<<
>>

ПИТАННЯ 2. Предмет вивчення науки криміналістики

Предметом вивчення будь-якої науки є закономірності об\'єктивної дійсності, які пов\'язані з метою створення науки та завданнями, що нею вирішуються. Питання про предмет криміналістики тривалий час залишалося дискусійним.

Визначаючи загальний підхід до криміналістики як науки про розкриття й розслідування злочинів, до криміналістичних нерідко відносили й судово-медичні, судово-психологічні та знання багатьох інших спеціалістів, що залучалися до вирішення завдань боротьби зі злочинністю. Найбільш гострі дискусії з цього приводу відбувалися в 50-х рр. XX ст., саме тоді було визначено юридичну природу криміналістики, її завдання, мету і предмет дослідження. В цей період було сформульовано визначення науки криміналістики.

Сьогодні, на думку більшості вчених і практиків, криміналістика - це наука про закономірності утворення, виявлення, дослідження, оцінки і використання фактичних даних про сліди злочинної діяльності, які слугують основою для розроблення засобів, прийомів і методів виявлення, розкриття, розслідування та попередження злочинів,

З огляду на це визначення можна сказати, що предмет криміналістики складають дві групи закономірностей: виникнення слідів злочинів як інформації про злочин і його учасників і робота компетентних органів з виявленими слідами як з доказами.

До першої групи належать:

- повторюваність процесів виникнення слідів;

- наявність зв\'язку між діями злочинця та їх злочинним ре зультатом;

- зв\'язок між способом вчинення злочину і слідами, які свідчать про застосування саме цього способу;

- залежність способу вчинення злочину від конкретних об ставин;

- утворення з окремих доказів системи доказів;

- закономірність зникнення доказів.

Друга група визначає роботу з доказами уповноважених на те законом осіб:

-збирання доказів (виявлення, фіксація, вилучення, збереження);

-дослідження доказів;

- оцінка і використання доказів з метою встановлення обста вин, що належать доказуванню у кримінальній справі.

Одна із суттєвих особливостей криміналістики як науки полягає в широкому використанні нею досягнень інших наук. Тому предмет криміналістики у своєму історичному аспекті постає як певна система методів і прийомів застосування даних природничих і технічних наук у розслідуванні злочинів, криміналістичній техніці й тактиці збирання та дослідження доказів, а також методиці розслідування і попередження злочинів.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 2. Предмет вивчення науки криміналістики:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -