<<
>>

ПИТАННЯ 56. Питання, які вирішують у ході авто-рознавчих досліджень

На сьогодні авторознавчі дослідження дають змогу вирішувати значне коло питань: ідентифікаційних (чи є певна особа автором конкретного документа, декількох документів, відповідного фрагмента документа); класифікаційних та діагностичних (чиє мова документа рідною для її автора; носієм якого говору визначеної мови є автор конкретного документа; який освітній рівень автора документа; чи має автор документа навички науко-

121

вого, публіцистичного, ділового стилю писемної мови; чи складався текст конкретного документа з навмисним викривленням писемної мови).

Досить важливим у визначенні авторства є питання встановлення психічного стану автора документа за комплексом ознак писемної мови.

Так, в осіб з органічним порушенням вищих відділів центральної нервової системи наявні утруднення у синтезі слів і фраз. У результаті чого в їх рукописах часто можна спостерігати численні повторення слів, окремих букв, їх заміну, пропуски, недописування, численні виправлення (закреслювання тексту.

Хвороба Паркінсона може діагностуватися за ознаками акінезії - утруднення початків рухів у написанні окремих літер, слів, зміни напрямку руху під час написання тексту.

Для осіб, які страждають на шизофренію, характерним є те, що в їх письмі у деяких випадках порушується літерний склад слів. Це виявляється у повторах, пропусках літер, недописуванні слів, перестановках складів, домальовуваннях і виправленнях.

Отже, розглянутий комплекс лексичних, граматичних і стилістичних ознак писемної мови дає змогу встановити значне коло специфічних ознак автора документа, які можуть бути використані для його ідентифікації саме за цими ознаками.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 56. Питання, які вирішують у ході авто-рознавчих досліджень:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -