<<
>>

ПИТАННЯ 57. Габітологія і її значення в криміналістичній практиці

Криміналістичне використання інформації про зовнішній вигляд людини здійснюється в широкому плані, охоплюючи практично всю правоохоронну діяльність. Засобами встановлення особи слугують:

- мисленнєві образи зовнішності особи, що збереглись у пам\'яті інших людей (очевидців, потерпілих, рідних особи, яку розшукують);

122

- фотографії з зображенням особи (в тому числі рентгенівські знімки, якщо в них відображені характерні ознаки особи);

- словесні описування зі слів інших осіб;

-сліди, які свідчать про зовнішню будову тіла людини (сліди рук, ніг, губ тощо);

-тілесні рештки людини (труп, кістяк, фрагменти розчленованого трупа та ін.).

Для ототожнення людини може мати значення й одяг, який вона носила чи носить на цей час.

Пошук і фіксація інформації про зовнішній вигляд злочинця, а в деяких випадках і потерпілого чи особи, яка зникла безвісти, -одне з першочергових завдань експерта-криміналіста, який працює на місці події.

Сьогодні розроблено теоретичні основи портретної ідентифікації особи, покладено початок вивченню питань оперативно-роз-шукового встановлення особи, розроблено систему опису зовнішнього вигляду людини, визначено частоту ознак, які трапляються і відрізняються найбільшою наочністю, запропоновано прийоми об\'єктивізації визначення ознак зовнішнього вигляду з метою їх описування.

Суть ототожнення людини за ознаками зовнішнього вигляду полягає у встановленні конкретної особи за відображеннями в інших об\'єктах (фотокартках, описах зовнішнього вигляду людини тощо). В основі такого ототожнення лежить спеціально розроблена методика, яка побудована на досвіді судово-слідчої практики і даних таких наук, як анатомія, фізіологія та антропологія. Ця криміналістична методика отримала назву "словесний портрет".

Ототожнення особи за ознаками зовнішності можна визначити як галузь криміналістичної техніки, котра вивчає ознаки зовнішності і методи їх використання для встановлення особи. Ця галузь криміналістичної техніки називається габітологією. Основний зміст габітології становлять відомості про криміналістичне значущі характеристики зовнішності людини, які сприймаються зорово, їх відображення, науково-технічні засоби та методи збирання, вивчення і використання цих даних з метою встановлення особи.

123

Словесний портрет застосовується в криміналістичній реєстрації для розшуку злочинців, які переховуються, та осіб, що безвісти зникли, а також у процесі експертного ототожнення живих осіб і трупів.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 57. Габітологія і її значення в криміналістичній практиці:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -