<<
>>

ПИТАННЯ 2. Тактичний прийом як елемент криміналістичної тактики і вимоги, що пред\'являються до нього

Тактичний прийом є основним елементом криміналістичної тактики. Тактичним прийомом може виступати не будь-який, а лише найбільш раціональний і ефективний спосіб здійснення процесуальної дії в певних обставинах його реалізації.

Він по^ казує, яким чином, за допомогою яких криміналістичних заходів, логічних і психологічних прийомів необхідно збирати й використовувати доказову інформацію.

Тактичний прийом - це раціональний спосіб здійснення процесуальної дії, що спрямований на досягнення її конкретної мети, заснований на психологічному механізмі його реалізації і найбільш раціональний та ефективний у певних слідчих ситуаціях.

Цей прийом виконуватиме свої функції лише в тому разі, якщо відповідатиме певгіим вимогам, зокрема: законності, етичності, науковості, вибірковості, пізнавальній цінності.

Вимога законності означає, що за своїм характером, змістом і цілеспрямованістю ці прийоми повинні відповідати духу і букві закону. Тактичний прийом можна застосовувати лише в межах тих слідчих і судових дій, порядок здійснення яких визначено кримінально-процесуальним кодексом.

Етичність тактичних прийомів полягає в тому, що вони не можуть містити в собі елементів неправдивої інформації, введення особи в оману, вчинення неприпустимого психологічного впливу на особу. Неприпустимими є прийоми, що засновані на насильстві, погрозах, брехні, використанні аморальних спонукань, культурної та соціально-освітньої відсталості, релігійних упереджень тощо,

Науковість тактичного прийому передбачає його відповідність науковим даним, що лежать в основі його формування, і які передбачають науковість джерела походження, відповідність прийому сучасному станові науки, можливість наукового передбачення результатів використання прийому.

Вибірковість означає ситуативний характер застосування прийомів у залежності від обставин.

Пізнавальна цінність означає, що тактичний прийом за своїм призначенням і спрямованістю сприяє пізнанню,

146

має на меті одержання доказової інформації для всебічного пізнання події злочину.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 2. Тактичний прийом як елемент криміналістичної тактики і вимоги, що пред'являються до нього:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -