<<
>>

ПИТАННЯ 1. Походження назви науки "Криміналістика"

Самостійна юридична наука криміналістика вивчає питання виявлення, розкриття, розслідування й попередження злочинів. Термін "криміналістика" походить від латинського слова "сгітіпаїіз", що перекладається як "злочинний".

На побутовому рівні криміналістика розуміється як наука про розкриття злочинів.У минулому в багатьох країнах Західної Європи цим терміном користувалися для визначення всієї сукупності кримінально-правових наук. У більш вузькому значенні, стосовно визначення науки, яка виникла наприкінці XIX ст. і вивчає техніку, тактику та методику розслідування злочинів, цей термін запропонував австрійський вчений і юрист Ганс Грос. З часом саме цей термін для визначення однієї з наук правового циклу почали вживати в більшості країн Європи. Але на час зародження ця новостворена наука вважалася допоміжною щодо кримінального права, до завдань якої відносили надання технічної допомоги розкриттю злочинів засобами кримінального процесу. Не вважали криміналістику правовою наукою й перші вітчизняні криміналісти. Наприклад, на думку Г. Ю. Маннса, криміналістика - це прикладна технічна дисципліна, яка веде своє походження від кримінально-процесуальної теорії й тісно пов\'язана з кримінально-процесуальним правом. В. І. Громов називав криміналістику "науковою технікою розслідування". Б. М. Шавер заперечував погляд на криміналістику як технічну дисципліну й стверджував, що вона вивчає неправові прийоми й методи роботи з доказами, але не відносив її прямо до правових наук. Доводячи технічну природу криміналістики, окремі вчені залишали в її арсеналі лише криміналістичну техніку, а інші питання пропонували віднести до кримінального процесу.

Очевидно, саме тому в багатьох країнах для визначення цієї науки спочатку вживали термін "кримінальна техніка", підкреслюючи цим прикладний характер новоствореної науки, яка використовує природничі й технічні знання, маючи своїм предметом вивчення найбільш доцільних способів їх використання для дослідження злочинів і встановлення злочинців. Така хибна думка про криміналістику панувала до 30-х рр. минулого століття і певною мірою гальмувала подальший розвиток теорії криміналістики та перешкоджала повноцінному використанню науки у практиці боротьби зі злочинністю. Але вже в 50-х рр. того ж століття вчені одностайно визначили юридичну природу криміналістики, її завдання, мету та предмет дослідження.

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 1. Походження назви науки "Криміналістика":

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -