>>

ПЕРЕДМОВА

У вирішенні завдань протидії злочинності активну й важливу роль відіграють юридичні науки і серед них - криміналістика, яка виступає на передньому рубежі боротьби зі злочинністю.

Без знань положень, що розробляються криміналістикою, не можна уявити діяльності осіб, котрі виявляють й розкривають злочин, розслідують кримінальну справу, проводять судовий розгляд справи чи стоять на захисті прав учасників кримінального судочинства. Саме тому ця навчальна дисципліна є професійно орієнтованою і обов\'язковою для вивчення у вищих навчальних закладах та факультетах юридичного профілю. Актуальність вивчення курсу криміналістики зумовлена вимогами сучасної практики роботи оперативних, експертно-криміналістичних та слідчих підрозділів, судових експертних установ та суду, необхідністю більш широкого впровадження новітніх і перевірених часом методів та засобів криміналістики у діяльність правоохоронних органів України.

Традиційно в більшості вищих навчальних закладів система курсу криміналістики як навчальної дисципліни вміщує чотири розділи: "Вступ і теоретичні основи криміналістики", "Криміналістична техніка", "Криміналістична тактика", "Методика розслідування злочинів".\

| >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПЕРЕДМОВА:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -