<<
>>

ПИТАННЯ 1. Криміналістична тактика як розділ криміналістики і предмет ТІ\' дослідження

У загальному розумінні тактика - це система прийомів і засобів, спрямованих на досягнення певної мети, та які передбачають подолання опору.

Криміналістична тактика є окремим розділом науки криміналістики, який містить систему наукових положень і рекомендацій щодо організації та планування досудового й судового слідства, які розроблені на основі визначення оптимальної лінії поведінки процесуальних осіб, прийомів слідчих і судових дій, що мають на меті збирання й дослідження доказів та встановлення обставин справи.

В структурі криміналістичної тактики виокремлюють два розділи: загальні положення, до якого входить вчення про організацію й планування розслідування, взаємодію слідчого з органами дізнання, залучення громадськості й засобів масової інформації до розкриття й розслідування злочинів; другий розділ містить положення щодо тактики проведення окремих слідчих дій - огляду місця події, допиту, обшуку, затримання, відтворення обстановки й обставин події тощо. Окремі вчені пропонують включити до змісту криміналістичної тактики третій розділ - окремі наукові теорії (тактика розшукової роботи слідчого, теорія прийняття тактичних рішень, теорія слідчої ситуації, теорія систематизації тактичних прийомів тощо).

Головне завдання криміналістичної тактики полягає в сприянні більш ефективної організації криміналістичної діяльності У відповідності до мети розслідування. Окремими завданнями є розроблення найбільш ефективних тактичних прийомів на основі використання сучасних наукових досягнень, використання положень криміналістичної техніки, узагальнення слідчої та судової практики.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 1. Криміналістична тактика як розділ криміналістики і предмет ТІ' дослідження:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -