<<
>>

Тема 12. Теоретичні засади процента

12.1. Лекції Проблемна лекція

Тема. Прогнозування поведінки ринкових процентних ставок.

Тема. Проблеми використання купонних та дисконтних облігацій як інструментів грошового ринку.

Лекція-візуалізація

Тема. Спільні та відмінні риси грошей як грошей та грошей як капіталу.

Лекція із заздалегідь запланованими помилками

Тема. Методики визначення процента.

Тема. Міжнародні рейтингові агенції та їхній вплив на національні економіки.

Тема. Способи нарахування процентів — переваги та недоліки з погляду різних суб’єктів ринку.

Лекція — прес-конференція

Тема. Структура процентних ставок:

• Ризикова

• Строкова.

Лекція-консультація

Тема. Процент у ринковій економіці.

Бінарна лекція

Тема. Портфель активів: недиверсифікований і диверсифіко- ваний.

Лекція-дискусія

Тема. Сутність процента.

Лекція з розглядом конкретних ситуацій

Тема. Реальна та номінальна процентні ставки на кредитному ринку України.

Тема. Вплив податкового законодавства на стан ринку грошей та процентну ставку на ньому.

12.2. Семінарські заняття

Міждисциплінарні семінари

Тема. Законодавче регулювання банківського процента.

Тема. Прогнозування ринкових процентних ставок.

Проблемні семінари

Тема. Проблеми оприлюднення ефективної процентної ставки за банківськими кредитами.

Тема. Проблеми функцій та ролі кредиту в умовах інтеграційних процесів у світовій економіці.

Тематичні семінари

Тема. Визначення норми позичкового процента та маржі.

Тема. Чинники впливу на кон’юнктуру процентних ставок.

Орієнтаційні семінари

Тема. Практичне використання різних способів погашення позики.

Тема. Світові базові ставки — історія виникнення та застосування в сучасних умовах.

Системні семінари

Тема. Система формування портфеля активів та управління ним.

Тема. Структура процентних ставок: ризикова та строкова структура.

12.3. Ділові ігри та кейси

Завдання 1.

У групі вибирається ведучий та три судці. Група поділяється на дві підгрупи, кожна з яких отримує завдання для обговорення протягом 5 хв. Після завершення обговорення представник кожної з підгруп представляє результати обговорення протягом 2 хв. Судді стежать за правильністю запропонованих рішень. Учасники підгупи-переможця отримують позитивні оцінки.

Завдання для груп. Вибрати вигідніший варіант депозитного вкладу підприємства «Альфа» у комерційний банк «Бета» (табл. 1), якщо банк пропонує два способи нарахування відсотків: перший — нарахування відсотків щоквартально, другий — щомісячно. Ставки процента диференційовані залежно від способу нарахування. Нарощування процентів буде враховувати інфляцію шляхом індексації ставки процента. Підприємство хоче покласти на депозит 50 000 грн терміном на один квартал (квітень-червень поточного року). Визначити також ефективну ставку операцій за кожним способом та купівельну спроможність накопичених грошових коштів.

Таблиця 1

з/п

Показники Дані
1 Сума строкового депозиту, грн 50 000
2 Номінальна річна ставка процента на депозит при нарахуванні % щоквартально 16
3 Номінальна річна ставка процента на депозит при нарахуванні % щомісячно 15
4 Процент інфляції, що фактично склався в обліковому періоді, щомісячний, % 3

Завдання 2.

У групі вибирається ведучий та три судді. Група поділяється на дві підгрупи, кожна з яких отримує завдання для обговорення протягом 10 хв. Після завершення обговорення представник кожної з підгруп представляє результати обговорення протягом 2 хв.

Судді стежать за правильністю запропонованих рішень. Учасники підгупи-переможця отримують позитивні оцінки.

Завдання для груп. Кейс. Почувши, що наші знайомі або знайомі наших знайомих беруть банківський кредит, ми мимоволі замислюємося про покупку власного житла або автомобіля. Оцінюємо свій заробіток, ступінь готовності до щомісячної грошової жертви на догоду своїй мрії і, звичайно, на благо банківських структур. Від того, що переважить: прагнення до придбання дорогого майна або розумне небажання платити втридорога, і залежить наше рішення — чи візьмемо ми кредит. Боляче ріжуть по сімейному бюджету кредитні ставки.

У країнах Євросоюзу люди можуть нормально жити в кредит, у нас це поки дуже ризиковано саме у зв’язку з високими процентними ставками. Середні кредитні ставки в Україні становлять 15—18 %, у Європі — 3—6 %. Але незалежно від величини ставок в Україні нині спостерігається стрімке зростання користування кредитними послугами. Згідно з даними Нацбанку, загальний обсяг кредитування в Україні в першому півріччі 2007 року збільшився на 28,6 % (минулого року — на 25,5 %) — до 312,2 млрд грн. Причому у зв’язку з позитивними тенденціями в розвитку економіки високі темпи зростання кредитування спостерігаються як у сфері підтримки виробництва (кредити, надані юридичним особам, у першому півріччі збільшилися на 24,7 % — до 206,1 млрд грн), так і сфері кредитування населення (кредити, надані фізичним особам, збільшилися на 36,7 % — до 106,1 млрд грн). Обсяг кредитування буде зростати й надалі у міру зниження кредитних ставок.

Питання для обговорення.

1. Чому існує суттєва різниця у процентних ставках за кредитами між банками Європи і України?

2. Які шляхи наближення процентних ставок на національному ринку до європейського рівня?

12.4. Дебати

Тема. Етичний бік розголошення реальної процентної ставки за кредитом.

Тема. Позитивна чи негативна роль лихварського процента в економіці.

Частина III БАНКІВНИЦТВО

<< | >>
Источник: Чуб О.О.. Гроші та кредит. Інтерактивні методи викладання дисципліни : навч. посіб. / О. О. Чуб. — К.: КНЕУ,2009. — 326, [2] с.. 2009

Еще по теме Тема 12. Теоретичні засади процента:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -